Geastrum triplex (gwiazdosz potrójny)
pokrój
Geastrum triplex (gwiazdosz potrójny)
widok z boku
Geastrum triplex (gwiazdosz potrójny)
spodnia strona egzoperydium

owocnik

Geastrum triplex (gwiazdosz potrójny)
ujście zarodników|peristome
peristome'>Owocnik początkowo zamknięty, na poły podziemny, cebulowatego kształtu, jedynie u podstawy pokryty grzybnią przerośniętą z podłożem; powierzchnia jasnobrązowa lub zaróżowiona, nieco ciemnieje z wiekiem; wierzchnia warstwa osłony zewnętrznej łatwo odpada.

space

Osłona wewnętrzna (endoperydium) kulistawa, nieco spłaszczona, 20-40(50) mm średnicy; tej samej barwy co wewnętrzna strona ramion, z wiekiem ochrowobrązowa; pergaminowata; siedząca lub na krótkiej (2 mm) szyjce; bez apofizy.

space

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Do 2014 roku podlegał ochronie gatunkowej (podlegały jej wszystkie gatunki w rodzaju). Od tego roku nie jest chroniony (ochronie podlegają najrzadsze, wyspecyfikowane, gatunki rodzaju).
Nieczęsty. Owocniki wyrastają pojedynczo lub gromadnie, częściej w miejscach zacienionych i bogatych w resztki organiczne, w zakrzaczeniach, w parkach. Czasem na silnie rozłożonym drewnie drzew liściastych.
Czerwona Lista[125] — E–wymierający - krytycznie zagrożony

uwagi

Gatunek wyróżniający się wśród gwiazdoszy obecnością kołnierza szyjkowego oraz dużymi rozmiarami i masywnością owocników.

wybrane okazy · selected collections

#12
02 09 29 - 1
leg. Marek Snowarski
/Lubliniec/
#13
05 10 04 - 1
/Słowacja, Strazowskie Vierchy, Pruzina/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Rudnicka-Jezierska W., 1991 — Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom XXIII. Purchawkowe (Lycoperdales), tęgoskórowe (Sclerodermatales), pałeczkowe (Tulostomatales), gniazdnicowe (Nidulariales), sromotnikowe (Phallales), osiatkowe (Podaxales). [14]
  • Hagara, L., Antonin, V., Baier, J., 1999 — Houby. [49]
  • Breitenbach J., Kraenzlin F., 1986 — Fungi of Switzerland 2 - Non gilled fungi [26II]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
znaleziska Geastrum triplex na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

362122 226560 229551 AB-21 336376 AB-23 254013 AB-65 340863 AB-73 192160 AB-75 356532 342209 AB-83 119329 111346 24676 80409 AB-84 343813 342210 AB-85 341353 AB-93 362455 111538 AB-94 119334 AC-67 303686 AD-04 184436 BB-63 111349 111347 BB-80 351438 BC-17 131263 BC-72 320693 BC-98 72580 181969 BE-09 204620 CB-59 360023 CC-15 305638 CC-26 308196 CC-63 205070 CC-74 195201 204876 CF-39 55584 DA-50 226138 DA-51 356595 125973 226131 61283 DA-70 358915 358913 DA-80 145353 128113 122359 124609 326532 357573 172639 326535 DE-35 318944 181273 98933 365325 352026 193991 327330 318095 335520 328947 335579 149880 327051 DE-44 363642 349833 320677 DE-45 363526 363028 292522 335517 340238 361064 291805 246495 DE-46 292523 336280 DE-55 361720 208832 292058 197537 227039 248235 327468 339891 361312 185517 320040 DE-56 335912 DE-66 126335 193850 226616 207556 173065 163403 193848 DF-00 12468 110075 DF-62 182951 DF-79 208858 DF-91 292772 44299 DF-94 86015 116513 ED-25 61265 ED-26 44466 EE-19 88461 EE-84 75780 FC-62 179867 FE-13 158259 158250 158227 FF-04 121147 FG-33 176284 GC-01 279293 143378 GC-55 324680 GE-90 77185

 ID12468  Geastrum triplex; Kokotek k. Lublińca, ośrodek Silesiana, DF-00; 2002.09.29; lasopark, pod kasztanowcem pospolitym; ziemia, ściółka z liści i gałązek pod kasztanowcem pospolitym kilka owocników; leg. Marek Snowarski; det. Marek Snowarski; eksykat: 020929-1 herb. Snowarski, tak, notatka: 020929-1; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi:

 ID24676  Geastrum triplex; Puszcza Bukowa, pow. Szczecin, Park Leśny Zdroje, AB-83; 2005.10.08; las liściasty wielogatunkowy (brzoza, osika, buk, grab, topola biała); na ziemi w grupie - 7 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Marek Snowarski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/GD/30.01.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 24812

 ID44299  Geastrum triplex; Wzgorze Kaplicowka (wschodnie zbocze gorki wilamowickiej), Skoczow, pow. Cieszynski, slaskie, DF-91; 2006.09.22; las mieszany (dab,grab,swierk); na rozkladajacych sie lisciach i igliwiu 2 okazy (patrz-foto); leg. Janusz Tomzik; det. Janusz Tomzik; , tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 56713 fot. 56714

 ID44466  Geastrum triplex; Warszawa. Park leśny, ED-26; 2006.09.02; Las liściasty, z dębami i przewagą akacji. Jedno stanowisko pod liściastymi krzewami.; Na ziemi, pośród liści. Dwa owocniki obok siebie.; leg. Marek KOZŁOWSKI; det. Marek KOZŁOWSKI; eksykat: tak, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 57018

 ID55584  Geastrum triplex; Pyskowice ul. Śluza, nad jez. Dzierżno Małe, CF-39; 2007.02.25; lasek z przewagą robinii i brzóz, chaszcze; na miękkiej ziemi wśród zeschłych liści i patyczków pojedynczo albo po kilka sztuk obok siebie; leg. Jolanta Kozak; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JK/19.03.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: 85-95 mm średnicy
fot. 77447 fot. 77448 fot. 77449 fot. 77450 fot. 77451 fot. 77452

 ID61265  Geastrum triplex; Wschodni kraniec kompleksu leśnego Uroczysko Bemowo, przy wejściu na szlak od strony ulicu Radiowej i Fortu, ED-25; 2007.04.14; Skraj lasu mieszanego z przewagą gatunków liściastych (brzoza, dąb i inne), prześwietlona, pocięta licznymi ścieżkami, przydrożna część lasu; ściółka składająca się głównie z liści zeszłoroczne egzemplarze; bardzo słabo przytwierdzone do podłoża; leg. Tomasz Pachlewski; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/TP/21.04.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Na przestrzeni kilkudziesięciu metrów kw. znajdowało się kilka skupisk po ok. 3-6 sztuk.

fot. 86080 fot. 86081 fot. 86082 fot. 86083 fot. 86084 fot. 86085

 ID61283  Geastrum triplex cf.; Jurata płw.helski, DA-51; 2007.04.15; Prywatna niezabudowana posesja przy drodze krajowej; w trawie ,ściółce ok.60 owocników w prostokącie 3x15m; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MWR/30.04.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 86133 fot. 86134 fot. 86135

Uwaga A. Kujawy:
Zarodniki małych rozmiarów ze stosunkowo niskimi brodawkami, konieczne doobserwowanie świeżych owocników, dla pewności oznaczenia i wykluczenia pomyłki.

