jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Bacidia trachona (Ach.) Lettau

kropnica kamienna