takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Clavicorona taxophila (Thom) Doty [as 'taxophilus']

GREJ: ID207845 (© autora fot.); copyright © by GREJ