grzyby.pl
Fungi » Div.Basidiomycota » subDiv.Pucciniomycotina » Cl.Agaricostilbomycetes » subCl.Agaricostilbomycetidae » Ord.Agaricostilbales » Fam.Chionosphaeraceae »

Stilbum vulgare Tode

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie