Tx: 4983
grzyby.pl

Reg. Fungi

Grzyby
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
System klasyfikacji użyty w tym atlasie jest własnym połaczeniem tradycyjnych systemów i nowszych systemów klasyfikacji grzybów. Jego układ jest podyktowany przede wszystkim względami praktycznymi tego przewodnika-atlasu.
subDiv. Agaricomycotina
Ord. Sebacinales (łojówkowe)
Fam. Octavianiaceae (podziemkowate)
Fam. Gyroporaceae (piaskowcowate)
Fam. Serpulaceae (stroczkowate)
Fam. Rhizopogonaceae (piestrówkowate)
subOrd. Clavariineae
subOrd. Tricholomatineae
subOrd. Lichenomphalioideae
Fam. Fistulinaceae (ozorkowate)
Fam. Chromocyphellaceae
Fam. Crassisporiaceae
Fam. Biannulariaceae
Fam. Hymenogasteraceae
Fam. Pseudoclitocybaceae
Fam. Niaceae
Fam. Lobuliciaceae
Fam. Pilodermataceae (włososkórkowate)
Fam. Amylocorticiales
Ord. Xenasmatales
Ord. Sistotrematales (wielozarodnikowce)
Ord. Gloeophyllales (niszczycowce)
subCl. Auriculariomycetidae
subCl. Phallomycetidae
Fam. Clathraceae (okratkowate)
Fam. Gastrosporiaceae
Fam. Hysterangiaceae (podkorzeniakowate)
Fam. Phallogastraceae
Fam. Sphaerabolaceae
Fam. Amylostereaceae
Fam. Russulaceae
Fam. Gloeocystidiellaceae (woskobłonkowate)
Fam. Ganodermataceae (lakownicowate)
Epitheliaceae
Fam. Sparassidaceae (siedzuniowate)
Fam. Laetiporaceae (żółciakowate)
Hapalopilaceae (miękuszowate)
Fam. Panaceae
Fam. Fibroporiaceae
Fam. Auriporiaceae
Fam. Cerrenaceae
Fam. Phaeolaceae (murszakowate)
Fam. Hyphodontiaceae (strzępkozębowate)
Fam. Oxyporaceae
Fam. Tulasnellaceae (śluzowoszczkowate)
Repetobasidiaceae
Fam. Cerinomycetaceae
Fam. Dacryonaemataceae
subCl. Tremellomycetidae
Fam. Syzygosporaceae
Hyaloriaceae
Fam. Phaeotremellaceae
Fam. Carcinomycetaceae
Fam. Aporpiaceae
Fam. Cryptococcaceae
Fam. Bulleraceae
Fam. Sirobasidiaceae
Ord. Filobasidiales
Cl. Ustilaginomycetes
subCl. Ustilaginomycetidae (głowniowe)
Ord. Ustilaginales (głowniowce)
Fam. Ustilaginaceae (głowniowate)
Cl. Exobasidiomycetes (płaskosze)
subCl. Exobasidiomycetidae (płaskoszowe)
Ord. Exobasidiales (płaskoszowce)
Fam. Exobasidiaceae (płaskoszowate)
subDiv. Pucciniomycotina
Ord. Atractiellales (lepkogłówkowe)
Ord. Cystobasidiales
Ord. Naohideales
Fam. Naohideaceae
Cl. Agaricostilbomycetes
subCl. Agaricostilbomycetidae
Ord. Agaricostilbales
Fam. Chionosphaeraceae
Cl. Microbotryomycetes
Ord. Heterogastridiales
Ord. Pucciniales
Fam. Pucciniaceae
Ord. Septobasidiales
Fam. Septobasidiaceae
Fam. Eocronartiaceae
Ord. Helicobasidiales
Fam. Helicobasidiaceae
subDiv. Pezizomycotina
Ord. Pleosporales
Fam. Cucurbitariaceae
Fam. Arthopyreniaceae (kapturnicowate)
Fam. Lophiostomataceae
Fam. Leptosphaeriaceae
Fam. Lophiotremataceae
Lophiotrema
Fam. Massarinaceae
Massarina
Fam. Massariaceae
Fam. Melanommataceae
Fam. Phaeosphaeriaceae
Fam. Trematosphaeriaceae
Ord. Mytilinidiales
Fam. Mytilinidiaceae
Ord. Monoblastiales
Ord. Tubeufiales
Fam. Tubeufiaceae
Ord. Patellariales
Fam. Patellariaceae
Ord. Lichenoconiales
Fam. Lichenoconiaceae
Ord. Acrospermales
Fam. Acrospermaceae
Ord. Botryosphaeriales
Ord. Hysteriales
Fam. Hysteriaceae
Ord. Sordariales
Fam. Nitschkiaceae
Fam. Schizotheciaceae
Fam. Sordariaceae
Ord. Boliniales
Fam. Boliniaceae
Ord. Coniochaetales
Fam. Coniochaetaceae
Ord. Diaporthales
Fam. Melanconidaceae
Fam. Melanconiellaceae
Fam. Gnomoniaceae
Fam. Lamproconiaceae
Fam. Cytosporaceae
Fam. Valsaceae
Ord. Chaetosphaeriales
Fam. Chaetosphaeriaceae
subCl. Hypocreomycetidae
Ord. Hypocreales
Fam. Hypocreaceae
Fam. Niessliaceae
Fam. Flammocladiellaceae
Fam. Tilachlidiaceae
Ord. Coronophorales
Fam. Bertiaceae
Bertia
subCl. Xylariomycetidae
Fam. Hypoxylaceae
Fam. Diatrypaceae
Fam. Graphostromataceae
Fam. Coniocessiaceae
Fam. Lopadostomataceae
Lopadostoma
Fam. Melogrammataceae
Fam. Hyponectriaceae
Fam. Pseudomassariaceae
Ord. Amphisphaeriales
Fam. Amphisphaeriaceae
Ord. Phomatosporales
Fam. Phomatosporaceae
Cl. Candelariomycetes
subCl. Candelariomycetidae
Ord. Candelariales
subCl. Pezizomycetidae
Fam. Rhizinaceae (przyczepkowate)
Fam. Pyropyxidaceae
Fam. Pulvinulaceae (poduszeczkowate)
subCl. Leotiomycetidae
Fam. Cudoniaceae
Fam. Dermateaceae
Fam. Leotiaceae (patyczkowate)
Fam. Tricladiaceae
Fam. Cenangiaceae
Fam. Chlorociboriaceae (chlorówkowate)
Fam. Bulgariaceae (prószykowate)
Fam. Lachnaceae
Fam. Hemiphacidiaceae
Fam. Godroniaceae
Fam. Ploettnerulaceae
Fam. Mollisiaceae
Fam. Gelatinodiscaceae
Fam. Mitrulaceae (mitróweczkowate)
Fam. Amicodiscaceae
Amicodisca
Fam. Hyphodiscaceae
Fam. Calloriaceae
Fam. Ascodichaenaceae
Ord. Phacidiales
Fam. Phacidiaceae
Ord. Thelebolales
Fam. Thelebolaceae
Cl. Geoglossomycetes
Ord. Geoglossales
Ord. Ostropales
Fam. Stictidaceae
subFam. Graphidoideae
Fam. Megasporaceae
Ord. Trapeliales (czarenkowce)
Fam. Trapeliaceae (czarenkowate)
Placynthiella (ziarniak)
Fam. Arthrorhaphidaceae (cytrynkowate)
Ord. Teloschistales
subOrd. Teloschistineae
Ord. Caliciales
Ord. Lecideales (krążniczkowce)
Fam. Psilolechiaceae (sorenkowate)
Fam. Tephromelataceae (brunetkowate)
Calvitimela (karfinka)
subOrd. Collematineae
Fam. Collemataceae (galaretnicowate)
subOrd. Peltigerineae
subCl. Acarosporomycetidae
Ord. Acarosporales
subCl. Umbilicariomycetidae
Fam. Umbilicariaceae (kruszownicowate)
Umbilicaria (kruszownica)
Fam. Ophioparmaceae
Cl. Arthoniomycetes
subCl. Arthoniomycetidae
Ord. Arthoniales
Fam. Lecanographaceae
Cl. Lichinomycetes
subCl. Lichinomycetidae
Ord. Lichinales