 ID72580  Geastrum triplex; Krzyżowniki pod Poznaniem, 200 m od kąpieliska nad Jez Kierskim, BC-98; 2007.07.22; ; na ziemi, wśród lisci lipy w grupie 12 sztuk w różnych stadiach rozwoju; leg. Mariusz Janczewski; det. Mariusz Janczewski; eksykat: nie, tak - w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/110804.html; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:

 ID75780  Geastrum triplex; Sukowski Las - Bilcza, pow. kielecki, świętokrzyskie, EE-84; 2007.09.02; Las sosnowo - jodłowy z domieszką liściastych; w mchu i ściółce leśnej po kilka owocników w dwóch lokalizacjach oddalonych od siebie ok. 1 km; leg. Marcin Fałdziński; det. Marcin Fałdziński; eksykat: nie, tak, notatka: tak - zapis wideo; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Grzyb rzadki w tym lesie, znajdowany co roku w dwóch lokalizacjach

Stanowisko nr.1 - oddział 129
fot. 117738
Siedlisko: świetlisty las sosnowy z domieszką jodeł, świerków i dębów

fot. 117739 fot. 117740
6 masywnych owocników wyrosło w mchu pod młodą jodłą i świerkiem

Stanowisko nr.2 - oddział 121, tuż pod szczytem Babia Góra - 318.6 m. npm
fot. 117741
Siedlisko: las sosnowo-leszczynowy na podłożu wapiennym - kilka owocników w ściółce leśnej

fot. 117742
Geastrum triplex - gwiazdosz potrójny

 ID77185  Geastrum triplex; 2 km na zachód od Zwierzyńca przy drodze 858, GE-90; 2007.09.09; Przydrożne zakrzaczenia, las w tym miejscu mieszany; na ziemi 10 owocników, pojedynczo i w grupach; leg. Marek Zajdek; det. Marek Zajdek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Wielkość od 6 do 12 cm

fot. 120651 fot. 120652 fot. 120653 fot. 120654

 ID80409  Geastrum triplex; 14°31'E, 53°25'N (z dokładnością do 200 m), AB-83; 2007.10.05; Park-ogród, Cmentarz Centralny w Szczecinie [ http://pl.wikipedia.org/wiki/Cmentarz_Centralny_w_Szczecinie ]; część najstarsza, kwartał mieszany; najbliższe otoczenie: 3 m powyżej stanowiska świerk (Picea), po prawej w linii prostej ok. 2,5 m. klon pospolity, Acer platanoides, dalej dęby (Q. robur x Q. petraea) (wszystkie drzewa bardzo wysokie, rozłożyste, nasadzenia sprzed 1914 r.), po prawej ok. 5-letnie nasadzenia mieszanki Caprifoliaceae. Stanowisko ciemne, na skarpie nachylonej w kierunku wschodnim, lecz od tej strony również zacienione przez kwartał bukowy (Fagus sylvatica, drzewa stuletnie, buczyna naga).; Na ziemi; gleba miękka, pulchna, spodnia warstwa czarnoziem, potem dość cienka warstwa próchnicza; pokrycie: skąpa ściółka, liczne szczątki drzew, brak warstwy runa — z powodu niedostatku światła i sąsiedztwa buczyny Chloroplastida ustąpiły niemal zupełnie (patrz zdjęcie siedliska). W grupie, 9 owocników (8 widocznych na zdjęciu siedliska); leg. Paula Probucka; det. Paula Probucka; , tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Sąsiedztwo Fungi bardzo różnorodne i ciekawe, że wymienię tylko większe
podstawczaki: metr na lewo od stanowiska — mleczaj świerkowy,
Lactarius deterrimus, trzy duże owocniki; niecałe 3 metry na prawo,
na wspomnianym klonie pospolitym — przepiękny łuskwiak nastroszony,
Pholiota squarrossa (przydałby się jakiś eksykat, postaram się);
tuż za rogiem — liczna grupa owocników koralówki (? na razie nieoznaczona).

Siedlisko

fot. 128432

Zbliżenie jednej z par (bo, z niewiadomych przyczyn, ewidentnie rosną parami)

fot. 128433

W razie potrzeby służę zbliżeniami innych owocników.

 ID86015  Geastrum triplex; Międzybrodzie Żywieckie, pow. żywiecki, gmina Czernichów, woj. śląskie, DF-94; 2007.09.13; pas o szerokości ok 5 m pomiędzy dwoma drogami porośnięty leszczyną, wiązem, klonem, jaworem, lipą, osiką i grabem tuż przy drodze; na ziemi, wśród krzewów malin i opadłych liści kilkadziesiąt owocników na ok 2 m kw rosnących pojedynczo i w grupach po kika sztuk; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: owocniki w różnych stadiach rozwoju
fot. 138752 fot. 138753 fot. 138754 fot. 138755

 ID88461  Geastrum triplex; Rez. Ulów, Bałtów, pow. ostrowiecki, świętokrzyskie, EE-19; 2007.10.09; Las sosnowo-dębowo-grabowy; na ziemi kilkanaście zejściowych owocników; leg. Marcin Fałdziński; det. Marcin Fałdziński; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
fot. 142761 fot. 142762
Gwiazdosz potrójny - Geastrum triplex

 ID98933  Geastrum triplex; 1km NE,Borowa,pow.radomszczański, DE-35; 2008.04.06; las liściasty z przewagą brzóz; na ziemi 13 szt w luźnej grupie; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JN/24.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: owocniki zeszłoroczne
fot. 167198 fot. 167199

 ID110075  Geastrum triplex; Lubliniec, centrum, park miejski, DF-00; 2008.08.18; park mieszany, pod dębem; piaszczyste pobocze ścieżki grupowo ok kilkanaście szt; leg. Romuald Cichos; det. Piotr Chachuła; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 191403 fot. 191404

 ID111346  Geastrum triplex; Puszcza Bukowa, Park Lesny Zroje w pobliżu Jeziora Szmaragdowego, gm. i pow. Szczecin, zachodniopomorskie, AB-83; 2007.09.05; buczyna pomorska; na ziemi grupa 8 owocników; leg. Anna Kujawa, Grazyna Domian; det. Anna Kujawa; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: gwiazdosz potrójny
fot. 194334

 ID111347  Geastrum triplex; Cieszyno Drawskie nad jeziorem Siecino, pow. Drawsko Pomorskie, zachodniopomorskie, BB-63; 2007.09.06; las liściasty nad jeziorem (olsza, buk, grab, wiąz, jawor); na ziemi pojedynczo i w grupach conajmniej 87 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: gwiazdosz potrójny
fot. 194338 fot. 194339

 ID111349  Geastrum triplex; 2 km na S od Cieszyna Drawskiego, pow. Drawsko Pomorskie, zachodniopomorskie, BB-63; 2007.09.07; las mieszany na poboczu drogi (Lp, So, Js, Jw); na ziemi pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: gwiazdosz potrójny
fot. 194347

 ID111538  Geastrum triplex; Puszcza BUkowa, na poboczu drogi, 1,6 km na NW od Binowa, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-93; 2007.09.22; buczyna pomorska - okrajek lasu; na ziemi 8 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: gwiazdosz potrójny
fot. 194826 fot. 194827

 ID116513  Geastrum triplex; Międzybrodzie Żywieckie, gmina Czernichów, woj.śląskie, DF-94; 2008.09.28; pas pomiędzy dwoma drogami porośnięty leszczyną, wiązem, klonem, jaworem, lipą, osiką i grabem tuż przy drodze; na ziemi wśród pędów malin i pokrzyw, wśród opadłych liści kilkanaście owocników na pow ok 1 m kw; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Potwierdzenie zgłoszenia ID: 86015, ilość owocników kilkakrotnie mniejsza, niż w zeszłym roku
fot. 205739 fot. 205740 fot. 205741

 ID119329  Geastrum triplex cf.; Szczecin, teren Szpitala PAM na Pomorzanach, woj. zachodniopomorskie, AB-83; 2007.03.16; trawnik; na ziemi w grupie 9 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/GD/3.11.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: gwiazdosz sp.
fot. 212273 fot. 212274 fot. 212275

 ID119334  Geastrum triplex; Puszcza Bukowa, ok. 800 m na SW od najblizszych zabudowań w Szczecinie Śmierdnicy - rejon ul. Do Glinnej, gm. i pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2008.10.23; pas zadrzewień porastających skarpę nad strumieniem (Bk, Gb, Db, leszczyna); na ziemi w grupie 2 owocniki (mogło być więcej w świeżo opadłej warstwie liści); leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: gwiazdosz potrójny
fot. 212294

 ID121147  Geastrum triplex; Stalowa Wola przy mleczarni, FF-04; 2008.10.12; przydrożne zarośla, sosna,dąb czerwony; na ziemi w grupie 5 szt. (2 wyrwane); leg. Wiesław Smyrski; det. Wiesław Smyrski; eksykat: tak, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: N 50st33`23.97", E 22st04`10.70"

fot. 217165 fot. 217166 fot. 217167

 ID122359  Geastrum triplex; Gdańsk, Lasy Oliwskie, skraj lasu przy końcu ulicy Michałowskiego, DA-80; 2008.12.07; Zarośla leszczynowe z pojedynczymi drzewami (klon, sosna, olsza szara, jawor),; na ziemi, wsrod opadłych liści, większość owocników oderwana od podloża, na powierzchni ok. 9 m2 blisko 30 owocników,; leg. Włodek Chojnacki; det. Włodek Chojnacki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 220014 fot. 220015 fot. 220016 fot. 220017

 ID124609  Geastrum triplex; Gdańsk Oliwa Dolina Samborowo TPK, DA-80; 2009.01.25; Las łęgowy olsza,topola osika,brzoza,leszczyna; w ziemi,żyzne podłoże dwa owocniki; leg. Marcin S.Wilga, Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MWR/28.02.09, tak, notatka: tak u Marcina Wilgi; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 225199
N 54*23'216''
E 18*33'638''
51 m.npm

 ID125973  Geastrum triplex; Jurata płw.helski, DA-51; 2009.03.02; Zarośla ruderalne w pobliżu ulicy; w ziemi w pobliżu klony,buk?grab?sosna,krzewy 86 owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MWR/5.11.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: N 54*40,860'
E 18*43,069'
4 m.npm
Powtórzenie stanowiska sprzed roku i dwóch lat
fot. 228551 fot. 228552 fot. 228553 fot. 228554

 ID126335  Geastrum triplex; Niesulów, woj. łódzkie, DE-66; 2009.03.06; las mieszany, akacja, dąb, brzoza,; na ziemi, skraj lasu w grupie około 20 sztuk; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/KK/22.03.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: .
fot. 229549 fot. 229550

 ID128113  Geastrum triplex; Gdańsk Oliwa Dolina Zajęcza TPK, DA-80; 2009.04.05; Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza,daglezja,lipa,leszczyna,bez; w ziemi kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: N 54*23,723'
E 18*33,541'
63 m.npm
fot. 233251

 ID131263  Geastrum triplex; Piła, las komunalny w rozwidleniu ul. Al.Woj.Poslkiego i Mickiewicza, BC-17; 2009.04.19; las sosnowy z domieszką brzozy i dębu.; na ziemi kilka owocników; leg. Robert Puciata; det. Robert Puciata; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/RP/16.05.09, tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 240287

 ID143378  Geastrum triplex; około 1.5 km na wschód od miejscowości Ogrodniczki gm. Supraśl, na mapach lokalnych oznaczone jako uroczysko Żuraw., GC-01; 2009,08,31; Stary las puszczański, mieszany.; Zbocze wzniesienia, od strony północnej, 2 owocniki wewnątrz spróchniałego pnia, 1 owocnik tuż obok na zewnątrz Trzy owocniki w jednej grupie; leg. Mirosław Gryc; det. Anna Kujawa; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Dodatkowe informację w wątku;
https://www.bio-forum.pl/messages/33/265785.html
współrzędne: N 53st 11' 03" E 23st 18' 35"

 ID145353  Geastrum triplex; Gdańsk Oliwa okolice ul.Michałowskiego, DA-80; 2009.09.08; las mieszany brzoza,buk,sosna,świerk,dąb,bez; w ziemi ok.50 owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 274558 fot. 274559
N 54*23,022'
E 018*33,961'
75 m.npm
Stanowisko zgłoszone w zeszłym roku przez Włodka Chojnackiego (ID: 122359)

 ID149880  Geastrum triplex; 1km NE,Borowa,pow.radomszczański, DE-35; 2009.10.11; las liściasty-klon,brzoza,jesion; na ziemi,w liściastej ściółce,pod jesionem dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: potwierdzenie stanowiska ze zgłoszenia id98933

fot. 285784 fot. 285785

ID158227 Geastrum triplex; Puławy 4km 700m na SE od centrum miasta, pow. Puławy, woj. lubelskie, FE-13; 2009.10.24; Wąwóz 1Mb (na wierzchowinie, za środkiem wąwozu po prawej). Żyzny grąd dębowo-grabowy z dużą domieszką innych gatunków porastający dno i ściany wąwozu o podłożu wapiennym .; 56 owocników, pojedyńczo i małych kepkach, na dosyc niedużej powierzchni (ok. 15x15m); leg. Bogusław Mazurek; det. Bogusław Mazurek; eksykat: TAK, będzie w Stacji ZBŚRiL PAN, tak, notatka: TAK, Notes 3, INDEX 20091024-21
uwagi: fot. 312559 fot. 312560 fot. 312561 fot. 312562

ID158250 Geastrum triplex; Puławy 4km 500m na SE od centrum miasta, pow. Puławy, woj. lubelskie, FE-13; 2009.09.10; Wąwóz 1K (środkowa odnoga-środek wąwozu). Żyzny grąd dębowo-grabowy z dużą domieszką innych gatunków porastający dno i ściany wąwozu o podłożu wapiennym; W ściółce 1 owocnik; leg. Bogusław Mazurek; det. Bogusław Mazurek; eksykat: TAK, będzie w Stacji ZBŚRiL PAN, tak, notatka: TAK, Notes 3, 20090910-21
uwagi: fot. 312613
fot. 312614

Kilka centymetrów od Geastrum fimbriatum ze zgłoszenia ID: 158257

ID158259 Geastrum triplex; Puławy 4km 300m na SE od centrum miasta, pow. Puławy, woj. lubelskie, FE-13; 2009.09.02; W1E (prawa odnoga - środek wąwozu po lewej) żyzny grąd dębowo-grabowy z dużą domieszką innych gatunków porastający dno i ściany wąwozu o podłożu wapiennym; W ściółce 12 owocników - pojedyńczo i w małych skupieniach; leg. Bogusław Mazurek; det. Bogusław Mazurek; eksykat: TAK, będzie w Stacji ZBŚRiL PAN, tak, notatka: TAK, Notes 3, INDEX 20090902-1a
uwagi: fot. 312644
fot. 312645

 ID163403  Geastrum triplex; 1km NW,Górka,gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-66; 2010.04.21; liściaste,przydrożne,leśne zarośla; na ściółce,pod młodym jesionem grupa 9 owocników (zeszłorocznych); leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/JN/14.06.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Zdjęcia w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/331224.html

 ID172639  Geastrum triplex; Gdańsk Oliwa dolina Zajęcza teren szpitala dziecięcego, pow. gdański, woj. pomorskie, DA-80; 2010.09.05; las ruderalny,olsza szara,brzoza,sosna; w ziemi ok.20 owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 367852 fot. 367853 fot. 367854

 ID173065  Geastrum triplex; Niesulów,gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-66; 2010.09.08; zarośla przy drodze biegnącej przez las;z drzew -brzoza,jesion,sosna,robinia,z krzewów-m.in.grab,klon,robinia; na ściółce grupa 4 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 369109 fot. 369110 fot. 369111 fot. 369112

 ID176284  Geastrum triplex; Lipowiec, kilka km od Jaślisk, blisko Słowacji, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-33; 2010.09.12; las głównie bukowy z domieszką brzozy, wiązu, sosny; na ziemi około 20 owocników na kilku metrach kwadratowych; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 378306 fot. 378307 fot. 378308 fot. 378309 fot. 378310

 ID179867  Geastrum triplex; Brok, pow. ostrowski, woj. mazowieckie, FC-62; 2010.11.14; ; na ziemi bogatej w szczątki roslin w grupie (5); leg. Ewa Pilorz; det. Ewa Pilorz; eksykat: nie - grzyb chroniony, tak (2), notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 389923 fot. 389924

 ID181273  (potwierdzenie 149880) Geastrum triplex; 1km NE, Borowa, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2010.08.03; skraj liściastego lasu -jesiony, klony, brzozy, olchy i inne; na ziemi pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: owocnik ten wyrastał ok. 100 m na pdzach od tych z pierwotnego złoszenia

fot. 393638 fot. 393639

4.09.2010
fot. 393640

 ID181969  Geastrum triplex; Poznań, Lasek golęciński, pow. poznański, woj. Wielkopolskie, BC-98; 2008.05.08; Las mieszany (dąb, sosna, buk, topola); Na ziemi Około 30 owocników; leg. Adrian Szymkiewicz; det. Anna Kujawa; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/AS/9.02.11, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 395278 fot. 395279 fot. 395280

 ID182951  Geastrum triplex; Tychy Promnice, SE od linii brzegowej Jeziora Paprocańskiego, pow. tyski, woj. śląskie, DF-62; 2010.11.10; las liściasty, robinia akacjowa, leszczyna, dąb, ligustr, wierzba; na ziemi cztery owocniki; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi:
fot. 398259 fot. 398260 fot. 398261

 ID184436  Geastrum triplex; Rzepin, ul. Ośniańska, pow. słubicki, woj. lubuskie, AD-04; 2011.04.18; las mieszany (Acer pseudoplatanus, Cerasus avium, Pinus sylvestris, Betula pendula), w runie licznie Scilla sibirica, Viola odorata - teren dawnego ogrodu, zaśmiecenie; na ziemi z humusem 2 owocniki w grupie; leg. Michał Smoczyk; det. Anna Kujawa; eksykat: 2205, TAK, https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/403623.html, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 403725
https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/403623.html
zeszłoroczne owocniki

 ID185517  Geastrum triplex; Radomsko -pd-zach granica miasta, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2011.04.13; przydrożne zarośla na skraju lasu; na ściółce ponad 30 zeszłorocznych owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 408718 fot. 408719 fot. 408720 fot. 408721

 ID192160  Geastrum triplex; Szczecin, pow. szczecin, woj. zachodniopomorskie, AB-73; 2011.10.02; Dolina Siedmiu Młynów. Zarośla przy drodze między szkółką a lasem świerkowym; na ziemi w grupie; leg. Henryk Kasprzyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/HK/20.12.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 447832 fot. 447833 fot. 447834 fot. 447835

 ID193848  (potwierdzenie 163403) Geastrum triplex; 1km NW od wsi Górka, gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-66; 2011.11.03; liściaste, przydrożne, leśne zarośla; na ściółce grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 456326 fot. 456327

 ID193850  (potwierdzenie 173065) Geastrum triplex; Niesulów, gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-66; 2011.11.03; zarośla przy drodze biegnącej przez las;z drzew -brzoza,jesion,sosna,robinia,z krzewów-m.in.grab,klon,robinia; na ściółce grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 456331 fot. 456332

 ID193991  (potwierdzenie 98933) Geastrum triplex; 1km NE od wsi Borowa, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2011.10.14; las liściasty-klon, brzoza, jesion, leszczyna i inne; na ziemi, w liściastej ściółce, pod jesionem kilka owocników w półtora miesiąca; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 456832

Inny, młody owocnik z 30 września
fot. 456833

 ID195201  Geastrum triplex; Bożacin, 1,9 km E, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie, CC-74; 2011.07.31; żyzne torfowe podłoże w niedużej odległości od śródleśnego jeziorka, wokół las o składzie: olsza, brzoza, świerk, sosna, dąb, grab; na ziemi licznie, od ok. 30 wyrastających w dniu znalezienia 31.07.2011, do 104 rozwiniętych w dniu 24.10.2011; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, z 31.07.2011, 14.08.2011, 28.08.2011, 24.10.2011, notatka: nagrania na dyktafon; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: nadleśnictwo Gołąbki, leśnictwo Długi Bród, oddział 186

stanowisko z pewnością trwa od poprzedniego sezonu, o czym świadczyły liczne pozostałości owocników z poprzedniego sezonu

fotografie z 31.07.2011
siedlisko
fot. 463851
owocniki stare i nowe
fot. 463852 fot. 463853

fotografia owocników z 24.10.2011
fot. 463854

obszerna relacja w wątku:
https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/431917.html

 ID197537  (potwierdzenie 185517) Geastrum triplex; Radomsko -pd-zach granica miasta ( Kol. Wymysłówek ), pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2012.03.17; przydrożne zarośla na skraju lasu; na ściółce ok.20 zeszłorocznych owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: fot. 476793 fot. 476794 fot. 476795

 ID204620  Geastrum triplex; Rezerwat Stawy Milickie, pow. trzebnicki, woj. dolnośląskie, BE-09; 2012.09.13; Las łęgowy olsza,grab; ziemia jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 8/MWR/15.11.13, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/513226.html
uwagi: fot. 514688 fot. 514689 fot. 514690

 ID204876  (potwierdzenie 195201) Geastrum triplex; Bożacin, 1,9 km E, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie, CC-74; 2012.09.20; żyzne torfowe podłoże w niedużej odległości od śródleśnego jeziorka, wokół las o składzie: olsza, brzoza, świerk, sosna, dąb, grab; na ziemi licznie, na obwodzie okręgu, łącznie 67, z czego dniu obserwacji 33 rozwijające się lub rozwinięte, a 34 w stadium jeszcze zamkniętym; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie + mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: 52°39'29,49" N, 17°40'42,90" E
nadleśnictwo Gołąbki, leśnictwo Długi Bród, oddział 186
pierwszą tegoroczną "cebulę" zaobserwowałam 18.07.2012, a wciąż są widoczne pozostałości po owocnikach z ubiegłego roku (lat)

widok na siedlisko (gałązkami pooznaczane cząstki koła do zliczenia owocników)
fot. 515763

owocniki od cebuli do rozwiniętego
fot. 515764 fot. 515765 fot. 515766 fot. 515767 fot. 515768

fotografie siedliskowe
fot. 515769 fot. 515770 fot. 515771 fot. 515772 fot. 515773 fot. 515774 fot. 515775

 ID205070  Geastrum triplex; Rogowo, w odległości kilkudziesięciu m na S od Jeziora Rogowskiego, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie, CC-63; 2012.09.25; wąski pas lasu pomiędzy jeziorem, a szosą: brzoza, sosna, dąb, zdziczałe drzewo owocowe, stok nasypu od strony jeziora; na ziemi dwa owocniki; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie + mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: 52°43'07,85" N, 17°38'16,97" E
nadleśnictwo Gołąbki, leśnictwo Mięcierzyn

forma ochrony - Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Rogowskich

siedlisko - widok ogólny
fot. 516904
widok na stanowisko
fot. 516905
owocniki na stanowisku
fot. 516906
owocniki wobec miarki
fot. 516907 fot. 516908 fot. 516909

 ID207556  (potwierdzenie 173065) Geastrum triplex; Niesulów, gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-66; 2012.09.29; zarośla przy drodze biegnącej przez las;z drzew -brzoza,jesion,sosna,robinia,z krzewów-m.in.grab,klon,robinia; na ściółce grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: fot. 528781 fot. 528782

 ID208832  (potwierdzenie 185517) Geastrum triplex; Radomsko -pd-zach granica miasta, ul.Piłsudskiego, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2012.10.13; przydrożne zarośla na skraju lasu; na ściółce grupa co najmniej 7 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: fot. 535493 fot. 535494 fot. 535495

 ID208858  Geastrum triplex; Kraków - Wola Duchacka, DF-79; 2010.10.05; stary park podworski z pomnikowymi dębami, jesionami, lipami; umiarkowanie wilgotne, gliniaste podłoże pod starym dębem 5 owocników w grupie; leg. Przemysław Szwałko; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie (chroniony), tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: http://forum.grzybland.pl/viewtopic.php?t=3695

fot. 535681fot. 535682fot. 535683

 ID226131  Geastrum triplex; Jurata, pow. Puck, woj. pomorskie, DA-51; 2013.10.19; zieleniec,krzewy,sosna,po lewej stronie deptaka na molo; ziemia 6 owocników rozwiniętych i 3 niedojrzałe; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 9/MWR/13.11.13, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 612573 fot. 612574

ID226138 Geastrum triplex; Jastarnia, pow. Puck, woj. pomorskie, DA-50; 2013.10.19; trawnik wokół kortu tenisowego koło ośrodka wypoczynkowego; ziemia kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak w Stacji, tak, notatka: tak,GRZYBY (MYCOTA) POBRZEŻA GDAŃSKIEGO (Krynica Morska – Łeba)
uwagi: fot. 612656 fot. 612657

 ID226560  Geastrum triplex; Jurata, pow. Pucki, woj. Pomorskie; 2013.10.25; las mieszany,sosna,brzoza,świerk; na ziemi przy pniu sosny 1 owocnik; leg. Natalia Szulc; det. Natalia Szulc; eksykat: -, tak, notatka: nie
uwagi: Gwiazdosz znajdował się w Juracie w okolicach kościoła.


fot. 614300 fot. 614301 fot. 614302

 ID226616  (potwierdzenie 173065) Geastrum triplex; Niesulów, gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-66; 2013.09.29; zarośla przy drodze biegnącej przez las; z drzew -brzoza, jesion, sosna, robinia, z krzewów- m.in .grab, klon, robinia ( w tym roku pobocza drogi ogołocono ze wszystkich drzew i krzewów ); na ściółce rozciągnięta na odcinku kilkudziesięciu metrów grupa ponad 15 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 614713 fot. 614714 fot. 614715 fot. 614716

 ID227039  (potwierdzenie 185517) Geastrum triplex; Radomsko -pd-zach granica miasta, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2013.10.06; przydrożne zarośla na skraju lasu -robinia, lipa; na ziemi, w liściastej ściółce grupa ponad 20 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 616789 fot. 616790 fot. 616791 fot. 616792 fot. 616793

 ID229551  Geastrum triplex; Jurata, pow. Pucki, woj. Pomorskie; 2013.12.24; sosny,brzozy; ziemia, wśród zarośli około 60 owocników; leg. Natalia Szulc; det. Natalia Szulc; , tak, notatka: nie
uwagi: Gwiazdosze można znaleźć w zaroślach na poboczu drogi,skraj lasu(od strony morza)fot. 629498fot. 629499fot. 629500

 ID246495  Geastrum triplex; 1 km N od wsi Biała Góra, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2014.09.07; zarastające, dzikie wysypisko na obrzeżach lasu -gł. robinie ( najstarsze ), pojedyncze sosny, młode dąbki; na ziemi, na grubej li¶ciastej ¶ciółce ponad 20 owocników w dwóch grupkach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 10/JN/29.09.2015, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 704419 fot. 704420 fot. 704421 fot. 704422

 ID248235  (potwierdzenie 185517) Geastrum triplex; Radomsko -pd-zach granica miasta, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2014.10.05; przydrożne zarośla na skraju lasu sosnowego -robinia, lipa i inne; na ściółce grupa ponad 30 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 710649 fot. 710650 fot. 710651 fot. 710652 fot. 710653

 ID254013  Geastrum triplex; 0,5 km NW, Wisełka, pow. kamieński, woj. zachodniopomorskie, AB-23; 2014.09.12; przy uczęszczanej drodze le¶nej z Wisełki na plażę, w otoczeniu las mieszany (sosna, ¶wierk, daglezja, d±b); na ziemi, ¶ciółce le¶nej jeden owocnik; leg. Michał Smoczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: Dyskusja: https://www.bio-forum.pl/messages/33/732704.html
Woliński Park Narodowy, warsztaty terenowe Sekcji Briologicznej PTB

fot. 733100

 ID279293  Geastrum triplex; około 0,5km na E od Ogrodniczek, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-01; 2016.03.22; nielegalne wysypisko śmieci, teren ruderalny; na ziemi kilkanaście sztuk; leg. Mirosław Gryc; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0005922, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 833394fot. 833395fot. 833396fot. 833397fot. 833398fot. 833399

Uwaga (B. Gierczyk): Zgłoszony jako Geastrum rufescens.

ID291805 Geastrum triplex; 400 m NE od wsi Tomaszów, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2016.09.24; bór sosnowy; grupa krzewów liściastych przy dróżce; na ściółce jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 6' 34" N i 19st 25' 21" E

fot. 880827 fot. 880828

ID292058 (potwierdzenie 185517) Geastrum triplex; Radomsko -pd-zach granica miasta, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2016.10.10; przydrożne zarośla na skraju lasu -m.in. klon, robinia, lipa; na ściółce grupa ponad 40 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 882090 fot. 882091 fot. 882092

ID292522 (potwierdzenie 246495) Geastrum triplex; 1 km N od wsi Biała Góra, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2016.10.09; grupa robinii na skraju boru sosnowego; na ziemi, na liściastej ściółce grupka co najmniej 7 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 8' 22,3" N i 19st 25' 35,2" E

fot. 884031 fot. 884032

ID292523 Geastrum triplex; 1 km W od wsi Gomunice, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2016.10.09; liściasty pas na skraju lasu, przy szosie, gł.klony; na ziemi ponad 80 owocników w trzech grupach ( >47+>22+>5 ) na odcinku 350 m; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: namiary najliczniej grupy: 51st 10' 10" N i 19st 28' 24,5" E

fot. 884038 fot. 884039 fot. 884040 fot. 884041

 ID292772  Geastrum triplex; Skarpa Wiślicka, Skoczów N 2 km, pow. cieszyński, woj. śląskie, DF-91; 2016.09.25; grąd zboczowy; grab, buk, głóg, paklon i leszczyna; na ziemi kilka w grupie; leg. vid. Łukasz Krajewski & Jan Kucharzyk; det. Radosław Kubiński; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: SOO Cieszyńskie Zródła Tufowe; zdjęcia:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/885088.html

 ID303686  Geastrum triplex; Gorzów Wielkopolski, Park Słowiański, pow. gorzowski, woj. lubuskie, AC-67; 2017.08.12; Park Słowiański, wąwóz w parku leśnym z wielogatunkowym drzewostanem mieszanym (m. in. sosna, robinia, wiąz, grab, buk, brzoza); na glebie 3 owocniki obok siebie; leg. Michał Smoczyk; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0001770, tak, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/938350.html
(tam fotografie), rośnie razem z bardziej licznym na tym stanowisku Geastrum melanocephalum (ID: 303651), N52 44' 45,1'' E15 12' 52,6'', w wąwozie erozyjnym w północnej części Parku Słowiańskiego, owocniki dojrzałe

ID305638 Geastrum triplex; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2017.09.22; Zadrzewiona skarpa pomiędzy polem uprawnym i okresowo zalewaną łąką.; Na ziemi. W pobliżu: jesion, olcha, czeremcha, bez czarny, klon i in. Grupka 3 owocników. W miejscu występowania Geastrum melanocephalum.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 948488 fot. 948489 fot. 948490

ID308196 Geastrum triplex; Bydgoszcz-Bulwar S.Malinowskiego, pow. Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, CC-26; 2017.10.08; las łęgowy; na ziemi 12 owocników; leg. Barbara Waldon-Rudzionek, Bogdan Rudzionek; det. Bogdan Rudzionek; eksykat: tak, w Stacji ZBŚRiL, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 959236

ID318095 Geastrum triplex; 1 km NE od wsi Borowa, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2018.09.29; las liściasty -klony, jesiony, brzozy, leszczyny; na ziemi, pod jesionem grupa co najmniej 25 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 11' 47" N i 19st 23' 24" E

fot. 1023788 fot. 1023789 fot. 1023790 fot. 1023791 fot. 1023792 fot. 1023793
siedlisko
fot. 1023794

owocniki zaczęły się pojawiać już 15 sierpnia
fot. 1023795 fot. 1023796 fot. 1023797

 ID318944  Geastrum triplex; Góra Kamieńska, pn. stok, gm.Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2018.10.27; liściaste nasadzenia na zboczu -topole, brzozy, robinie, karagany; na ziemi, w ściółce grupa co najmniej 72 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, Stacja Badawcza ISRiL PAN 14/JN/16.05.2019, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1030157 fot. 1030158 fot. 1030159 fot. 1030160 fot. 1030161
siedlisko
fot. 1030162

 ID320040  (potwierdzenie 185517) Geastrum triplex; Radomsko -pd-zach granica miasta, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2018.11.03; przydrożne zarośla na skraju lasu -m.in. klon, robinia, lipa; na ściółce grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, Stacja Badawcza ISRiL PAN 23/JN/16.05.2019, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1037667 fot. 1037668 fot. 1037669 fot. 1037670

 ID320677  Geastrum triplex; 1 km NW od wsi Adamów, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-44; 2018.11.10; dawno, opuszczone przyleśne gospodarstwo; na liściastej ściółce grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, Stacja Badawcza ISRiL PAN 4/JN/15.04.2019, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 6' 27" N i 19st 16' 51" E

fot. 1041138 fot. 1041139 fot. 1041140
siedlisko
fot. 1041141

 ID320693  Geastrum triplex; około 750m na N-W od zabytkowego dworu, Chalin, pow. Międzychodzki, woj. Wielkopolskie, BC-72; 2016.10.13; las liściasty (buk, dąb, robinia, grab, leszczyna, na poboczu świerk); na ziemi, na poboczu drogi gruntowej 3 owocniki; leg. Karolina Ferenc; det. Karolina Ferenc; eksykat: nie, tak, notatka: tak
uwagi: Obok owocniki Geastrum rufescens (ID zgłoszenia: 320692).

Owocniki:
fot. 1041238 fot. 1041239

Siedlisko:
fot. 1041240

 ID324680  Geastrum triplex; Białowieski Park Narodowy, pow. hajnowski, woj. podlaskie, GC-55; 2018.11.11; grąd; ziemia 2 owocniki; leg. Grzegorz & Kajetan Neubauer; det. Anna Kujawa; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: Oddz. 399.
fot. 1079359fot. 1079360fot. 1079361fot. 1079362

ID326532 Geastrum triplex; Gdańsk Oliwa, Wzgórze Pachołek, brzeg lasu przy ul. Spacerowej, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA-80; 2019.03.10; wąski pas rzadkiego drzewostanu klonowego pomiędzy lasem bukowo-dębowym a ulicą; na ziemi kilka owocników; leg. Włodzimierz Chojnacki; det. Włodzimierz Chojnacki; eksykat: tak, wyślę do Ani Kujawy, tak, notatka: nie
uwagi: Na tym samym stanowisku występują również owocniki G. coronatum i G. quadrifidum.
fot. 1102741 fot. 1102742

ID326535 Geastrum triplex; Gdańsk Oliwa, Zajęcza Dolina, ok. 500 m na W od Szpitala Dziecięcego przy ul. Polanki, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA-80; 2019.10.08; Las bukowo-sosnowy; na ziemi kilkadziesiąt owocników; leg. Włodzimierz Chojnacki; det. Włodzimierz Chojnacki; eksykat: tak, wyślę do Ani Kujawy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1102750 fot. 1102751 fot. 1102752

ID327051 (potwierdzenie 318944) Geastrum triplex; Góra Kamieńska, pn. stok, gm.Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2019.10.26; liściaste nasadzenia na zboczu -topole, brzozy, robinie, karagany; na ziemi, w liściastej ściółce grupa ponad 20 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1107678 fot. 1107679 fot. 1107680 fot. 1107681 fot. 1107682

