grzyby.pl

Leccinum variicolor Watling

koźlarz różnobarwny, koźlarz szarozielony, "koźlarz wielobarwny" · "koźlarza wielobarwnego"
Boletus thalassinus (Pilát et Dermek) Hlavácek · Leccinum thalassinum Pilat et Dermek · Leccinum variicolor var. thalassinum (Pilát et Dermek) Klofac
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• Podany w czekliście /Wojewoda W., 2003 [105]/ synonim Leccinum oxydabile (Singer) Singer wg GBIF jest synonimem koźlarza babki (Leccinum scabrum (Bull.) Gray) a w Mycobank jest osobnym gatunkiem ≡ Krombholzia scabra f. oxydabilis (Singer) Vassilkov. (2022-12-20)
Leccinum variicolor (koźlarz różnobarwny)
Leccinum variicolor (koźlarz różnobarwny)
w wilgotnym miejscu pod olszami
Leccinum variicolor (koźlarz różnobarwny)
Leccinum variicolor (koźlarz różnobarwny)

opis

Leccinum variicolor (koźlarz różnobarwny)
Kapelusz czarniawy, szary, szarobrązowy, zwykle z licznymi jaśniejszymi plamami; 30-120 mm średnicy, początkowo półkulisty, z wiekiem płasko-wypukły; powierzchnia początkowo twarda, z wiekiem miękka, krótko aksamitnie owłosiona.

space

Trzon 70-150(180) × 10-30 mm, ku podstawie szerszy; powierzchnia z brązowoczarnymi łuseczkami, u podstawy często przebarwiony zielono, niebieskozielono.

space

Pileus dark, grey, grey-brown, brown-red, usually with numerous lighter coloured spots.

space

Stipe with brown-black squamules, at the base discoloured green, bluegreen.

space

zarodniki

Zarodniki wydłużone, 14-19 × 5-7 µm.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Pod brzozami w miejscach podmokłych.
Under birch in wet places.

jadalne czy trujące? 🟢

Jadalny.
Edible.
Pod brzozami, ale głównie w suchszych miejscach, rośnie podobny koźlarz babka (Leccinum scabrum). Ma on równo zabarwiony kapelusz w różnych tonach brązowego i niezmienny na przekroju miąższ.
Close to koźlarz babka (Leccinum scabrum), which also grows under birch but in not so wet places and its context is unchanging.

wybrane okazy · selected collections

#12
05 09 04 - 10
/Kotlina Kłodzka/
#2
00 08 05 - 17
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, okolice Twardogóry/
#5
04 08 07 - 6
/lasy milickie/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Hagara, L., Antonin, V., Baier, J., 1999 — Houby. p.354 [49]
 • Galli, R., 2000 — I Boleti. 2a Edizione. p.276 [79]
 • Lannoy, Gilbert, Estades, Alain, 1995 — Monographie des Leccinum d'Europe. p.86 [56]
 • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
 • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[3214]
  Leccinum thalassinum Pilát & Dermek · uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
  publikacje: Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008

 • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[3215]
  Leccinum variicolor Watling · synonimy: L. oxydabile (Singer) Singer ss. Kreisel, Pilát & Dermek, Singer p.p.
  publikacje: Flisińska 2004 (as: Leccinum oxydabile i L. variicolor), Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Ślusarczyk 2007, Flisińska 2000b, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Wilga i Wantoch-Rekowski 2010, Halama i Romański 2010, Stasińska 2011, Kujawa i Gierczyk 2011a, Stasińska 2011b, Kujawa i Gierczyk 2012, Kujawa i Gierczyk 2013, Stasińska i Sotek 2014, Karasiński i in. 2015 , Kudławiec 2015 , Kujawa i in. 2015a , Kudławiec i Misiuna 2014, Kujawa i in. 2016, Grzesiak i in. 2017, Grzesiak i in. 2015, Krotoski 2012, Wojewoda i in. 2016, Gierczyk i in. 2018, Gierczyk i in. 2019a, Piskorski 2021, Gierczyk i in. 2020, Gorczak i in. 2020, Wilga i Wantoch-Rekowski 2019

znaleziska Leccinum variicolor na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

