Tx: 677
grzyby.pl

Lepista sordida (Fr.) Sing. [🔉 * sor·di·da]

gąsówka brudnofioletowa, gąsówka brudna
Lepista tarda (Peck) Murrill
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Lepista sordida (gąsówka brudnofioletowa)
XL
Lepista sordida (gąsówka brudnofioletowa)
Lepista sordida (gąsówka brudnofioletowa)
Lepista sordida (gąsówka brudnofioletowa)

owocnik

Kapelusz

space

Trzon

space

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Przeważnie poza lasami, w miejscach żyznych, bogatych w resztki roślinne, na przydrożach, łąkach, kompoście, wśród traw; lipiec-grudzień.

jadalne czy trujące? 🟢

Jadalna[105] ale niezbyt smaczna.[134]

wybrane okazy · selected collections

#3
jsb.091023-23102009-13JS
leg. Jacek Soboń, det. Błażej Gierczyk
/gm. Lwówek Śl. k. Soboty, Pogórze Kaczawskie/

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Lepista sordida (Fr.) Sing. [🔉 * sor·di·da]Lepista tarda (Peck) Murrill(pl) gąsówka brudnofioletowa · gąsówka brudna
sordidus, -a, -um; sordidulus, -a, -um (lat., adj.) — brudny (o barwie), barwa z przymieszką nieokreślonego ciemnego tonu; w złożeniach sordide (brudno-) np. sordide luteus (brudnożółty); forma zdrobniała sordidulus (brudnawy) - przyrostek -ulus tworzy umniejszenie/zdrobnienie przymiotnika
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Adamczyk & Kucharski (2005)[1279]Adamczyk & Kucharski (2005) Macrofungi in different habitats of small postglacial ponds margins in the Kujawy region (Central Poland).[1279], Adamczyk et al. (2004)[1277]Adamczyk et al. (2004) Structure of macrofungus communities in different habitats of small postglacial pond margins.[1277], Bujakiewicz (2001)[1334]Bujakiewicz (2001) Macrofungi of the Querco-Ulmetum minoris association in the Ostrów Panieński reserve on the Vistula river (N Poland).[1334], Bujakiewicz (2010)[1342]Bujakiewicz (2010) On some agarics occurring in carr forests.[1342], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452], Friedrich (2020)[1466]Friedrich (2020) Grzyby wielkoowocnikowe Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach. Arboretum Przelewice, Wyd. Poligraf. [1466], Gierczyk & Kujawa (2020)[1487]Gierczyk & Kujawa (2020) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Wielkopolski National Park (W Poland).[1487], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501], Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495], Gierczyk et al. (2020)[1497]Gierczyk et al. (2020) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Wielkopolski National Park (W Poland), Part 2.[1497], Głowska et al. (2013)[1511]Głowska et al. (2013) Grzyby wielkoowocnikowe Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: wstępne wyniki badań.[1511], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643], Kujawa (2009)[1752]Kujawa (2009) Macrofungi of wooded patches in the agricultural landscape. I. Species diversity.[1752], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Lisiewska & Galas-Świdurska (2005)[1843]Lisiewska & Galas-Świdurska (2005) Podstawczaki (Basidiomycetes) Ogrodu Dendrologicznego Akademii Rolniczej w Poznaniu.[1843], Ślusarczyk (2021)[2400]Ślusarczyk (2021) Materiały do znajomości mykobioty pasma Krowiarek (Sudety Wschodnie).[2400], Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488], Wojewoda (1977)[3781]Wojewoda (1977) Grzyby wielkoowocnikowe.[3781], Wojewoda (2002)[2506]Wojewoda (2002) Grzyby wielkoowocnikowe Arboretum Bolestraszyce.[2506], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:12 1 znaleziska Lepista sordida (gąsówka brudnofioletowa) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

CA89 207361 249405 CC15 268308 DE35 318950 DE46 364196 DE47 364232 DE55 320045 338613 DE78 295735 FD26 332661 GC01 180162 262361 269494 GC11 180163

ID 180 162 oznaczenie: Lepista sordida; lokalizacja: Ogrodniczki, pow. pow. białostocki, woj. woj. podlaskie, GC01; data zbioru: 14 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Przydomowy ogródek, Użyźniona kompostem gleba pod krzakiem hortensji, kilka owocników w jednej grupie; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: tak; uwagi: fot.390731; węcej informacji w [bf:371733] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 371733 ;

ID 180 163 oznaczenie: Lepista sordida; lokalizacja: około 2 km. na południe od miejscowości Ciasne, pow. pow. białostocki, woj. woj. podlaskie, GC11; data zbioru: 26 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: stary las iglasty- pobocze drogi leśnej, butwiejąca kupka siana, kilka owocników; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: tak; uwagi: fot.390734; więcej informacji w [bf:371733] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 371733 ;

ID 207 361 oznaczenie: Lepista sordida; lokalizacja: Chwaszczyno k/Gdańska Księże błota, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA89; data zbioru: 24 paź 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pastwisko, ziemia, kilkanaście owocników w rozproszeniu; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. Darek Karasiński; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza bazy; uwagi: fot.527523 [notatka: [bf:526367]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 526367 ;

ID 249 405 oznaczenie: Lepista sordida; lokalizacja: Chwaszczyno, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA89; data zbioru: 23 paź 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pastwisko, ziemia, kilkadziesiąt w czarcim kręgu; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy AK; uwagi: fot.714893 fot.714894 [notatka: nie] [fotografie: tak];

714893
714894

ID 262 361 oznaczenie: Lepista sordida; lokalizacja: około 1,5 km na E od Ogrodniczek, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC01; data zbioru: 19 wrz 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Stare wyrobisko pożwirowe, na butwiejącej kupce siana, kilkanaście owocników; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF0006001, BGF0006002; uwagi: fot.764307 [notatka: nie] [fotografie: tak];

764307

ID 268 308 oznaczenie: Lepista sordida; lokalizacja: Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC15; data zbioru: 8 wrz 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Krajobraz rolniczy. Pola uprawne, pastwiska., Kilkuletni obornik koński (odchody zmieszane ze słomą), Grupki od kilku do kilkunastu owocników.; leg. Przemysław Drzewiecki, det. Mirosław Gryc; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa; uwagi: Rozpoznanie na podstawie zdjęć. Do potwierdzenia. Obserwuję stałe pojawianie się nowych owocników od 08.09.2015 do dnia zgłoszenia.; Dyskusja:; [bf:782909]; fot.788306 fot.788307 fot.788308 [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 782909 ;

ID 269 494 oznaczenie: Lepista sordida; lokalizacja: około 1 km na E od Ogrodniczek, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC01; data zbioru: 20 wrz 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las iglasty, niewielka polana, miejsce dokarmiania dzikiej zwierzyny, na starych butwiejących na ziemi resztkach pokarmu (owies, siano, okopowe), kilka owocników; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF0005910; uwagi: fot.792774 fot.792775 [notatka: nie] [fotografie: tak];

792774
792775

ID 295 735 oznaczenie: Lepista sordida; lokalizacja: Budzów, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE78; data zbioru: 30 paź 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: na łące/pastwisku, w miejscu po kupie paszy lub nawozu?, w grupie kilkunastu sztuk; leg. det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: BGF0005147; uwagi: fot.899520 fot.899521 fot.899522 [notatka: nie] [fotografie: tak];

899520
899521
899522

ID 318 950 oznaczenie: Lepista sordida; lokalizacja: 0,5 km N od wsi Huta Brudzka, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 11' 42" N i 19st 23' 48,5" E], DE35; data zbioru: 27 paź 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kępa drzew na granicy pól i lasów, polanka wykorzystywana od lat jako składowisko słomy, obornika etc., na obrzeżach sterty, na gnijącym materiale roślinnym, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.1030203 fot.1030204 fot.1030205 fot.1030206 fot.1030207; siedlisko zdjęcie z maja !; fot.1030208 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1030203
1030204
1030205
1030206
1030207
1030208

ID 320 045 oznaczenie: Lepista sordida; lokalizacja: 1,2 km S od wsi Radziechowice I, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 3' 24,8" N i 19st 19' 22,8" E], DE55; data zbioru: 1 lis 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zarastająca, gnijąca sterta odpadów gospodarczych, roślinnych, złożona przy lesie, na gnijącym materiale roślinnym, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.1037711 fot.1037712 fot.1037713 fot.1037714 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1037711
1037712
1037713
1037714

ID 332 661 oznaczenie: Lepista sordida; lokalizacja: Pieńki, pow. łukowski, woj. lubelskie, FD26; data zbioru: 29 wrz 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: w trawie na skraju lasu, , gromadnie; leg. Robert Kozak, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0005003; uwagi: fot.1147102 fot.1147103 fot.1147104 [notatka: [bf:1099348]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1099348 ;

ID 338 613 oznaczenie: Lepista sordida; lokalizacja: 1 km NW od wsi Dąbrówka; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 31 paź 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy; dzikie wysypisko gł. ''materiałów'' ogrodniczych, na stercie gnijącego materiału roślinnego, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 2' 23" N 19st 22' 26,5" E; fot.1186256 fot.1186257 fot.1186258; siedlisko; fot.1186259 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1186256
1186257
1186258
1186259

ID 364 196 oznaczenie: Lepista sordida; lokalizacja: 0,5 km NE od wsi Kuźnica; gm. Kodrąb, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,1250 19,5646], DE46; data zbioru: 13 lis 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: sterta zwałowanych bel siana, na gnijącym sianie, kilkadziesiąt ( >50 ) owocników w wiązkach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: fot.1395782 fot.1395783 fot.1395784 fot.1395785 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1395782
1395783
1395784
1395785

ID 364 232 oznaczenie: Lepista sordida; lokalizacja: 1 km E od wsi Wąglin; gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,1430 19,5850], DE47; data zbioru: 13 lis 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowo-brzozowy; piaszczysty, płytki dół ''robiący'' za śmietnik, na ziemi przemieszanej z materiałem roślinnym, grupa ponad 35 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: fot.1396032 fot.1396033 fot.1396034 fot.1396035 fot.1396036 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1396032
1396033
1396034
1396035
1396036
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji