Systematyka

System klasyfikacji użyty w tym atlasie jest własnym połaczeniem tradycyjnych systemów i nowszych systemów klasyfikacji grzybów. Jego układ jest podyktowany przede wszystkim względami praktycznymi tego przewodnika-atlasu.
  Aphyllophorales · - / - / -
  
  Poriales-s.l. · - / - / -
  
  Phragmobasidiomycetidae · - / - / -
  
  unidentified · - / - / -
  
  system · - / - / ROOT.
  
    Basidiomycota · 17-03-24 / - / Div.
    
      Ustilaginomycotina · 17-04-27 / - / subDiv.
      
        Exobasidiomycetes · 17-04-27 / - / Cl.
        
          Exobasidiomycetidae · 17-04-27 / - / subCl.
          
            Exobasidiales · 17-04-27 / - / Ord.
            
              Exobasidiaceae · - / - / Fam.
              
                Exobasidium vaccinii · 17-04-27 / czn / sp.
                
        Ustilaginomycetes · 17-04-27 / - / Cl.
        
          Ustilaginomycetidae · 17-04-27 / - / subCl.
          
            Ustilaginales · 17-04-27 / - / Ord.
            
              Ustilaginaceae · - / - / Fam.
              
                Ustilago maydis · 17-04-27 / czn / sp.
                
      Agaricomycotina · 17-03-24 / - / subDiv.
      
        Agaricomycetes · 17-04-27 / - / Cl.
        
          Agaricomycetes incertae sedis · 17-03-24 / - / -
          
            Oxyporus · 17-05-07 / - / G.
            
              Oxyporus populinus · 17-05-07 / czW / sp.
              
              Oxyporus corticola · 17-05-07 / czW / sp.
              
              Oxyporus obducens · 17-05-07 / czW / sp.
              
              Oxyporus latemarginatus · 17-05-07 / czW / sp.
              
            Hymenochaetales · - / - / -
            
              Hymenochaetaceae · - / - / Fam.
              
              Schizoporaceae · - / - / Fam.
              
            Repetobasidiaceae · - / - / Fam.
            
            Auriculariales · 17-04-23 / - / Ord.
            
              Auriculariaceae · 17-04-23 / - / Fam.
              
              Guepinia helvelloides · 17-04-20 / czW / sp.
              
              Elmerina caryae · 17-04-23 / czW / sp.
              
              Pseudohydnum gelatinosum · 17-04-23 / czW / sp.
              
              Protodontia piceicola · 17-04-23 / czW / sp.
              
              Protodontia fascicularis · 17-04-23 / czW / sp.
              
              Stypella · 17-04-23 / - / G.
              
            Thelephorales · - / - / -
            
              Thelephoraceae · - / - / Fam.
              
              Bankeraceae · - / - / Fam.
              
            Polyporales · - / - / -
            
              Sparassidaceae · 17-04-20 / - / Fam.
              
              Boreostereaceae · - / - / Fam.
              
              Cystostereaceae · - / - / Fam.
              
              Epitheliaceae · - / - / Fam.
              
              Phanerochaetaceae · - / - / Fam.
              
              Polyporaceae · - / - / Fam.
              
              Tubulicrinaceae · - / - / Fam.
              
              Xenasmataceae · - / - / Fam.
              
              Fomitopsidaceae · - / - / Fam.
              
              Gloeophyllaceae · - / - / Fam.
              
              Meripilaceae · - / - / Fam.
              
              Albatrellaceae · - / - / Fam.
              
              Hapalopilaceae · - / - / Fam.
              
              Hyphodermataceae · - / - / Fam.
              
              Meruliaceae · - / - / Fam.
              
              Ganodermataceae · - / - / Fam.
              
              Steccherinaceae · - / - / Fam.
              
            Sebacinales · 17-04-04 / - / -
            
              Sebacinaceae · - / - / Fam.
              
            Cantharellales · 17-04-04 / - / Ord.
            
              Ceratobasidiaceae · - / - / Fam.
              
              Botryobasidiaceae · - / - / Fam.
              
              Clavulinaceae · - / - / Fam.
              
              Hydnaceae · - / - / Fam.
              
              Cantharellaceae · - / - / Fam.
              
              Tulasnellaceae · - / - / Fam.
              
            Russulales · 17-03-24 / - / -
            
              Lachnocladiaceae · - / - / Fam.
              
              Auriscalpiaceae · - / - / Fam.
              
              Stereaceae · - / - / Fam.
              
              Aleurocystidiellum subcruentatum · 17-04-20 / czW / sp.
              
              Bondarzewiaceae · 17-04-20 / - / Fam.
              
              Hericiaceae · - / - / Fam.
              
              Peniophoraceae · - / - / Fam.
              
              Russulaceae · 17-05-10 / - / Fam.
              
                Russula · - / - / -
                
                Lactarius · - / - / -
                
              Amylostereaceae · - / - / Fam.
              
            Loreleia marchantiae · - / - / -
            
            Cotylidia pannosa · - / - / -
            
            Cotylidia undulata · - / - / -
            
            Corticiales · 17-04-04 / - / Ord.
            
              Corticiaceae · - / - / Fam.
              
            Trechisporales · 17-04-16 / - / Ord.
            
              Hydnodontaceae · - / - / Fam.
              
          Agaricomycetidae · 17-03-24 / - / -
          
            Boletales · - / - / -
            
              Coniophoraceae · - / - / Fam.
              
              Gastrosporiaceae · - / - / Fam.
              
              Sclerodermataceae · - / - / Fam.
              
              Rhizopogonaceae · - / - / Fam.
              
              Boletaceae · - / - / Fam.
              
              Gomphidiaceae · 17-04-25 / - / Fam.
              
              Paxillaceae · - / - / Fam.
              
              Hygrophoropsidaceae · - / - / Fam.
              
              Diplocystidiaceae · 17-04-19 / - / Fam.
              
                Astraeus hygrometricus · 17-04-19 / czW / sp.
                
              Octavianiaceae · 18-09-09 / - / Fam.
              
                Octaviania asterosperma · - / - / -
                
                Octaviania neuhoffii · 17-03-23 / czW / sp.
                
                Octaviania mutabilis · 18-09-09 / - / sp.
                
            Agaricales · 17-03-24 / - / -
            
              Agaricales incertae sedis · 17-04-16 / - / sp.
              
                Plicaturopsis crispa · - / - / -
                
                Plicatura nivea · 17-04-16 / czW / sp.
                
              Cyphellaceae · - / - / Fam.
              
              Schizophyllaceae · - / - / Fam.
              
              Clavariaceae · - / - / Fam.
              
              Pterulaceae · - / - / Fam.
              
              Fistulinaceae · 17-04-20 / - / Fam.
              
              Typhulaceae · - / - / Fam.
              
              Niaceae · - / - / -
              
              Hymenogasteraceae · - / - / Fam.
              
                Hebeloma · - / - / -
                
                Gymnopilus · - / - / -
                
                Galerina · - / - / -
                
                Naucoria · 17-04-17 / - / -
                
                Hymenogaster olivaceus · - / - / -
                
              Amanitaceae · - / - / Fam.
              
              Hydnangiaceae · - / - / Fam.
              
                Laccaria · 17-04-17 / - / -
                
                Hydnangium carneum · 17-03-23 / czW / sp.
                
              Pluteaceae · - / - / Fam.
              
              Agaricaceae · - / - / Fam.
              
              Pleurotaceae · - / - / Fam.
              
              Hygrophoraceae · - / - / Fam.
              
              Tricholomataceae · - / - / Fam.
              
              Entolomataceae · - / - / Fam.
              
              Physalacriaceae · - / - / Fam.
              
              Bolbitiaceae · 17-04-20 / - / Fam.
              
              Strophariaceae · - / - / Fam.
              
              Cortinariaceae · - / - / Fam.
              
              Marasmiaceae · - / - / Fam.
              
              Porotheleaceae · - / - / Fam.
              
              Mycenaceae · - / - / Fam.
              
              Omphalotaceae · - / - / Fam.
              
              Inocybaceae · - / - / Fam.
              
              Tubariaceae · - / - / Fam.
              
                Tubaria · - / - / -
                
              Lyophyllaceae · - / - / Fam.
              
              Psathyrellaceae · - / - / Fam.
              
              Chromocyphellaceae · 17-05-07 / - / Fam.
              
                Chromocyphella muscicola · 17-05-07 / czW / sp.
                
              Stephanosporaceae · 18-04-03 / - / Fam.
              
                Cristinia helvetica · 19-01-07 / - / -
                
                Athelidium aurantiacum · 19-01-07 / - / -
                
                Lindtneria panphyliensis · 18-04-03 / - / sp.
                
            Amylocorticiales · 17-04-04 / - / Ord.
            
              Amylocorticiaceae · - / - / Fam.
              
                Amylocorticium · 19-01-07 / - / G.
                
                  Amylocorticium cebennense · 19-01-07 / - / -
                  
                  Amylocorticium subincarnatum · - / - / -
                  
                  Amylocorticium subsulphureum · - / - / -
                  
                Irpicodon pendulus · 19-01-07 / - / -
                
                Ceraceomyces borealis · 17-04-04 / czW / sp.
                
            Atheliales · 19-01-07 / - / Ord.
            
              Atheliaceae · - / - / Fam.
              
          Phallomycetidae · 17-03-24 / - / Cl.
          
            Geastrales · 17-03-24 / - / -
            
              Geastraceae · - / - / Fam.
              
                Geastrum · - / - / -
                
                Myriostoma coliforme · 17-04-19 / - / sp.
                
                Sphaerobolus stellatus · 17-04-19 / - / sp.
                
            Phallales · - / - / -
            
              Phallaceae · - / - / Fam.
              
            Gomphales · 17-03-24 / - / Ord.
            
              Gomphaceae · - / - / Fam.
              
              Clavariadelphaceae · - / - / Fam.
              
              Lentariaceae · - / - / Fam.
              
            Hysterangiales · 17-03-24 / - / Ord.
            
              Hysterangiaceae · - / - / Fam.
              
              Phallogastraceae · - / - / Fam.
              
                Phallogaster saccatus · - / - / -
                
        Dacrymycetes · 17-04-27 / - / Cl.
        
          Dacrymycetales · 17-04-30 / - / Ord.
          
            Dacrymycetaceae · - / - / Fam.
            
        Tremellomycetes · 17-04-27 / - / Cl.
        
          Tremellales · 17-04-27 / - / Ord.
          
            Tremellaceae · - / - / Fam.
            
              Tremella · 17-04-27 / - / G.
              
              Sirotrema translucens · 17-04-17 / czn / sp.
              
            Carcinomycetaceae · - / - / Fam.
            
              Syzygospora tumefaciens · 17-03-23 / czn / sp.
              
              Syzygospora pallida · 17-09-05 / - / sp.
              
              Syzygospora mycetophila · 17-11-29 / czn / sp.
              
            Hyaloriaceae · - / - / Fam.
            
              Myxarium nucleatum · 17-04-25 / czW / sp.
              
            Phaeotremellaceae · 17-04-26 / - / Fam.
            
              Phaeotremella · 17-04-26 / - / G.
              
          Heteromycophaga glandulosae · 17-04-15 / czn / sp.
          
      Pucciniomycotina · 17-03-24 / - / Div.
      
        Pucciniomycetes · - / - / -
        
          Pucciniales · - / - / -
          
            Pucciniaceae · - / - / Fam.
            
          Septobasidiales · - / - / -
          
            Septobasidiaceae · - / - / Fam.
            
          Platygloeales · - / - / -
          
            Platygloeaceae · - / - / Fam.
            
          Pucciniomycetes incertae sedis · 17-03-24 / - / Cl.
          
            Helicobasidiales · 17-03-24 / - / Ord.
            
              Helicobasidiaceae · - / - / Fam.
              
        Atractiellomycetes · 17-04-25 / - / subCl.
        
          Atractiellales · 17-04-25 / - / Ord.
          
            Phleogenaceae · 17-04-25 / - / Fam.
            
              Phleogena faginea · 17-04-25 / czW / sp.
              
        Cystobasidiomycetes · 17-10-19 / - / Cl.
        
          Cystobasidiales · 17-10-19 / - / Ord.
          
            Cystobasidiaceae · 17-10-19 / - / Fam.
            
              Occultifur internus · 17-10-19 / - / sp.
              
    Ascomycota · - / - / -
    
      Pezizomycotina · 17-03-25 / - / Div.
      
        Dothideomycetes · - / - / -
        
          Catinella olivacea · 17-04-26 / czCh / sp.
          
          Pleosporomycetidae · 17-04-26 / - / Cl.
          
            Pleosporales · 17-04-26 / - / Ord.
            
              Cucurbitariaceae · 17-04-26 / - / Fam.
              
                Cucurbitaria berberidis · 17-04-26 / czn / sp.
                
        Pezizomycetes · 17-03-25 / - / Cl.
        
          Pezizomycetidae · - / - / -
          
            Pezizales · - / - / -
            
              Caloscypha fulgens · - / - / -
              
              Tuberaceae · - / - / Fam.
              
              Pezizaceae · - / - / Fam.
              
              Sarcoscyphaceae · - / - / Fam.
              
              Sarcosomataceae · - / - / Fam.
              
              Pyronemataceae · - / - / Fam.
              
              Morchellaceae · - / - / Fam.
              
              Helvellaceae · - / - / Fam.
              
              Discinaceae · - / - / Fam.
              
              Rhizinaceae · - / - / Fam.
              
                Rhizina undulata · - / - / -
                
              Ascobolaceae · 17-09-05 / - / Fam.
              
                Thecotheus pelletieri · 17-09-05 / - / sp.
                
                Ascobolus foliicola · 17-11-29 / - / sp.
                
        Leotiomycetes · 17-04-04 / - / subDiv.
        
          Leotiomycetidae · - / - / -
          
            Helotiales · - / - / -
            
              Calloria neglecta · - / - / -
              
              Pirottaea paupercula · - / - / -
              
              Cudoniaceae · - / - / Fam.
              
              Dermateaceae · - / - / Fam.
              
              Leotiaceae · - / - / Fam.
              
                Leotia lubrica · - / - / -
                
              Vibrisseaceae · - / - / Fam.
              
              Sclerotiniaceae · - / - / Fam.
              
              Rutstroemiaceae · - / - / Fam.
              
                Rutstroemia · 17-03-19 / czCh / G.
                
                Lanzia luteovirescens · - / - / -
                
                Rutstroemia bolaris · 17-04-17 / czCh / sp.
                
              Helotiaceae · - / - / Fam.
              
              Bulgariaceae · - / - / Fam.
              
                Bulgaria inquinans · - / - / -
                
              Hyaloscyphaceae · - / - / Fam.
              
              Lachnaceae · - / - / Fam.
              
              Hemiphacidiaceae · - / - / Fam.
              
                Heyderia · 18-04-03 / - / G.
                
                  Heyderia abietis · - / - / -
                  
                  Heyderia cucullata · 17-03-21 / czCh / sp.
                  
              Arachnopezizaceae · - / - / Fam.
              
              Godroniaceae · - / - / Fam.
              
                Godronia ribis · 17-04-17 / czCh / sp.
                
              Tympanidaceae · 17-04-20 / - / Fam.
              
                Holwaya mucida · 17-04-20 / czCh / sp.
                
                Claussenomyces prasinulus · 17-12-31 / - / sp.
                
                Tympanis alnea · 18-04-03 / - / sp.
                
            Rhytismatales · - / - / -
            
              Ascodichaenaceae · - / - / Fam.
              
                Ascodichaena rugosa · - / - / -
                
              Rhytismataceae · - / - / Fam.
              
            Phacidiales · 18-04-03 / - / Ord.
            
              Phacidiaceae · 18-04-03 / - / Fam.
              
                Phacidium lacerum · 18-04-03 / - / sp.
                
        Geoglossomycetes · 17-04-20 / - / Div.
        
          Geoglossales · 17-04-20 / - / Ord.
          
            Geoglossaceae · 17-04-20 / - / Fam.
            
      Orbiliomycetes · - / - / -
      
        Orbiliomycetidae · - / - / -
        
          Orbiliales · - / - / -
          
            Orbiliaceae · - / - / Fam.
            
      Eurotiomycetidae · 17-03-19 / - / -
      
        Onygenales · - / - / -
        
          Onygenaceae · - / - / Fam.
          
        Eurotiales · - / - / -
        
          Elaphomycetaceae · - / - / Fam.
          
      Taphrinomycetes · 17-03-19 / - / -
      
        Taphrinomycetidae · - / - / -
        
          Taphrinales · - / - / -
          
            Taphrinaceae · - / - / Fam.
            
              Taphrina deformans · - / - / -
              
      Sordariomycetes · - / - / -
      
        Sordariomycetidae · - / - / -
        
          Sordariales · - / - / -
          
            Lasiosphaeriaceae · - / - / Fam.
            
              Lasiosphaeria ovina · - / - / -
              
          Boliniales · - / - / -
          
            Boliniaceae · - / - / Fam.
            
              Camarops tubulina · - / - / -
              
        Hypocreomycetidae · - / - / -
        
          Hypocreales · - / - / -
          
            Clavicipitaceae · - / - / Fam.
            
            Cordycipitaceae · - / - / Fam.
            
              Cordyceps · 17-03-19 / - / -
              
            Ophiocordycipitaceae · - / - / Fam.
            
            Hypocreaceae · - / - / Fam.
            
            Nectriaceae · - / - / Fam.
            
            Bionectriaceae · 17-12-31 / - / Fam.
            
              Nectriopsis violacea · 17-12-31 / - / sp.
              
        Xylariomycetidae · - / - / -
        
          Xylariales · - / - / -
          
            Xylariaceae · - / - / Fam.
            
            Diatrypaceae · - / - / Fam.
            
    Zygomycota · - / - / -
    
      Mucorales · - / - / -
      
        Pilobolaceae · - / - / Fam.
        
          Pilobolus species · - / - / -
          
        Phycomycetaceae · - / - / Fam.
        
          Spinellus fusiger · - / - / -
          
    Myxomycetes · - / - / -
    
      Leocarpus fragilis · - / - / -