jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Oxyporus populinus (Schumach.) Donk

napień omszony napień topolowy
Rigidoporus populinus (Schumach.) Pouzar
na stronie — występowanie · znaleziska