ID327330 (potwierdzenie 318944) Geastrum triplex; Góra Kamieńska, pn. zbocze; gm.Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2019.10.06; liściaste nasadzenia na stoku -topola biała, brzoza, robinia, karagana; na ziemi, w ściółce grupa ponad 30 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1109750 fot. 1109751
26.10.

fot. 1109752 fot. 1109753 fot. 1109754 fot. 1109755

ID327468 Geastrum triplex; 0,8 km S od leśn. w Stobiecku Miejskim ( Radomsko ), gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2019.09.13; bór sosnowy z domieszką brzóz i dębów; pobocze drogi leśnej; na ziemi grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 3' 50,5" N i 19st 22' 55,5" E

fot. 1110646 fot. 1110647 fot. 1110648

12.10.
fot. 1110649 fot. 1110650 fot. 1110651

ID328947 Geastrum triplex; 0,5 km N od wsi Huta Brudzka, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2019.10.16; skraj lasu -brzoza, leszczyna, czeremcha, osika i inne; na ziemi, na ściółce grupa 9 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 11' 44,3" N i 19st 23' 41,3" E

fot. 1122292 fot. 1122293 fot. 1122294 fot. 1122295
siedlisko
fot. 1122296

ID335517 Geastrum triplex; 1 km N od wsi Zalesiczki; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2020.09.08; grupa osik w borze sosnowym; na ziemi/ściółce grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 9' 57,5" N i 19st 25' 25" E

fot. 1168220 fot. 1168221

ID335520 Geastrum triplex; Kmiecizna; gm. Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2020.09.08; liściasty skraj boru sosnowego nad Widawką; na ściółce grupa ponad 30 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 12' 10,5" N i 19st 23' 52,8" E

fot. 1168241 fot. 1168242 fot. 1168243 fot. 1168244 fot. 1168245 fot. 1168246 fot. 1168247

ID335579 (potwierdzenie 98933) Geastrum triplex; 1 km NE od wsi Borowa, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2020.09.08; las liściasty -klon, jesion, brzoza, leszczyna i inne; na ziemi/ściółce grupa ponad 30 owocników w dwóch grupach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 11' 50,5" N i 19st 23' 26" E ( nowa grupa, ok 100 m na północ od tej z pierwotnego zgłoszenia )

fot. 1168476 fot. 1168477

owocniki z nowej, liczniejszej grupy

fot. 1168478 fot. 1168479 fot. 1168480 fot. 1168481 fot. 1168482

ID335912 Geastrum triplex; 1 km W od wsi Grzebień; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2020.09.05; bór sosnowy; pobocze leśnej drogi w pobliżu strumienia; na ziemi/ściółce grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 1' 51" N i 19st 29' 10,7" E

fot. 1170636 fot. 1170637 fot. 1170638

ID336280 Geastrum triplex; 1 km E od wsi Ruda; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2020.09.06; dawne śródleśne gospodarstwo -sosna, brzoza, leszczyna, jabłoń, osika; na ziemi/ściółce grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 8' 55,5" N i 19st 27' 59,5" E

fot. 1173484 fot. 1173485 fot. 1173486

ID336376 Geastrum triplex; Świnoujście 200m na pd.zach od strzelnicy za ul.Rycerską, pow. świnoujski, woj. zachodniopomorskie, AB-21; 2020.10.03; buczyna z dębem, brzozą; ściółka kilkanaście owocników na pow. kilku m2; leg. Marcin Sławomir Lożek; det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: Gwiazdosz potrójny fot. 1174147fot. 1174148fot. 1174149fot. 1174150 fot. 1174151fot. 1174152

ID339891 Geastrum triplex; Las Ładzki; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2020.09.10; bór sosnowy z domieszką dębów i brzóz; również inne; na ściółce, pod klonem grupa co najmniej 10 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 5' 13" N 19st 21' 55" E

fot. 1192817 fot. 1192818 fot. 1192819 fot. 1192820 fot. 1192821

ID340238 Geastrum triplex; 0,7 km N od wsi Tomaszów, gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2020.10.14; bór sosnowy z domieszką brzóz; na ściółce 8 owocników w trzech punktach ( 5+1+3 ); leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: gr. 1 w kępie rdestowców

fot. 1194132 fot. 1194133 fot. 1194134

2.
fot. 1194135

gr. 3
fot. 1194136 fot. 1194137 fot. 1194138

ID340863 Geastrum triplex; Goleniów,skrzyzowanie u.Przestrzennej i Matejki, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB-65; 2020.12.16; teren antropogeniczny,za garażami, jesion,akacja,klon jesionolistny, skraj sosnowego lasu komunalnego; organiczna,liściasta ściółka dwa dojrzałe,zarodnikujace owocniki; leg. Marcin Sławomir Lożek; det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: gwiazdosz potrójny fot. 1197133 fot. 1197134fot. 1197135fot. 1197136fot. 1197137fot. 1197138fot. 1197139

ID341353 Geastrum triplex; Gajęcki Ług koło Niedżwiedzia,gm.Kobylanka, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB-85; 2020.12.27; teren antropogeniczny, zarośnięte ruiny -lipy,lilaki; liściasta żyzna ściółka pod lipą jeden owocnik; leg. Marcin Sławomir Lożek; det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: Gwiazdosz potrójny fot. 1200444fot. 1200445fot. 1200446fot. 1200447fot. 1200448

ID342209 Geastrum triplex; 1,2 km na zach. od Danowa, przy drodze do Podańska, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB-75; 2021.01.21; antropogeniczne, ruiny zarośnięte Kl,Wb,Os; liściasta ściółka trzy owocniki na pow. 1m2; leg. Marcin Sławomir Lożek; det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: Gwiazdosz potrójnyfot. 1205383fot. 1205384fot. 1205385fot. 1205386fot. 1205387 fot. 1205388fot. 1205389

ID342210 Geastrum triplex; Szczecin Płonia,ZPK Park leśny w Strudze, pow. szczeciński, woj. zachodniopomorskie, AB-84; 2021.01.10; antropogeniczne, las mieszany/Kl,Ak,Brz/ na ruinach; liściasta, żyzna ściółka kilkanaście owocników na pow 3m2; leg. Marcin Sławomir Lożek; det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: Gwiazdosz potrójnyfot. 1205395fot. 1205396fot. 1205397fot. 1205398

 ID343813  Geastrum triplex; Szczecin Wielgowo, 20m na zach.od ulicy Zawrotnej, pow. szczeciński, woj. zachodniopomorskie, AB-84; 2020.04.04; nieużytek porośnięty Czm,Brz,Os,Wb; ściółka kilkanaście owocników na pow.4-5m2; leg. Marcin Sławomir Lożek; det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: BGF0010372, tak, wątek, notatka: tak
uwagi: Gwiazdosz potrójny https://www.bio-forum.pl/messages/33/1216970.html

 ID349833  (potwierdzenie 320677) Geastrum triplex; 1 km NW od wsi Adamów; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-44; 2021.09.03; przydrożne zarośla, dawne gospodarstwo -lipa, jesion, robinia, lilak i inne; na ziemi/ściółce trzy grupki po kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1266665 fot. 1266666 fot. 1266667 fot. 1266668 fot. 1266669

ID351438 Geastrum triplex; Pojezierze Ińskie (prop. rez. Jezioro Długie), 2 km na E od Ińska, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, BB-80; 2021.10.13; bór mieszany; na ziemi pod młodym Fagus sylvatica w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1279746 fot. 1279747 fot. 1279748 fot. 1279749

 ID352026  (potwierdzenie 318944) Geastrum triplex; Góra Kamieńska, pn. zbocze; gm. Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2021.09.19; las liściasty -topola biała, brzoza, robinia, karagana; na ziemi grupa ponad 70 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 13' 48" N 19st 24' 36,5" E

fot. 1286289 fot. 1286290 fot. 1286291 fot. 1286292 fot. 1286293

9.10.
fot. 1286294 fot. 1286295 fot. 1286296

ID356532 Geastrum triplex; Stawno 6, gm.Goleniów, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB-75; 2022.03.22; pas zarośli z topolami euroamerykańskimi na skarpie rzeczki Wisełka; ściółka pod topolą kilka owocników na 2m2; leg. Marcin Sławomir Lożek; det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: Gwiazdosz potrójnyfot. 1324361fot. 1324362fot. 1324363fot. 1324364fot. 1324365fot. 1324366
zarodniki 3,4-3,9 średnio 3,65 (bez ornamentacji)
fot. 1324367

ID356595 Geastrum triplex; Hel, ul. Helska 2, Ośrodek Wypoczynkowy Delfin-Rewita Jurata, pow. pucki, woj. pomorskie, DA-51; 2021.10.23; trawnik z irgą, bluszczem, rododendronem, cisem, jałowcem, sosną, jodłą, siwerkiem; na ziemi w igliwiu 2 czarcie kręgi po 70 i 20 na terenie ośrodka i jeden krąg 20-owocnikowy przy ulicy, wiele pojedynczych i w grupach w ośrodku i poza nim. Razem około 180 owocników; leg. Marian Sęktas; det. Marian Sęktas; eksykat: TAK zostanie przesłany do Anny Kujawy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1325271fot. 1325272fot. 1325273fot. 1325274fot. 1325275
wygląd owocników po zimie 26.03.2020fot. 1325276fot. 1325277

ID357573 Geastrum triplex; Gdańsk-Brętowo, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA-80; 2022.05.07; łęg olchowo-topolowy nad strumieniem Jasień,przy ścieżce, pod drugiej stronie buczyna z silnym komponentem sosnowym; na ziemi 6 owocników; leg. Michalina Sęktas; det. Marian Sęktas; eksykat: TAK, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1335310.html
fot. 1335929fot. 1335930fot. 1335931fot. 1335932

ID358913 Geastrum triplex; Gdańsk-Jelitkowo, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA-70; 2021.04.23; zadrzewienie z przewagą sosny czarnej (sosna czarna, wiąz, osika) przy deptaku/scieżce rowerowej wzdłuż plaży; na ziemii pod sosnami między krzewami Okolo 10 owocników; leg. Marian Sęktas; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK u Anny Kujawy, tak, notatka: nie
uwagi: Oznaczony mikroskopowo przez kustosza Anne Kujawę
https://www.bio-forum.pl/messages/33/1322981.htmlfot. 1349598fot. 1349599fot. 1349600 fot. 1349601

ID358915 Geastrum triplex; Sopot, Park Północny, pow. Sopot, woj. pomorskie, DA-70; 2021.04.28; Łęg olchowy z udziałem m.in. wiązu i jesionu; na ziemii (suchych liściach) pod 3 owocniki przy ścieżce rowerowej; leg. Marian Sęktas; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK u Anny Kujawy, tak, notatka: nie
uwagi: Oznaczone mikroskopowo przez kustosza Annę Kujawę
https://www.bio-forum.pl/messages/33/1322992.htmlfot. 1349615fot. 1349616fot. 1349617

ID360023 Geastrum triplex; Wierzbiny koło Skórcza, pow. starogardzki, woj. pomorskie, CB-59; 2022.08.06; antropogeniczne, zacieniony tył posesji, jarzębina świerk, sosna; ziemia, z dodatkiem popiołu z ogniska 6 owocników; leg. Marian Sęktas; det. Marian Sęktas; eksykat: TAK zostanie wysłany do kustosza, tak, notatka: nie
uwagi: G.triplex rósł na 0,25 m2 w towarzystwie G. fimbriatumfot. 1362192fot. 1362193fot. 1362194fot. 1362195fot. 1362196

ID361064 Geastrum triplex; 0,5 km NE od wsi Tomaszów; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2022.09.10; liściaste zarośla w borze sosnowym, na skraju drogi; na ziemi/ściółce grupa 8 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51,109633 19,422963

fot. 1371805 fot. 1371806 fot. 1371807 fot. 1371808 fot. 1371809

ID361312 Geastrum triplex; Osiedle Leśne Dąbrówka, Radomsko; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2022.09.17; przydrożne, liściaste zarośla; na ściółce grupa co najmniej 14 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51,033242 19,366487

fot. 1373781 fot. 1373782 fot. 1373783 fot. 1373784 fot. 1373785 fot. 1373786

ID361720 Geastrum triplex; 0,7 km NW od wsi Lipie; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2022.09.22; pobocze szosy, przydrożne zarośla; na ziemi grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51,0436 19,3878

fot. 1377302 fot. 1377303 fot. 1377304 fot. 1377305 fot. 1377306

ID362122 Geastrum triplex; 50.069936, 20.062516, pow. krakowski, woj. malopolskie; 2022.10.06; Modrzew; we mchu w grupie; leg. Ryszard Janiczek; det. Ryszard Janiczek; eksykat: Tak, wysle kustoszowi, tak
uwagi: Obserwowany kilka sezonow, (https://www.youtube.com/watch?v=yf6ubM-sudQ)

fot. 1380267 fot. 1380268

ID362455 Geastrum triplex; Wzgórza Bukowe, 0,1 km na NW od wiaduktu autostrady A6 nad ul. Smoczą, pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2022.10.10; szpaler dębów przydrożnych, na skraju buczyny z domieszką innych gatunków drzew liściastych; na ziemi 2 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1382797 fot. 1382798 fot. 1382799

ID363028 Geastrum triplex; Kol. Dobryszyce; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2022.09.20; liściaste zarośla -gł. leszczyny; na ziemi dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51,1478 19,4365

fot. 1387563 fot. 1387564 fot. 1387565

ID363526 Geastrum triplex; 1,5 km E od wsi Brudzice; gm. Lgota Wielka, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2022.10.29; mieszane zarośla na obrzeżach boru sosnowego; sosna, robinia, brzoza i inne; na ściółce grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51,1737 19,3588

fot. 1390649 fot. 1390650 fot. 1390651 fot. 1390652 fot. 1390653

 ID363642  (potwierdzenie 320677) Geastrum triplex; 1 km NW od wsi Adamów; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-44; 2022.09.23; liściaste zarośla, dawne przyleśne gospodarstwo; robinia, lilak, jesion i inne; na ściółce grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1391254 fot. 1391255 fot. 1391256

 ID365325  (potwierdzenie 318944) Geastrum triplex; Góra Kamieńska, pn. zbocze; gm. Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2022.09.25; las liściasty -topola biała, brzoza, robinia, karagana; na ziemi grupa ponad 50 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1404364 fot. 1404365 fot. 1404366 fot. 1404367 fot. 1404368 fot. 1404369

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji