takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Syzygospora tumefaciens (Ginns et Sunhede) Ginns

Christiansenia tumefaciens Ginns et Sunhede
GREJ: ID201451 (© autora fot.); copyright © by GREJ
GREJ: ID201451 (© autora fot.)