grzyby.pl

Tarzetta

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Pyronemataceae Pyronemataceae Pyronemataceae PyronemataceaePyronemataceaewłośniczka (Scutellinia)Leucoscypha leucotricha

uwagi

Przy oznaczaniu gatunków tego rodzaju, z cech makroskopowych, należy zwrócić uwagę na barwę owocnika i obecność trzonu.

catinus

częsta; owocniki wyrastają pojedynczo lub w grupach, na glebie, w miejscach bogatych w szczątki organiczne, w ogrodach, na kompoście

cupularis

dość częsta; owocniki wyrastają w grupach, na glebach ciężkich, gliniastych, ilastych