takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Entoloma tjallingiorum Noordel.