grzyby.pl

Entoloma terreum Esteve-Rav. et Noordel.

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• Wg Mycobank to synonim Entoloma ortonii Arnolds et Noordel.; wg GBIF nie. (2022-11-26)

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]