247546 AB-94 300039 AC-03 350905 BC-91 147484 CA-36 245935 CA-89 148434 CB-07 144105 CB-33 248792 CB-35 271100 CC-74 208949 CE-28 208203 CE-29 208202 CE-37 208204 DC-27 338829 DD-85 304779 DE-47 194476 DE-54 227933 364629 DE-55 192242 123668 320111 144999 363023 195721 DE-56 178676 119487 DE-65 194474 320109 DE-66 325993 DE-67 294566 148239

 ID119487  Leccinum variicolor; 0,3 km S,Leśniczówka Strzałków,gm.Radomsko, DE-56; 2008.10.26; las mieszany-jodła,brzoza i in; na ziemi dwa owocniki kilka metrów od siebie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy zgłoszeniu ID: 178676, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Stanowisko obserwowane od 10 lat,wyraźny spadek występowania tego koźlarza w tym lesie (coraz rzadziej i coraz mniej).W ostatnich latach prowadzona jest tam wycinka plądrownicza.

fot. 212814 fot. 212815 fot. 212816

 ID123668  Leccinum variicolor; 2 km S,Radziechowice I, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2006.09.02; las liściasty-gł.olchy i brzozy; na ziemi grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: przy zgłoszeniu 192242, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi:
fot. 222992.jpg

fot. 222993.jpg

fot. 222994.jpg

ID144105 Leccinum variicolor; Obrzeża rezerwatu Ostrzycki las-Pierszczewko, CB-07; 2009.09.06; Las mieszany buk,leszczyna,brzoza,osika,sosna.olsza,świerk; nad brzegiem torfowiska trzy owocniki; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 271066
N 54*14,742'
E 018*06,146'
176 m.npm

 ID144999  Leccinum variicolor; 2 km E,Szczepocice Prywatne,pow.radomszczański, DE-55; 2009.09.13; wilgotny las brzozowy z podszytem kruszyny i świerka; na ziemi pojedynczo ,trzy owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/JN/15.10.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 273268 fot. 273269 fot. 273270

ID147484 Leccinum variicolor; Pszczew i okolice, BC-91; 2009.09.20; Torfowisko w lesie mieszanym.; w mchach torfowych kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak u Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 280500
N 52*26,198'
E 015*47,215'
51 m.npm

 ID148239  Leccinum variicolor; 1,7 km E,Kotfin,gm.Gidle,pow.radomszczański, DE-67; 2009.10.04; skraj mszaru w lesie sosnowym,pod brzozami; na ziemi,w trawie i sitowiu trzy owocniki w różnym wieku; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/JN/15.10.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 281975 fot. 281976 fot. 281977 fot. 281978 fot. 281979 fot. 281980

ID148434 Leccinum variicolor; Gdańsk Owczarnia TPK, CA-89; 2009.10.03; torfowisko urzytek ekologiczny; w mchach torfowych 2 owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 282408 fot. 282409
N 54*24,978'
E 018*29,832'
149 m.npm

 ID178676  (potwierdzenie 119487) Leccinum variicolor; 0,3 km S,Leśniczówka Strzałków,gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2010.09.19; las mieszany-jodła,brzoza i in; na ziemi cztery pojedyncze owocniki na 1ha; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/JN/10.12.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 385175 fot. 385176

 ID192242  (potwierdzenie 123668) Leccinum variicolor; 2 km S od wsi Radziechowice I, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2011.10.06; las sosnowo-brzozowy typu bór bagienny; na ziemi ponad 20 owocników na ok. 1 hektarze; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JN/20.12.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: 51 2 57,9 N ; 19 19 34,92 E

fot. 448327 fot. 448328 fot. 448329 fot. 448330

Pierwotne stanowisko znajduje się ok.300 m na zachód. Obecnie mogę stwierdzić, że gatunek ten występuje na całym południowym, podmokłym skraju tego kompleksu leśnego

 ID194474  Leccinum variicolor; niecały 1km E od wsi Jamrozowizna, gm.Kłomnice, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2011.09.10; las mieszany -sosny, brzozy, dęby i inne; na ziemi jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JN/20.12.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: 50st 57' 6,77" N ; 19st 23' 27,14" E

fot. 459785 fot. 459786 fot. 459787 fot. 459788 fot. 459789

ID194476 Leccinum variicolor; 1 km W od wsi Kotków, gm.Gorzkowice, pow. piotrkowski, woj. łódzkie, DE-47; 2011.09.17; wilgotny las liściasty -brzoza, grab, olcha i in; na ziemi, pod olchą grupa 5 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 10' 8,24" N ; 19st 35' 26,66" E

fot. 459805 fot. 459806 fot. 459807 fot. 459808

siedlisko
fot. 459809

ID195721 Leccinum variicolor; 750 m na pdwsch od wsi Łęg ( od lewobrzeżnej część wsi ), gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-55; 2011.09.24; podmokły las sosnowo-brzozowy; na ziemi kilka owocników w sezonie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1' 21,04" N i 19st 18' 34,49" E

siedlisko
fot. 466441

i jeden z owocników
fot. 466442

ID208202 Leccinum variicolor; 600 m na N-W od zabudowań Łęki Duże, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-29; 2012.09.18; las mieszany, podmokły: graby, brzozy, świerki, rzadko sosny; na ziemi w grupie - 2 owocników (oddalone od siebie ok. 2 m); leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Sokolniki oddział 795. Gmina Sokolniki. Odległość podano do najbliższej miejscowości, ale w innej gminie.
fot. 531725 fot. 531726 fot. 531727 fot. 531728 fot. 531729 fot. 531730

ID208203 Leccinum variicolor; 1,3 km na S-W od zabudowań Siedlisk, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-28; 2012.09.25; podmokły las olchowo-brzozowo-świerkowy; na ziemi w grupie - 7 owocników; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Sokolniki oddział 798. Gmina Sokolniki.
fot. 531738 fot. 531739 fot. 531740 fot. 531741 fot. 531742

ID208204 Leccinum variicolor; 900 m na N-E od Leśniczówki Koziołek, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2012.10.12; las mieszany, podmokły:brzozy, olchy, sosny, świerki; na ziemi dwa owocniki; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 993. Gmina Bolesławiec.
fot. 531750 fot. 531751 fot. 531752 fot. 531753 fot. 531754 fot. 531755

ID208949 Leccinum variicolor; Gościeszynek, 1,7 km SW, na północnym brzegu jeziora Sykule Duże, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie, CC-74; 2012.10.11; podmokłe okolice jeziora porośnięte brzoz±, olsz±; na ziemi pod brzozami dwa owocniki; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: tak, zostanie przekazany kustoszowi GREJ, tak, notatka: nagranie + mapka
uwagi: nadle¶śnictwo Goł±bki, leś¶nictwo Długi Bród

siedlisko
fot. 536699
zdjęcia owocników w wątku:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/522022.html

 ID227933  Leccinum variicolor; 1,5 km SW od wsi Kijów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-54; 2013.09.08; pas liściastego lasu -olchy, graby, brzozy i in, okresowo podmokły, z okresowym ciekiem wodnym; na ziemi kilkanaście owocników przez sezon; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 5/JN/29.09.2015, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1' 10" N i 19st 15' 12" E

fot. 621117 fot. 621118 fot. 621119

ID245935 Leccinum variicolor; Białogóra, pow. Puck, woj. pomorskie, CA-36; 2014.09.11; brzezina podmokła; ziemia kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy AK, nie, notatka: nie
uwagi: :-)

 ID247546  Leccinum variicolor; ok 500 m od Pietrzaków,przy drodze pomiędzy miejscowościami Pietrzaki i Cisie pow. częstochowski woj. śląskie; 2014.10.05; las mieszany- brzoza,sosna,dąb,buk,; na ziemi pojedynczo; leg. Tomasz Nowak; det. Tomasz Nowak; eksykat: BGF/BF/TN/141005/0002, tak- wątek bio-forum
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/708307.html

ID248792 Leccinum variicolor; Przymuszewo otulina Rezerwatu Piaski, pow. chojnicki, woj. pomorskie, CB-33; 2014.10.04; Torfowisko, sosna, brzoza; ziemia osiem owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy AK, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 712444

ID271100 Leccinum variicolor; Wiele, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-35; 2015.10.08; Skraj boru sosnowego z pojedynczymi brzozami. Bagnisty brzeg jeziora Małe Zmarłe.; Na ziemi, pod brzozą. 1 owocnik; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 799979 fot. 799980 fot. 799981 fot. 799982 fot. 799983 fot. 799984

ID294566 Leccinum variicolor; 1,5 km NE od wsi Młynek, gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-67; 2016.09.04; bór sosnowy; obrzeża torfowiska wysokiego -sosna, brzoza; na ziemi kilka owocników w rozproszeniu; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 50st 56' 6,5" N i 19st 34' 27,5" E

fot. 893011

 ID300039  Leccinum variicolor; Puszcza Bukowa, ok. 1,9 km na W od Kołbacza, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2015.09.29; zarastające trzęślicą modrą, brzozą i olchą torfowisko źródliskowe; na podłożu torfowym pod brzozą pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0000988, tak, notatka: tak
uwagi: Gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/790381.html

ID304779 Leccinum variicolor; Hermanów, pow. pabianicki, woj. łódzkie, DD-85; 2017.09.05; otulina torfowiska wysokiego, pod brzozami; z ziemi w licznych grupach; leg. Beata Łyszkowska; det. Beata Łyszkowska; eksykat: tak, wyślę do BG, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 943629 fot. 943630 fot. 943631

ID320109 Leccinum variicolor; 1,2 km S od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-65; 2018.09.09; wilgotny las mieszany -sosna, świerk, brzoza; na ziemi kilkanaście owocników w dwóch luźnych grupach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 0' 25,8" N i 19st 24' 19" E

fot. 1038480 fot. 1038481 fot. 1038482 fot. 1038483

ID320111 Leccinum variicolor; 2 km E od wsi Szczepocice Prywatne, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2018.09.09; wilgotny las mieszany -brzoza, świerk, kruszyna; na ziemi kilkadziesiąt owocników w kilku grupkach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1' 2" N i 19st 23' 1" E

fot. 1038496 fot. 1038497 fot. 1038498 fot. 1038499 fot. 1038500 fot. 1038501

ID325993 Leccinum variicolor; 1,5 km NE od wsi Wygoda; gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-66; 2019.09.17; okresowo podmokły las mieszany -brzoza, sosna, olcha, świerk; na ziemi, w mchach torfowych grupa co najmniej 6 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 0' 25,5" N i 19st 28' 46,5" E

fot. 1096121 fot. 1096122 fot. 1096123 fot. 1096124

ID338829 Leccinum variicolor; torfowisko śródleśne, ok. 0,7km na pd-wsch. od jez. Błądzewnia, gm. Górzno, pow. Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie, DC-27; 2020.10.07; skraj torfowiska wysokiego, porośnięty karłowatymi sosnami i brzozami brodawkowatymi; wśród torfowców i żurawin, najbliżej sosny, dalej - brzozy jeden owocnik; leg. Michał Plakwicz; det. Michał Plakwicz; eksykat: TAK, prześlę do Pani A. Kujawy, tak, notatka: nie
uwagi: miąższ czerwienieje już po kilku minutach, z HCHO jeszcze szybciej czerwony; zielone przebarwienia miąższu widoczne jedynie na niewielkich obszarach w dolnej części trzonu (zdjęcia); rok wcześniej (wrzesień-paźdzernik 2019r) na tym samym stanowisku rosło ponad 100 owocnikówfot. 1187541fot. 1187542fot. 1187543fot. 1187544

ID350905 Leccinum variicolor; Równina Wełtyńska (prop. rez. Mszar Gajki), 1,2 km na NE od osady leśnej Gajki, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC-03; 2021.10.06; okrajek brzeziny na wyspie mineralnej i mszaru; na ziemi pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1275061 fot. 1275062 fot. 1275063 fot. 1275064 fot. 1275065
zarodniki: (-13,6)15-18,7 x 5,3-6,4 µm (średnio 16,7 x 5,7 µm), Q: 2,5-3,4 (średnio 3,0):
fot. 1275066

ID363023 (potwierdzenie 123668) Leccinum variicolor; 2 km S od wsi Radziechowice I; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2022.09.21; bór mieszany wilgotny -sosna, brzoza; na ziemi luźna grupa ponad 30 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51,0492 19,3266

fot. 1387502 fot. 1387503 fot. 1387504 fot. 1387505 fot. 1387506 fot. 1387507 fot. 1387508 fot. 1387509

ID364629 (potwierdzenie 227933) Leccinum variicolor; 1,5 km SW od wsi Kijów; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-54; 2022.09.17; las mieszany z okresowym ciekiem wodnym; brzoza, grab, sosna, świerk i inne; na ziemi kilkanaście owocników z rozproszeniu; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51,0192 19,2534

fot. 1400248 fot. 1400249 fot. 1400250 fot. 1400251

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji