Tx: 1949
grzyby.pl

Artomyces pyxidatus (Pers.) Jülich

świecznica rozgałęziona, świecznik rozgałęziony
Clavicorona pyxidata (Pers.) Doty [gł. w czekl.]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Artomyces pyxidatus (świecznica rozgałęziona)
Artomyces pyxidatus (świecznica rozgałęziona)
Artomyces pyxidatus (świecznica rozgałęziona)
miseczkowate zakończenia gałązek
Artomyces pixidatus
na silnie rozłożonym pniaku świerku
Artomyces pixidatus
na silnie rozłożonym pniaku świerku
Artomyces pixidatus
powiększenie końców gałązek
Artomyces pixidatus
powiększenie końców gałązek

owocnik

Owocnik krzaczkowaty, jasnożółtawa, ochrowożółty, bladocielisty; (20)40-80(120) mm wysokości, wielokrotnie, kandelabrowato rozgałęziony, ostatnie rozgałęzienie zakończone jest miseczkowato, brzeg miseczki z kilkoma cienkimi pałeczkowatymi lub ząbkowatymi wyrostkami; poszczególne rozgałęzienia dość gęsto ustawione obok siebie, ku dołowi łączą się w grubsze gałązki i w efekcie formują jeden wspólny pień przyczepiony lub korzeniasto wrastający w podłoże. Miąższ biały do jasnożółtego, otarty brązowieje; elastyczny. Zapach wyraźny, korzenny. Smak łagodny lub gorzkawy, po dłuższym czasie piekący.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki elipsoidalne, bezbarwne, drobno brodawkowane, 4-5 x 2-2.5 µm.
Spore print white. Spores ellipsoid, hyaline, finely verrucose, 4-5 x 2-2.5 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Nieczęsty. Owocniki wyrastają od lata do jesieni, w na zmurszałych pniakach drzew liściastych (topole, wierzby, lipy, dęby, buki, graby), rzadziej iglastych. Saprotrof.
Rare. Summer-fall on decayed stumps of decidious trees (willow, poplar, Tilia, Quercus, Fagus, Carpinus), rarely on coniferous wood.
Czerwona Lista[125] — V–narażony na wymarcie

jadalne czy trujące? 🟡

Niejadalny.[134]
Inedible.
Gatunek łatwy do rozpoznania z uwagi na zbity pokrój, charakterystyczne kandelabrowate rozgałęzienia i przede wszystkim miseczkowate zakończenia gałązek.

space

wybrane okazy · selected collections

#6
05 08 11 - 1
/okolice Wrocławia, dolina Odry-Oławy/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Adamczyk (1996)[2591]Adamczyk (1996) Les champignons supérieurs des hêtraies du nord du Plateau de Częstochowa (Pologne méridionale).[2591], Ambroziewicz (2009)[1283]Ambroziewicz (2009) Wigierski Park Narodowy. Krzywe.[1283], Anonim (1968)[2597]Anonim (1968) Compte-redu du IV-éme Congrés des Mycologues Europeéns Warszawa 1968.[2597], Błoński (1888)[2610]Błoński (1888) Spis roślin skrytokwiatowych zebranych w r. 1887 w Puszczy Białowieskiéj.[2610], Błoński (1889)[2611]Błoński (1889) Spis roślin zarodnikowych zabranych lub zanotowanych w lecie w r. 1888 w puszczach: Białowieskiéj, Świsłockiéj i Ladzkiéj.[2611], Błoński (1890)[2613]Błoński (1890) Wyniki poszukiwań florystycznych skrytokwiatowych, dokonanych w ciągu lata r. 1889 w obrębie 5-ciu powiatów Królestwa Polskiego.[2613], Bodziarczyk i Chachuła (2008)[1324]Bodziarczyk i Chachuła (2008) Charakterystyka przyrodnicza rezerwatu przyrody ?Cisy w Serednicy? w Górach Słonnych (Bieszczady Zachodnie). Roczniki Bieszczadzkie 16: 179-190[1324], Borzyszkowska (2011)[1328]Borzyszkowska (2011) Tucholski Park Krajobrazowy. Polskie Wydawnictwa Reklamowe, Toruń[1328], Bujakiewicz (2003)[1338]Bujakiewicz (2003) Puszcza Białowieska ostoją rzadkich i zagrożonych grzybów wielkoowocnikowych.[1338], Bujakiewicz & Kujawa (2010)[1346]Bujakiewicz & Kujawa (2010) Grzyby wielkoowocnikowe wybranych rezerwatów przyrody Puszczy Białowieskiej.[1346], Chachuła (2018)[1365]Chachuła (2018) Grzyby wielkoowocnkowe Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego - wstępne wyniki badań.[1365] (as: Artomyces pyxidatus), Chachuła et al. (2015)[1372]Chachuła et al. (2015) Grzyby Cieszyna.[1372], Domański Z. (1997)[2719]Domański Z. (1997) Nowe stanowiska rzadkich i interesujących grzybów w Polsce.[2719], Domański Z. (1999)[2722]Domański Z. (1999) Przyczynek do znajomości flory mikologicznej Roztocza.[2722], Dorda & Fiedor (2013)[1424]Dorda & Fiedor (2013) Stanowisko Holvaya mucida (Shulzer) Korf & Abawi (Ascomycota) na Pogórzu Śląskim w Cieszynie.[1424], Eichler (1900)[2747]Eichler (1900) Materyały do flory grzybów okolic Międzyrzeca.[2747], Fiedorowicz (2020)[1444]Fiedorowicz (2020) Grzyby wielkoowocnikowe Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. W: Szymczyk R. (red.). 35 lat Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Monografia Przyrodnicza. Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej, Kwidzyn: 64-80[1444] (as: Artomyces pyxidatus), Flisińska (1996)[2782]Flisińska (1996) Studia nad grzybami wielkoowocnikowymi (macromycetes) Lublina.[2782], Flisińska (1996)[2783]Flisińska (1996) Grzyby wielkoowocnikowe (Macromycetes) Parku Krajobrazowego “Lasy Janowskie”.[2783], Flisińska (1997)[2787]Flisińska (1997) Grzyby wielkoowocnikowe (Macromycetes).[2787], Flisińska (1999)[2791]Flisińska (1999) Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) rezerwatu Szklarnia.[2791], Flisińska (2000)[1449]Flisińska (2000) Characteristics of the macromycetes of the reservation Łęka.[1449] (as: Artomyces pyxidatus), Flisińska (2000)[1448]Flisińska (2000) Studies on the macromycetes of the Janów Forests Landscape Park (SE Poland).[1448] (as: Artomyces pyxidatus), Flisińska (2000)[1450]Flisińska (2000) Uwagi o grzybach wielkoowocnikowych Chełmskiego Parku Krajobrazowego.[1450] (as: Artomyces pyxidatus), Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452] (as: Artomyces pyxidatus ), Flisińska & Sałata (1991)[2792]Flisińska & Sałata (1991) Materiały do poznania flory grzybów wielkoowocnikowych (macromycetes) kilku regionów południowo-wschodniej Polski.[2792], Friedrich & Orzechowska (2002)[1468]Friedrich & Orzechowska (2002) Macromycetes w środowisku miejskim Szczecina.[1468] (as: Artomyces pyxidatus), Gierczyk & Kujawa (2020)[1487]Gierczyk & Kujawa (2020) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Wielkopolski National Park (W Poland).[1487] (as: Artomyces pyxidatus), Gierczyk & Ślusarczyk (2020)[1507]Gierczyk & Ślusarczyk (2020) Materiały do poznania mykobioty Wielkopolski.[1507] (as: Artomyces pyxidatus), Gierczyk et al. (2009)[1482]Gierczyk et al. (2009) Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I.[1482], Gierczyk et al. (2013)[1502]Gierczyk et al. (2013) XVIII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej.[1502], Gierczyk et al. (2014)[1493]Gierczyk et al. (2014) Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1493] (as: Artomyces pyxidatus), Gierczyk et al. (2015)[1491]Gierczyk et al. (2015) XX Jubileuszowa Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1491] (as: Artomyces pyxidatus), Gierczyk et al. (2015)[1494]Gierczyk et al. (2015) XXI Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1494] (as: Artomyces pyxidatus), Gierczyk et al. (2017)[1508]Gierczyk et al. (2017) XXII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1508] (as: Artomyces pyxidatus), Gierczyk et al. (2018)[1503]Gierczyk et al. (2018) Grzyby projektowanego Turnickiego Parku Narodowego i jego otuliny – wstępne wyniki badań.[1503] (as: Artomyces pyxidatus), Gierczyk et al. (2018)[1509]Gierczyk et al. (2018) XXIII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1509] (as: Artomyces pyxidatus), Gierczyk et al. (2019)[1510]Gierczyk et al. (2019) XXIV Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1510] (as: Artomyces pyxidatus), Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495] (as: Artomyces pyxidatus), Gorczak et al. (2020)[1517]Gorczak et al. (2020) 18th Congress of European Mycologists Bioblitz 2019 – naturalists contribute to the knowledge of mycobiota and lichenobiota of Białowieża Primeval Forest.[1517] (as: Artomyces pyxidatus), Grzesiak et al. (2017)[1533]Grzesiak et al. (2017) Grzyby makroskopowe Parku Narodowego „Bory Tucholskie".[1533], Gumińska (1994)[2835]Gumińska (1994) Mikoflora Pienińskiego Parku Narodowego (Część VI).[2835], Halama & Panek (2000)[1558]Halama & Panek (2000) Macromycetes of various habitats of the nature reserve "Łężczok" near Racibórz (SW Poland).[1558], Halama & Romański (2010)[1565]Halama & Romański (2010) Grzyby makroskopijne (macromycetes).[1565] (as: Artomyces pyxidatus), Hoffeins et al. (2017)[1589]Hoffeins et al. (2017) Checklist of Macromycetes (Fungi) from the Wyskok village in Masurian Lakeland, NE Poland.[1589] (as: Artomyces pyxidatus), Karasiński (2009)[1637]Karasiński (2009) Grzyby większe rezerwatu przyrody „Ochojec”.[1637], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643] (as: Artomyces pyxidatus), Kołodziejczak (2010)[1667]Kołodziejczak (2010) Chronione i zagrożone grzyby Pojezierza Kaszubskiego oraz przyległych okolic.[1667], Kozłowska et al. (2015)[1704]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota.[1704] (as: Artomyces pyxidatus), Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706] (as: Artomyces pyxidatus), Krotoski (2012)[1722]Krotoski (2012) Chronione i rzadkie gatunki grzybów wielkoowocnikowych rejonu projektowanego rezerwatu przyrody Głębokie Doły w Rybniku w latach 2006-2010.[1722], Krzysztofiak et al. (2010)[1728]Krzysztofiak et al. (2010) Świat śluzowców, grzybów i mszaków Wigierskiego Parku Narodowego.[1728] (as: Artomyces pyxidatus), Kubiak (2011)[1731]Kubiak (2011) Stwierdzenia rzadkiego grzyba wielkoowocnikowego - świecznicy rozgałęzionej Clavicorona pyxidata w północno-wschodniej Polsce.[1731], Kudławiec & Misiuna (2014)[1744]Kudławiec & Misiuna (2014) Grzyby wielkoowocnikowe macromycetes Góry Wierzejskiej w Górach Świętokrzyskich.[1744], Kujawa (2005)[1750]Kujawa (2005) "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005.[1750], Kujawa (2009a)[1753]Kujawa (2009a) Grzyby wielkoowocnikowe. W: Okołów C., Karaś M., Bołbot A. Białowieski Park Narodowy. Poznać - Zrozumieć - Zachować. Białowieski Park Narodowy, Białowieża: 87-110[1753], Kujawa & Gierczyk (2007)[1769]Kujawa & Gierczyk (2007) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Podsumowanie roku 2006.[1769], Kujawa & Gierczyk (2010)[1770]Kujawa & Gierczyk (2010) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007.[1770], Kujawa & Gierczyk (2011)[1771]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1771], Kujawa & Gierczyk (2011)[1772]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1772], Kujawa & Gierczyk (2012)[1773]Kujawa & Gierczyk (2012) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010.[1773], Kujawa & Gierczyk (2013)[1774]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011.[1774], Kujawa et al. (2012)[1800]Kujawa et al. (2012) Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park (NE Poland). II. Macromycetes.[1800], Kujawa et al. (2013)[1796]Kujawa et al. (2013) XX wystawa grzybów w Tucholskim Parku Krajobrazowym.[1796], Kujawa et al. (2015)[1778]Kujawa et al. (2015) Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park. Park. Part IV. Macromycetes – new data and the synthesis.[1778], Kujawa et al. (2015)[1780]Kujawa et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego. Przewodnik terenowy.[1780] (as: Artomyces pyxidatus), Kujawa et al. (2016)[1798]Kujawa et al. (2016) Grzyby wielkoowocnikowe w Bieszczadzkim Parku Narodowym.[1798], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779] (as: Artomyces pyxidatus), Kujawa et al. (2020)[1783]Kujawa et al. (2020) Macromycetes of the Palace Park in Poznań-Radojewo (Wielkopolska Region, Poland).[1783] (as: Artomyces pyxidatus), Kujawa et al. (2020)[1799]Kujawa et al. (2020) XXV wystawa grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1799] (as: Artomyces pyxidatus), Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Kwieciński (1896)[2940]Kwieciński (1896) Roślinność gminy Hańsk powiatu włodawskiego.[2940], Ławrynowicz et al. (2002)[1863]Ławrynowicz et al. (2002) Macrofungi of Aceri-Tilietum and Tilio-Carpinetum in the "Dolina Rzeki Brdy” nature reserve in the Bory Tucholskie (NW Poland).[1863], Ławrynowicz i in. (2002a)[1864]Ławrynowicz i in. (2002a) Obserwacje mikologiczne w rezerwacie ? Dolina rzeki Brdy ? w Borach Tucholskich. W: Ławrynowicz M., Rózga B. (red.) Tucholski Park Krajobrazowy 1985-2000 stan poznania. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 384-405[1864], Łuszczyński (1997)[3004]Łuszczyński (1997) Interesting macromycetes found in Kielce town (Central Poland).[3004], Łuszczyński (1999)[3581]Łuszczyński (1999) Wstępne obserwacje nad grzybami macromycetes w rezerwacie Lisiny Bodzechowskie koło Ostrowca Świętokrzyskiego.[3581], Łuszczyński (2000)[1884]Łuszczyński (2000) Walory mikologiczne rezerwatu "Świnia Góra" w Górach Świętokrzyskich.[1884] (as: Artomyces pyxidatus), Łuszczyński (2002)[1888]Łuszczyński (2002) Preliminary red list of Basidiomycetes in the Góry Świętokrzyskie Mts (Poland).[1888], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Miśkiewicz (2000)[1953]Miśkiewicz (2000) Rare, threatened and new for Poland macromycetes found in Bukowiec reserve (W Carpathians).[1953], Piskorski (2021)[2104]Piskorski (2021) Świat grzybów w Bolimowskim Parku Krajobrazowym.[2104] (as: Artomyces pyxidatus), Piskorski i Majda (2019)[2107]Piskorski i Majda (2019) Grzyby w Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich. Różnorodność kształtów i kolorów. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. Euro Pilot Sp.oo, Łódź.[2107] (as: Artomyces pyxidatus), Rutkowski et al. (2014)[2186]Rutkowski et al. (2014) Grzyby i śluzowce.[2186], Sałata (1968)[3172]Sałata (1968) Notatki mikologiczne z okolic Annopola.[3172], Sałata (1977)[3177]Sałata (1977) Grzyby wyższe rezerwatu leśnego Zagożdżon w Puszczy Kozienickiej.[3177], Sałata (1988)[3179]Sałata (1988) Ogólnopolskie Sympozjum Mikologiczne nt. „Flora, ekologia i rozmieszczenie geograficzne grzybów”.[3179], Schroeter (1889)[3184]Schroeter (1889) Die Pilze Schlesiens. Erste Hälfte.[3184], Skirgiełło et al. (1997)[3353]Skirgiełło et al. (1997) Aphyllophorales, Boletales, Agaricales, Russulales, Lycoperdales, Sclerodermatales, Nidulariales, Phallales, Dacrymycetales, Tremellales, Auriculariales .[3353], Szczepkowski & Sierota (2010)[2359]Szczepkowski & Sierota (2010) Grzyby.[2359], Szczepkowski et al. (2008)[2347]Szczepkowski et al. (2008) Grzyby zgromadzone na XIV Wystawie Grzybów Puszczy Białowieskiej.[2347], Ślusarczyk (2016)[2391]Ślusarczyk (2016) Grzyby makroskopijne Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego. W: Maciantowicz M. (red.). 20 lat. Gryżyński Park Krajobrazowy. Monografia Przyrodnicza. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego, Gorzów Wlpk.: 90-96[2391] (as: Artomyces pyxidatus), Ślusarczyk (2019)[2393]Ślusarczyk (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.[2393] (as: Artomyces pyxidatus), Ślusarczyk (2020)[2394]Ślusarczyk (2020) Rzadkie i zagrożone grzyby wielkoowocnikowe w wybranych rezerwatach Polski Pólnocnej i Zachodniej.[2394], Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488], Wojewoda (1999)[3395]Wojewoda (1999) Wstępna charakterystyka grzybów wielkoowocnikowych Magurskiego Parku Narodowego.[3395], Wojewoda (2003)[1146]Wojewoda (2003) Checklist of Polish larger Basidiomycetes.[1146], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542] (as: Artomyces pyxidatus)

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:04 1 znaleziska Artomyces pyxidatus (świecznica rozgałęziona) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

bez ATPOL 331994 336386 345661 AB38 324760 AB76 362534 AB85 323900 333610 333621 AB93 319655 AC09 335879 AC12 350656 AC37 363287 AC84 337324 AD27 155626 BB71 346010 BC99 75695 CA89 141398 CA99 363378 368317 CB59 359537 CC15 301803 CE16 147926 CE50 134479 CE78 24101 CF39 29756 DA80 358533 359386 DA90 360473 DA96 347894 359185 369249 DA97 359218 DA98 369244 DB05 345236 345631 347650 358463 358561 DB06 347892 363523 370257 370452 373012 DB08 371746 DB17 360922 DB28 374169 DC08 334870 350546 DE05 302465 DE35 304797 323803 335521 DE46 335686 345923 358581 360406 DE54 142772 317698 360984 371835 DE55 101210 115641 332964 335589 348163 358583 DE56 101212 304642 316019 340282 347904 358793 372192 DE57 349250 DE64 317697 351614 351858 DE65 315400 346581 363039 DE66 112010 372186 DE68 135287 DE76 137684 DF22 24096 DF30 34306 DF42 23162 DF52 120907 138840 DF69 368434 DF96 24054 EC25 297259 EC26 348007 EC34 332423 332424 EC35 300859 348006 ED27 132369 EF16 121203 EF70 372424 EF91 153718 EF92 85741 111714 EG09 35612 FD31 306140 FE95 86061 FF04 158087 FG20 78670 FG21 331760 FG22 35193 FG28 40431 FG31 35188 FG33 122917 GC01 143537 GC02 145919 149156 GC11 145915 GC12 145917 GC64 46731 GD93 75103 GE03 20070 GF23 75222

ID 20 070 oznaczenie: Clavicorona pyxidata; lokalizacja: Las w Kołaczach, 18 km na zachód od Włodawy, GE03; data zbioru: 19 sie 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, z przewagą sosen, grabów, olch, na bardzo starej kłodzie drzewa porośniętej dokumentnie mchem, zmurszałej. Trudno rozpoznać gatunek drzewa., pojedyńczy owocnik; leg. Elmira Brzozowska, det. Marcin Piątek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/EB/5.09.05; uwagi: fot.17806 [notatka: nie] [fotografie: Tak, zdjęcia cyfrowe. Wydrukowane też na papierze fotograficznym]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

17806

ID 23 162 oznaczenie: Clavicorona pyxidata; lokalizacja: Ruda Śląska, las koło autostrady A-4, DF42; data zbioru: 4 wrz 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany: dęby, sosny, brzozy, na starym, niezbyt zmurszałym pniu drzewa liściastego (prawdopodobnie dąb), jeden okaz, jak na foto; leg. Joanna Listewnik, det. Anna Kujawa, Joanna Listewnik; eksykat: tak; uwagi: W późniejszym czasie znalazłam jeszcze trzy inne stanowiska świecznika w różnych częściach lasu. Ten zgłaszany był jednak największy.; fot.22610 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

22610

ID 24 054 oznaczenie: Clavicorona pyxidata; lokalizacja: 4,5 km na S od wsi Koziniec/gmina Świnna Poręba, dolina potoku Bystrz, DF96; data zbioru: 18 cze 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany (sosna, świerk, dąb, brzoza, buk), zmurszała kłoda, grupa trzech owocników; leg. det. Tomasz Krzyszczyk; eksykat: u mnie; uwagi: fot.23877 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

23877

ID 24 096 oznaczenie: Clavicorona pyxidata; lokalizacja: 1 km na N od Kozłowej Góry (gmina Świerklaniec), DF22; data zbioru: 17 wrz 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany (sosna, świerk, dąb, brzoza), na leżącej, zmurszałej kłodzie, grupa kilku owocników; leg. det. Tomasz Krzyszczyk; eksykat: u mnie; uwagi: fot.23923 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

23923

ID 24 101 oznaczenie: Clavicorona pyxidata; lokalizacja: 2 km na S od wsi Chudoba, powiat Olesno, CE78; data zbioru: 3 lip 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany z przewaga buków i świerków, podmokła dolina rzeczna, na zmurszałej kłodzie, jeden owocnik; leg. det. Tomasz Krzyszczyk; eksykat: brak; uwagi: fot.23938 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

23938

ID 29 756 oznaczenie: Clavicorona pyxidata; lokalizacja: Nad jez. Dzierżno Małe, Pyskowice, pow. Gliwice, CF39; data zbioru: 1 wrz 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: lasek - sosna, brzoza, dąb, inne, spróchniały pniak najprawdopodobniej bzu czarnego, dużo świeczników obok siebie w poziomie.; leg. det. Jolanta Kozak; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JK/9.05.06; uwagi: [notatka: TAK - u kustosza] [fotografie: nie]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

ID 34 306 oznaczenie: Clavicorona pyxidata; lokalizacja: Gliwice - strefa, 200 letni las, DF30; data zbioru: 11 cze 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las dębowo-grabowo-mieszany, na silnie zmurszałych leżących pniach, w pęczkach po kilka na każdym pniaku; leg. det. Jolanta Kozak; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JK/19.06.06; uwagi: fot.39555 fot.39556 fot.39557 [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

39555
39556
39557

ID 35 188 oznaczenie: Clavicorona pyxidata; lokalizacja: Huta Polańska, powiat jasielski, FG31; data zbioru: 21 maj 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany: leszczyna, jodła, na zmurszałym pniaku, jeden owocnik, w czerwcu już ok. 10; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/AH/30.06.06; uwagi: fot.40983 fot.40984; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

40983
40984

ID 35 193 oznaczenie: Clavicorona pyxidata; lokalizacja: Mszana skrzyżowanie, powiat jasielski, FG22; data zbioru: 11 cze 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, na zmurszałym pniaku (gatunku nie potrafię określić), 2 pojedyncze i kilka w grupie; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/AH/30.06.06; uwagi: w różnych częściach lasu; fot.40998 fot.40999 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

40998
40999

ID 35 612 oznaczenie: Clavicorona pyxidata; lokalizacja: Pagorzyna, pow. Gorlice, woj. małopolskie, 2km NW, EG09; data zbioru: 3 cze 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Cienisty las jodłowy z domieszką sosny i dębu, silnie zmurszała kłoda jodłowa, jedno stanowisko, kilkanaście; leg. det. Zygmunt Augustowski; eksykat: tak, u zgłaszającego, 06.06.03 Clavicorona pyxidata; uwagi: Świecznica rozgałęziona; fot.41873 fot.41874 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

41873
41874

ID 40 431 oznaczenie: Clavicorona pyxidata; lokalizacja: Rezerwat, FG28; data zbioru: 25 sie 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las jodłowy z domieszką cisa, wierzby iwy, osiki, Leżąca kłoda wierzby iwy, Dwa skupienia w odległości 1,5m od siebie; leg. Piotr Chachuła, det. Sebastian Pinczer; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 37/PC/3.07.08; uwagi: Na terenie Rezerwatu widziałem trzy miejsca, gdzie rosł ten grzybek.; fot.50978 fot.50979 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

50978
50979

ID 46 731 oznaczenie: Clavicorona pyxidata; lokalizacja: Puszcza Białowieska, przy drodze między oddziałami 464 i 487, GC64; data zbioru: 23 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany z przewagą świerka, na zmurszałej kłodzie, 5 owocników obok siebie; leg. det. Błażej Gierczyk; eksykat: tak, u Kustosza bazy; uwagi: [notatka: nie] [fotografie: nie];

ID 75 103 oznaczenie: Clavicorona pyxidata; lokalizacja: 13 km przed Włodawą od strony Lublina po lewej stronie szosy , ok. 30 m w głąb lasu, GD93; data zbioru: 24 sie 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grab, dąb, buk miejscami sosna, na bardzo mocno zmurszałym, powalonym pniaku, pojedynczo; leg. det. Robert Kozak; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/RK/13.10.07; uwagi: fot.116066 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

116066

ID 75 222 oznaczenie: Clavicorona pyxidata; lokalizacja: Pomiędzy miejscowościami: Paary a Huta Szumy, kilkaset metrów od prawego brzegu Tanwi, nieopodal wodospadów, GF23; data zbioru: 19 sie 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany, fragment starego pnia, jeden egzemplarz o średnicy ok10 cm; leg. det. Tomasz Pachlewski; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza bazy; uwagi: Owocnik znajdował się przy ścieżce; świeżo uszkodzony; fot.116405 [fotografie: tak];

116405

ID 75 695 oznaczenie: Clavicorona pyxidata; lokalizacja: Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka, przy niebieskim szlaku, ok. 3 km od miejscowości Owińska, BC99; data zbioru: 1 wrz 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany, z przewagą drzew iglastych, na zmurszałej kłodzie niezidentyfikowanego drzewa, pojedynczo; leg. det. Michał Wójtowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/MW/14.10.07; uwagi: fot.117476 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

117476

ID 78 670 oznaczenie: Clavicorona pyxidata; lokalizacja: Wołowiec, gorlicki Beskid Niski, FG20; data zbioru: 22 wrz 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: cienisty i wilgotny las mieszany - buk, jawor, jodła, sosna, na leżącej, silnie zmurszałej kłodzie liściastej, kilka owocników w pewnym oddaleniu od siebie; leg. det. Zygmunt Augustowski; eksykat: tak, w zbiorach zgłaszającego <070922 Clavicorona pyxidata>; uwagi: Świecznica rozgałęziona; fot.124174 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

124174

ID 85 741 oznaczenie: Clavicorona pyxidata; lokalizacja: Las nad rzeką Tarnawką, EF92; data zbioru: 15 lip 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany, martwa kłoda drzewa, w grupie (7); leg. det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie; uwagi: fot.138295 fot.138296 [notatka: nie] [fotografie: tak];

138295
138296

ID 86 061 oznaczenie: Clavicorona pyxidata; lokalizacja: 5 km N, Jastkowice, gm. Pysznica , pow. Nisko, FE95; data zbioru: 4 wrz 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy mieszany, na silnie zmurszałej kłodzie dębu, dwa owocniki na tej samej kłodzie; leg. det. Wiesław Smyrski; eksykat: nie; uwagi: foto; fot.138867 fot.138868 [notatka: nie] [fotografie: tak; panasonic dmc-fz7];

138867
138868

ID 101 210 oznaczenie: Clavicorona pyxidata; lokalizacja: 1,5 SW,Stobiecko Miejskie(dziel.Radomska),pow.radomszczański, DE55; data zbioru: 18 wrz 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, na murszejącym,porośniętym mchami pniaku drzewa liściastego, 4 owocniki; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.172387 fot.172388 fot.172389 [notatka: nie] [fotografie: tak];

172387
172388
172389

ID 101 212 oznaczenie: Clavicorona pyxidata; lokalizacja: 1,5km E,Klekowiec,pow.radomszczański, DE56; data zbioru: 14 lip 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściaste zadrzewienia na skraju lasu, na murszejącym pniu(odnodze) wierzby, pojedynczo; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 18/JN/13.12.10; uwagi: fot.172400 fot.172401 fot.172402 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

172400
172401
172402

ID 111 714 oznaczenie: Clavicorona pyxidata; lokalizacja: woj. Małopolskie, pow. Limanowski, gm. Jodłownik, Knyszów, EF92; data zbioru: 25 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, na rozkładającym się pniaku nieokreślonego gatunku drzewa, 2 stanowiska odległe od siebie o około 200m, 7 i 5 owocników; leg. det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/APK/14.10.08; uwagi: 1 z tych stanowisk zgłaszano wcześniej jako ID: 85741 [niezaakceptowane ale rokują nadzieję na uzupełnienie dokumentacji!], ale bez eksykatu.; fot.195237 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

195237

ID 112 010 oznaczenie: Clavicorona pyxidata; lokalizacja: 1 km E,Wrony,gm.Kobiele Wielkie,pow.radomszczański, DE66; data zbioru: 30 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-sosna,świerk,brzoza,dąb,osika, na leżących,murszejących pniach prpd. osiki, grupa tuzina owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/JN/29.10.08; uwagi: 51 0'37,34"N 19 31'30,09"E; fot.195977 fot.195978 fot.195979 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

195977
195978
195979

ID 115 641 oznaczenie: Clavicorona pyxidata; lokalizacja: 1 km NW,Wymysłówek (Radomsko), DE55; data zbioru: 24 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-sosna,buk,brzoza,osika i in, na pniaku sosny, pojedynczo; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JN/26.10.08; uwagi: 51 3'49,11"N 19 23'44,25"E; fot.203754 fot.203755 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

203754
203755

ID 120 907 oznaczenie: Clavicorona pyxidata; lokalizacja: Tychy Czułów, pow.tyski, woj.śląskie, DF52; data zbioru: 29 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany z przewagą dębu, topoli, brzozy, klonu, świerka i sosny, na leżących spróchniałych kłodach i gałązkach liściastych, niezliczona ilość owocników w całym lesie na wielu kłodach i gałęziach, często zagrzebanych w ziemi, pojedynczo i gromadnie; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/JG/29.11.08; uwagi: fot.216369 fot.216370 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

216369
216370

ID 121 203 oznaczenie: Clavicorona pyxidata; lokalizacja: Kołaczkowice, gmina Busko Zdrój, pow.buski, woj.świętokrzyskie, EF16; data zbioru: 14 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las łęgowy, olcha, wierzba, dąb, brzoza, na liściastej kłodzie, jeden owocnik; leg. det. Zbigniew Oziębło; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/ZO/29.11.08; uwagi: fot.217366 fot.217367 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

217366
217367

ID 122 917 oznaczenie: Clavicorona pyxidata; lokalizacja: Moszczaniec, pow. sanocki, woj. podkarpackie, ok. 2 km NW, FG33; data zbioru: 16 lip 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany (buk, klon, świerk i inne), zwalony pień, widoczna na zdjęciu, jedna, zejściowa kępa; leg. det. Tomasz Pachlewski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/TP/21.12.08; uwagi: fot.221363 [fotografie: owszem]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

221363

ID 132 369 oznaczenie: Clavicorona pyxidata; lokalizacja: Warszawa, rezerwat przyrody Morysin, ED27; data zbioru: 25 maj 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las łęgowy, na pniu powalonej topoli białej, kilkanaście owocników; leg. Andrzej Sas, det. Jacek Nowicki; eksykat: Nie - rezerwat przyrody; uwagi: fot.242771 fot.242772; Grzyb w wątku na bio-forum:; www.bio-forum.pl/messages/33/242504.html [notatka: nie] [fotografie: tak];

242771
242772

ID 134 479 oznaczenie: Clavicorona pyxidata; lokalizacja: Wrocław - Kotowice, CE50; data zbioru: 7 cze 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty (lipa, dąb, grab, wiąz, klon i inne), pniak (dębowy?), jedno, kilkucentymetrowe skupisko (młody owocnik); leg. det. Tomasz Pachlewski; eksykat: tak, zostanie przekazany Kustoszowi Bazy; uwagi: fot.246947;

246947

ID 135 287 oznaczenie: Clavicorona pyxidata; lokalizacja: okolice Czarnego Lasu,gm.Żytno,pow.radomszczański, DE68; data zbioru: 18 cze 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty-dęby,brzozy,osiki, na murszejącym pniaku, pojedynczo; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/JN/1.08.09; uwagi: fot.248690 fot.248691 fot.248692 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

248690
248691
248692

ID 137 684 oznaczenie: Clavicorona pyxidata; lokalizacja: 1,5 km SW,Cielętniki,pow.częstochowski, DE76; data zbioru: 15 lip 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowo-bukowy, na okorowanym pniu (u jego podstawy) stojącej,martwej sosny, pojedynczo; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/JN/1.08.09; uwagi: 50st53'0,62"N 19st33'16,82"E; fot.254401 fot.254402 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

254401
254402

ID 138 840 oznaczenie: Clavicorona pyxidata; lokalizacja: Tychy Czułów, pow.tyski, woj.śląskie, DF52; data zbioru: 17 cze 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany z przewagą dębu, topoli, brzozy, klonu, świerka i sosny, na leżącej spróchniałej kłodzie, kilka owocników; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/JG/17.08.09; uwagi: fot.257710 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

257710

ID 141 398 oznaczenie: Clavicorona pyxidata; lokalizacja: Gdańsk Oliwa Dolina Zielona TPK, CA89; data zbioru: 16 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany buk,leszczyna,klon,brzoza,osika,sosna,olsza, na zmurszałym drewnie, kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. Joanna Gądek; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/MWR/16.11.10; uwagi: fot.264656 fot.264657; N 54*23,529'; E 018*32,737'; 90 m.npm [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

264656
264657

ID 142 772 oznaczenie: Clavicorona pyxidata; lokalizacja: 2 kmS,Jankowice,pow.radomszczański, DE54; data zbioru: 23 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-m.in.brzozy,olchy,sosny, na stercie murszejących kłód, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 20/JN/18.08.10; uwagi: 51st1'15,26"N 19st15'18,59"E; fot.267973 fot.267974 fot.267975 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

267973
267974
267975

ID 143 537 oznaczenie: Clavicorona pyxidata; lokalizacja: Trasa Supraśl-Majówka, tuż przy samej drodze, około 800m przed leśniczówką Krasny Las., GC01; data zbioru: 20 cze 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Stary las puszczański, mieszany, około 10 metrów od leśnej drogi, Wewnątrz mocno spróchniałego pnia., Pojedyńczy owocnik.; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/MG/30.12.11; uwagi: GPS N: 53° 10' 48"  E: 23° 20' 12"; Zdjęcia i dodatkowe informacje w wątku:; [bf:248502] [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44; związane wątki bio-forum.pl: 248502 ;

ID 145 915 oznaczenie: Clavicorona pyxidata; lokalizacja: Na skraju lasu, 0,4 km N Ciasne, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC11; data zbioru: 27 cze 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, mocno już zbutwiały konar sosny, kilkadziesiąt owocników na jednym konarze; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MG/19.10.09; uwagi: fot.275700 fot.275701 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

275700
275701

ID 145 917 oznaczenie: Clavicorona pyxidata; lokalizacja: Puszca Knyszyńska, obok wyznaczonego Traktu Napoleońskiego, na mapach lokalnych miejsce zaznaczone jako Izoby., GC12; data zbioru: 17 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Stary las puszczański z przewagą liściastego, Na mocno spróchniałym klocu drewna leżącego na skraju drogi leśnej, kilka owocników na jednym kawałku drewna; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 22/MG/15.10.09; uwagi: fot.275708 fot.275709 fot.275710 fot.275711 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

275708
275709
275710
275711

ID 145 919 oznaczenie: Clavicorona pyxidata; lokalizacja: Puszcza Knyszyńska, około 1.5 km na zachód od trasy Supraśl -Krynki, na wysokości przystanku PKS Czółnowo, GC02; data zbioru: 11 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Dość jeszcze młody las z przewagą świerka, mocno zbutwiały pień, prawie niewidoczny spod warstwy mchów, jeden bardzo silny owocnik; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MG/19.10.09; uwagi: fot.275715 fot.275716 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

275715
275716

ID 147 926 oznaczenie: Clavicorona pyxidata; lokalizacja: 2km od Zajączkowa za Ostrzeszowem woj Wielkopolskie, CE16; data zbioru: 4 paź 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Na skraju przecinki, Na pniaku sosny czarnej przy korzeniach, Pojedynczo; leg. det. gabor bozser; eksykat: nie; uwagi: Tak do końca nie jestem pewien ale chyba dobrze zidentyfikowałem. fot.281295; fot.281296 [notatka: nie] [fotografie: tak];

281295
281296

ID 149 156 oznaczenie: Clavicorona pyxidata; lokalizacja: Puszcza Knyszyńska ,trasa Supraśl-Krynki, około 800 m. w kierunku północnym od przystanku PKS Czółnowo., GC02; data zbioru: 11 paź 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Stary las mieszany, mocno spróchniałe, powalone stare drzewo, kilka owocników obok siebie na jednym klocu drewna; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/MG/23.11.09; uwagi: fot.284038 fot.284039 fot.284040 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

284038
284039
284040

ID 153 718 oznaczenie: Clavicorona pyxidata; lokalizacja: Żerosławice, pow. myślenicki, woj. małopolskie, EF91; data zbioru: 31 paź 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: niewielki lasek śródpolny, na pniaku po ściętej topoli, 4 owocniki, w tym 3 w stadium rozkładu; leg. det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/APK/1.12.09; uwagi: fot.297754 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

297754

ID 155 626 oznaczenie: Clavicorona pyxidata; lokalizacja: 1,5 km na NW od Gryżyny, pow. Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie, AD27; data zbioru: 9 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Leucobryo-Pinetum, na murszejącym pniaku Pinus, gromadnie; leg. det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak , nr. 1050* w zielniku autora; uwagi: fot.304362 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

304362

ID 297 259 oznaczenie: Clavicorona pyxidata; lokalizacja: Ok.1,2km na S od miejscowości Kobylaki Korysze,gm Jednorożec, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC25; data zbioru: 24 sie 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las sosnowo-brzozowy, na murszejącej gałęzi, Pojedynczy owocnik; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: W tym ATPOL jest to grzyb rzadki,od 2010 roku już go nie znalazłem; fot.907950 [notatka: nie] [fotografie: tak];

907950

ID 300 859 oznaczenie: Artomyces pyxidatus; lokalizacja: ok.2,5km na SW od Przasnysza,gm.Czernice Borowe, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC35; data zbioru: 11 cze 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grąd(graby,dęby,brzozy,osiki), leżący murszejący pień grabowy, kilka owocników; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.924877 [notatka: nie] [fotografie: tak];

924877

ID 301 803 oznaczenie: Artomyces pyxidatus; lokalizacja: Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC15; data zbioru: 2 lip 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Zadrzewiony, wyschnięty, śródpolny rów melioracyjny., Zmurszała kłoda czeremchy lub topoli osiki., 1 owocnik.; leg. det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa; uwagi: fot.929556 fot.929557 fot.929558 fot.929559; Owocniki tego grzyba obserwowałem na tym stanowisku także w 2016 roku. [notatka: nie] [fotografie: tak];

929556
929557
929558
929559

ID 302 465 oznaczenie: Artomyces pyxidatus; lokalizacja: Dłutów, pow. pabianicki, woj. łódzkie, DE05; data zbioru: 14 lip 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy z domieszką dębu i brzozy, pieniek dębowy, 1 owocnik; leg. det. Beata Łyszkowska; eksykat: tak, wyślę do BG; uwagi: fot.932737 [notatka: nie] [fotografie: tak];

932737

ID 304 642 oznaczenie: Artomyces pyxidatus; lokalizacja: 1 km SW od dz. Sucha Wieś ( Radomsko ), gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 1' 54,8" N i 19st 27' 2,5" E], DE56; data zbioru: 12 sie 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy, przy murszejącym pniu powalonej sosny, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, Stacja Badawcza ISRiL PAN 17/JN/16.04.2019; uwagi: fot.943006 [notatka: nie] [fotografie: tak];

943006

ID 304 797 oznaczenie: Artomyces pyxidatus; lokalizacja: 1 km N od wsi Borowa, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 11' 52,5" N i 19st 22' 42,5" E], DE35; data zbioru: 1 wrz 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -dęby, brzozy, sosny i inne, na powalonym, mocno zmurszałym drzewie, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, Stacja Badawcza ISRiL PAN 11/JN/16.04.2019; uwagi: fot.943694; Na tym pniu znalazłem świecznicę już w 2013, 24 września, w liczbie ponad 15 owocników; fot.943695 fot.943696 fot.943697; Równie licznie wystąpiła w 2014 roku; fot.943698 fot.943699 fot.943700 [notatka: nie] [fotografie: tak];

943694
943695
943696
943697
943698
943699
943700

ID 306 140 oznaczenie: Artomyces pyxidatus; lokalizacja: 1.69km, SSE, Mienia, pow. miński, woj. mazowieckie, FD31; data zbioru: 30 wrz 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Drzewostan: starodrzew jd, so, db, gb., Na leżącym na ziemi pniu (prawdopodobnie dąb lub grab)., Zróznicowanej wielkosci owocniki w niewielkich, kilkunastocentrymetrowych odległosciach.; leg. det. Kamil Parobczak; uwagi: Rezerwat Jedlina; dwa stanowiska położone w odległosci ok 35m - 25 i 11 owocników.; fot.950527 fot.950528 [notatka: nie] [fotografie: tak];

950527
950528

ID 315 400 oznaczenie: Artomyces pyxidatus; lokalizacja: 1 km S od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 0' 36,8" N i 19st 24' 16,5" E], DE65; data zbioru: 1 lip 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściasty brzeg lasu z okresowo zalewaną niecką -osiki, dęby, krzewiaste wierzby i inne, na powalonej przez bobry, kilka lat temu, murszejącej osice, grupa 3 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, Stacja Badawcza ISRiL PAN 31/JN/16.05.2019; uwagi: fot.1005233 fot.1005234 fot.1005235 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1005233
1005234
1005235

ID 316 019 oznaczenie: Artomyces pyxidatus; • potwierdzenie ID101 212; lokalizacja: 1,5 km NE od wsi Klekowiec, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 1' 9,7" N i 19st 27' 30,7" E], DE56; data zbioru: 22 lip 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściaste zadrzewienia na skraju lasu, przy strumieniu, na murszejącym kikucie pnia wierzby, grupa 3 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.1009635 fot.1009636 fot.1009637 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1009635
1009636
1009637

ID 317 697 oznaczenie: Artomyces pyxidatus; lokalizacja: 2 km NW od wsi Kruszyna, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie [50st 59' 6,3" N i 19st 15' 59" E], DE64; data zbioru: 8 wrz 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -dęby, brzozy, sosny i inne, na powalonym, zmurszałym drzewie liściastym (?), grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, Stacja Badawcza ISRiL PAN 30/JN/16.05.2019; uwagi: fot.1020813 fot.1020814 fot.1020815 fot.1020816 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1020813
1020814
1020815
1020816

ID 317 698 oznaczenie: Artomyces pyxidatus; • potwierdzenie ID142 772; lokalizacja: 1,5 km SW od wsi Kijów ( cz. lewobrzeżnej ), gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie [51st 1' 12,4" N i 19st 15' 12,4" E], DE54; data zbioru: 8 wrz 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -brzozy, olchy, sosny i inne, na zmurszałej, omszałej kłodzie powalonego drzewa, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, Stacja Badawcza ISRiL PAN 33/JN/16.05.2019; uwagi: fot.1020820 fot.1020821 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1020820
1020821

ID 319 655 oznaczenie: Artomyces pyxidatus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,7 km na SE od węzła autostrady A6 Szczecin Podjuchy, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 16 lis 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna, na dolnej części kłody bukowej, w wiązce; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: BGF0005885; uwagi: fot.1034790 fot.1034791 fot.1034792 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1034790
1034791
1034792

ID 323 803 oznaczenie: Artomyces pyxidatus; lokalizacja: Góra Kamieńska, zach. zbocze; gm.Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 13' 8,2" N i 19st 24' 44,5" E], DE35; data zbioru: 1 cze 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściaste nasadzenia na stoku -topola biała, brzoza, robinia i inne, na mocno zmurszałym fragmencie kłody liściastego, grupa 10 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: fot.1068816 fot.1068817 fot.1068818 fot.1068819; siedlisko; fot.1068820; .; Ok. 100 m na pd znalazłem jeszcze jedną świecznicę rosnąca na omszałym pniaczku.; fot.1068821 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1068816
1068817
1068818
1068819
1068820
1068821

ID 323 900 oznaczenie: Artomyces pyxidatus; lokalizacja: na pd. od drogi leśnej Szczecin Wielgowo-Sowno,przy granicy Zespołu Przyrodniczo-krajobrazowego Torfowisko Reptowo pow. stargardzki, woj. zachodniopomorske, AB85; data zbioru: 20 cze 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: stara .częściowo rozłożona karpa kilkudziesięcio letniej sosny pospolitej, na skraju torfowiska, karpa sosny, kilka owocników o różnej wielkości, największy około 10cm wysokości i 7 szerokości; leg. Marcin Lożek, det. Grażyna Domian; eksykat: tak; uwagi: głęboko zakotwiony, w drewnie, przypalony od słonca,po zerwaniu mocny grzybowy zapach fot.1070646 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1070646

ID 324 760 oznaczenie: Artomyces pyxidatus; lokalizacja: 1,3 km na NW od Bądkowa, gm. Płoty, pow. gryficki, woj. zachodniopomorskie, AB38; data zbioru: 18 lip 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grąd, na kłodzie Tp i Ol, w grupach - na kłodzie Tp 7 owocników, na kłodzie Ol 3 owocniki; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1080764 fot.1080765 fot.1080766 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1080764
1080765
1080766

ID 331 760 oznaczenie: Artomyces pyxidatus; lokalizacja: Kamień nad Kątami (MPN), pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG21; data zbioru: 6 cze 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las jodłowy z pojedynczymi bukami, jesionami, klonami, modrzewiem, leszczyną i in., na trudnych do identyfikacji kłodach, w grupach po kilka i kilanaście, w kilku miejscach; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Nie (MPN, a identyfikacja pewna); uwagi: fot.1142020 fot.1142021 fot.1142022 fot.1142023 fot.1142024 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1142020
1142021
1142022
1142023
1142024

ID 331 994 oznaczenie: Artomyces pyxidatus; lokalizacja: 400m W, Markówka, pow. powiat pabianicki, woj. woj. łódzkie; data zbioru: 14 cze 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany z podobnym udziałem dębu, sosny, brzozy, olszy, buka, świerka, pojedyncze lipy, osiki, Na leżących pniach drzew liściastych (gatunek nierozpoznany), w grupach i pojedynczo; leg. det. Michał Wesołek; eksykat: BGF0006013; uwagi: fot.1143041 fot.1143042 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1143041
1143042

ID 332 423 oznaczenie: Artomyces pyxidatus; lokalizacja: ok.2km na NE od Czernic Borowych,gm.Czernice Borowe, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC34; data zbioru: 21 cze 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las w typie grądu(dębowo-grabowo-osikowy), kłoda grabowa, kilka owocników; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1145687 fot.1145688 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1145687
1145688

ID 332 424 oznaczenie: Artomyces pyxidatus; lokalizacja: ok.1km na W od Szczepanek,gm.Opinogóra Górna, pow. ciechanowski, woj. mazowieckie, EC34; data zbioru: 23 cze 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las w typie grądu(dębowo-grabowo-brzozowy), martwy pień liściastego, dwa owocniki; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1145692 fot.1145693 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1145692
1145693

ID 332 964 oznaczenie: Artomyces pyxidatus; lokalizacja: 0,4 km S od leśn. w Stobiecku Miejskim ( Radomsko ); gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51st 4' 4" N i 19st 22' 41" E], DE55; data zbioru: 3 lip 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -sosna, brzoza, dąb, klon i inne, na mocno zmurszałej kłodzie liściastego (?), grupa co najmniej 12 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: fot.1148951 fot.1148952 fot.1148953 fot.1148954 fot.1148955 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1148951
1148952
1148953
1148954
1148955

ID 333 610 oznaczenie: Artomyces pyxidatus; lokalizacja: 2km na pn.zach od Reptowa, ZPK Torfowisko Reptowo, odział 721, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB85; data zbioru: 19 lip 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: brzezina bagienna, rozkładające się dwa pniaki najprawdopodobniej brzozy w odległości 6m od siebie, kilka owocników na kłodach; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak; uwagi: Świecznica rozgałęziona fot.1154196 fot.1154197 fot.1154198 fot.1154199 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1154196
1154197
1154198
1154199

ID 333 621 oznaczenie: Artomyces pyxidatus; lokalizacja: 1,5km na pn.zach od Reptowa, ZPK Torfowisko Reptowo, odz. 724, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB85; data zbioru: 13 lip 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: ubogi bór sosnowy, leżąca kłoda sosny, kilka owocników; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak; uwagi: owocniki podsuszone, stanowisko niestety bez perspektyw-leżaca kłoda na skraju drogi; Świecznica rozgałęziona fot.1154302 fot.1154303 fot.1154304 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1154302
1154303
1154304

ID 334 870 oznaczenie: Artomyces pyxidatus; lokalizacja: las na lewym brzegu rzeki Wel, ok. 2km na pn od Lidzbarka, gm. Lidzbark, pow. Działdowo, woj. mazowieckie, DC08; data zbioru: 30 cze 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las na stromym nadrzecznym zboczu: sosna, grab, lipa, dąb, niżej także olcha, na dość silnie rozłożonym pniu powalonej sosny, kilka oddalonych od siebie owocników w różnych stadiach rozwoju; leg. det. Michał Plakwicz; eksykat: BGF0006882; uwagi: fot.1162748 fot.1162749 fot.1162750 fot.1162751 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1162748
1162749
1162750
1162751

ID 335 521 oznaczenie: Artomyces pyxidatus; lokalizacja: Kmiecizna; gm. Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51st 12' 10,5" N i 19st 23' 52,8" E], DE35; data zbioru: 8 wrz 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściasty skraj boru sosnowego nad Widawką, na zmurszałym pniu padłego drzewa liściastego, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: fot.1168255 fot.1168256 fot.1168257 fot.1168258 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1168255
1168256
1168257
1168258

ID 335 589 oznaczenie: Artomyces pyxidatus; lokalizacja: 1 km NW od wsi Bobry; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51st 1' 26,5" N i 19st 23' 29" E], DE55; data zbioru: 9 wrz 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściasty brzeg lasu nad Wartą -dęby, osiki, leszczyny, na pniu padłej osiki, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: fot.1168561 fot.1168562 fot.1168563 fot.1168564 fot.1168565 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1168561
1168562
1168563
1168564
1168565

ID 335 686 oznaczenie: Artomyces pyxidatus; lokalizacja: 0,8 km N od wsi Ruda, gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51st 9' 18" N i 19st 27' 12,5" E], DE46; data zbioru: 11 wrz 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wilgotny las mieszany -brzoza, olcha, osika, kruszyna, świerk i inne, na zmurszałej kłodzie liściastego, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: fot.1169498 fot.1169499 fot.1169500 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1169498
1169499
1169500

ID 335 879 oznaczenie: Artomyces pyxidatus; lokalizacja: prop. rez. Wapnica na krawędzi Doliny Iny, 3,7 km na S od Wapnicy, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AC09; data zbioru: 19 wrz 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: łęg źródliskowy, na zmurszałym konarze drzewa liściastego, w wiązkach - kilka ow.; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1170420 fot.1170421 fot.1170422 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1170420
1170421
1170422

ID 336 386 oznaczenie: Artomyces pyxidatus; lokalizacja: Świnoujście 500 m na pd.zach od ul.Rycerskiej, pow. świnoujski, woj. zachodniopomorskie; data zbioru: 3 paź 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: AB21, leżąca rozkładająca się kłoda drzewa liściastego, kilka owocników; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak; uwagi: Świecznica rozgałęziona fot.1174229 fot.1174230 fot.1174231 fot.1174232 fot.1174233 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1174229
1174230
1174231
1174232
1174233

ID 340 282 oznaczenie: Artomyces pyxidatus; • potwierdzenie ID101 212; lokalizacja: 1,5 km NE od wsi Klekowiec; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 16 paź 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściaste zadrzewienia na skraju lasu, przy strumieniu -olcha, wierzba, brzoza, czeremcha, na zmurszałym kikucie pnia wierzby, grupa 4 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: fot.1194288 fot.1194289 fot.1194290 fot.1194291 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1194288
1194289
1194290
1194291

ID 345 236 oznaczenie: Artomyces pyxidatus; lokalizacja: Elbląg, Pd. skraj lasu Bażantarnia, pow. m. Elbląg, woj. Warmińsko-mazurskie, DB05; data zbioru: 26 maj 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las liściasty (dąb, buk, czereśnia i in.), Na zbutwiałym pniu liściastego (może dąb), grupka ok. 10 owocników; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza; uwagi: Znalezione 26.05.2021, próbki zebrane 30.05.2021. Wyraźnie widoczne miseczki na końcówkach, z wyrostkami. 2 zdjęcia z 30.05.2021, pozostałe w wątku: [bf:1226711]; Świecznica rozgałęziona.; GPS: 54.1715333,19.4441444; fot.1227552 fot.1227553 [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1226711 ;

ID 345 631 oznaczenie: Artomyces pyxidatus; lokalizacja: Elbląg, las Bażantarnia, ok. 100 m. na SEE od zapory ma rzece Kumiela, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°10'54.6"N 19°27'06.8"E], DB05; data zbioru: 13 cze 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las liściasty (buk, dąb, grab) z domieszką sosny i modrzewia, Na zmurszałym pniu liściastego (dębu?), kilkanaście kępek częściowo pozrastanych; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza; uwagi: W odległości ok. 20-30 m. było na pniu też chyba dębu! kolejnych kilkanaście owocników. GPS:; fot.1230550 fot.1230551 fot.1230552 fot.1230553 fot.1230554 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1230550
1230551
1230552
1230553
1230554

ID 345 661 oznaczenie: Artomyces pyxidatus; lokalizacja: Rezerwat przyrody Piekiełko, pow. nowomiejski, woj. warmińsko-mazurskie; data zbioru: 14 cze 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las grabowy z udziałem leszczyny, na martwym, zmurszałym pniu drzewa liściastego, w grupie (>17 owocników); leg. det. Izabela Redman; uwagi: Ze względu na lokalizację w rezerwacie nie został zebrany owocnik.; fot.1230928 fot.1230929 fot.1230930 fot.1230931 fot.1230932 [fotografie: tak];

1230928
1230929
1230930
1230931
1230932

ID 345 923 oznaczenie: Artomyces pyxidatus; lokalizacja: Radomsko, las pomiędzy ul. Bat. Chłopskich a linią kolejową; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE46; data zbioru: 5 cze 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: podmokły las mieszany nad Radomką -olcha, brzoza, osika, rzadziej inne, na silnie zmurszałej kłodzie, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 6' 26" N 19st 26' 22" E; fot.1233235 fot.1233236 fot.1233237 fot.1233238 fot.1233239 fot.1233240 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1233235
1233236
1233237
1233238
1233239
1233240

ID 346 010 oznaczenie: Artomyces pyxidatus; lokalizacja: Pojezierze Drawskie (prop. rez. Kołatka), 2,3 km S od Brzeźnicy, pow. drawski, woj. zachodniopomorskie, BB71; data zbioru: 26 cze 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna, na omszałej kłodzie drzewa liściastego, kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1233966 fot.1233967 fot.1233968 fot.1233969 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1233966
1233967
1233968
1233969

ID 346 581 oznaczenie: Artomyces pyxidatus; lokalizacja: 1,7 km N od wsi Wikłów; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE65; data zbioru: 10 lip 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -olcha, sosna, brzoza, rzadziej inne, na zmurszałym pniu padłego drzewa liściastego, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 0' 41,5" N 19st 17' 49,7" E; fot.1241638 fot.1241639 fot.1241640 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1241638
1241639
1241640

ID 347 650 oznaczenie: Artomyces pyxidatus; lokalizacja: Elbląg, ok 800 m. SW od Próchnika, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°14'06.6"N 19°26'03.5"E], DB05; data zbioru: 12 sie 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Droga leśna między lasem sosnowym i brzozowym, Na uciętym pniu brzozy, 1 owocnik wys. ok. 8 cm.; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza; uwagi: GPS:; fot.1250402 fot.1250403 fot.1250404 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1250402
1250403
1250404

ID 347 892 oznaczenie: Artomyces pyxidatus; lokalizacja: Elbląg, Las Bażantarnia, 100 m. N od wiaty Parasol, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°10'45.7"N 19°28'30.5"E], DB06; data zbioru: 16 sie 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany Bk, Db, So, Gb, na zmurszałym pniu liściastego - dębu lub buka, 2 owocniki; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza; uwagi: GPS:; fot.1252239 fot.1252240 fot.1252241 fot.1252242 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1252239
1252240
1252241
1252242

ID 347 894 oznaczenie: Artomyces pyxidatus; lokalizacja: Elbląg Jelenia Dolina, 150 m. NW od jez. Starego, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°14'24.9"N 19°29'39.2"E], DA96; data zbioru: 18 sie 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las liściasty Bk, Brz, Ol, Na pociętym, zmurszałym pniu liściastego, kilkanaście owocników; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza; uwagi: GPS:; fot.1252255 fot.1252256 fot.1252257 fot.1252258 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1252255
1252256
1252257
1252258

ID 347 904 oznaczenie: Artomyces pyxidatus; • potwierdzenie ID101 212; lokalizacja: 1,5 km NE od wsi Klekowiec; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 3 lip 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściaste zadrzewienia na skraju lasu, przy strumieniu -olcha, wierzba, brzoza, czeremcha, na zmurszałym kikucie pnia wierzby, grupa 7 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu i przy 316019; uwagi: fot.1252358 fot.1252359 fot.1252360 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1252358
1252359
1252360

ID 348 006 oznaczenie: Artomyces pyxidatus; • potwierdzenie ID300 859; lokalizacja: ok. 2,5 km na SW od Przasnysza, gm. Czernice Borowe, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC35; data zbioru: 18 lip 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Grąd, murszejący pień grabu, kilkanaście owocnikow; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: Przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: fot.1253194 fot.1253195 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1253194
1253195

ID 348 007 oznaczenie: Artomyces pyxidatus; lokalizacja: ok. 1km na NE od miejscowości Klin,gm.Krasnosielc, pow. Maków Mazowiecki, woj. mazowieckie, EC26; data zbioru: 7 sie 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: enklawa grądowa w borze mieszanym, murszejący pień grabu, Pojedynczy owocnik; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1253218 fot.1253219 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1253218
1253219

ID 348 163 oznaczenie: Artomyces pyxidatus; lokalizacja: Las Ładzki; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 17 sie 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy z domieszką dębów, czeremch i brzóz, na murszejącym pniaku brzozy, dwa owocniki; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 5' 10,5" N 19st 22' 5,5" E; fot.1254280 fot.1254281 fot.1254282 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1254280
1254281
1254282

ID 349 250 oznaczenie: Artomyces pyxidatus; lokalizacja: 0,5 km SW od wsi Tomaszów; gm. Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE57; data zbioru: 10 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -sosna, dąb, brzoza, osika, leszczyna, buk, zmurszała kłoda liściastego, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 2' 54,2" N 19st 37' 12,5" E; fot.1262052 fot.1262053 fot.1262054 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1262052
1262053
1262054

ID 350 546 oznaczenie: Artomyces pyxidatus; • potwierdzenie ID334 870; lokalizacja: las na lewym brzegu rzeki Wel, ok. 2km na pn od Lidzbarka, pow. Działdowo, woj. warmińsko-mazurskie, DC08; data zbioru wadliwa: Artomyces pyxidatus; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las na stromym nadrzecznym zboczu: sosna, grab, lipa, dąb, niżej także olcha, na silnie rozłożonej kłodzie dębowej, ok. 200m od pnia ze zgłoszenia pierwotnego, kilka owocników w różnych stadiach rozwoju; leg. det. Michał Plakwicz; eksykat: przy zgłoszeniu pierwotnym; uwagi: fot.1270966 fot.1270967 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1270966
1270967

ID 350 656 oznaczenie: Artomyces pyxidatus; lokalizacja: Dolina Dolnej Odry (prop. rez. Widuchowskie Górki), 1,9 km na SW od Dębogóry, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC12; data zbioru: 1 paź 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna, na kłodzie Fagus sylvatica, w grupie - kilka owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1272145 fot.1272146 fot.1272147 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1272145
1272146
1272147

ID 351 614 oznaczenie: Artomyces pyxidatus; lokalizacja: 1 km NW od wsi Sadzawki ( cz. wsi Kruszyna ); gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE64; data zbioru: 21 sie 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściasty fragment lasu mieszanego; osika, dąb, brzoza, na kłodzie liściastego, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 50st 58' 58" N 19st 15' 34,5" E; fot.1281420 fot.1281421 fot.1281422 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1281420
1281421
1281422

ID 351 858 oznaczenie: Artomyces pyxidatus; lokalizacja: 1,8 km SW od wsi Wikłów; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE64; data zbioru: 25 lip 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: osikowo-brzozowy fragment lasu mieszanego, na mocno zmurszałej, padłej osice, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 50st 59' 13,5" N 19st 16' 31" E; fot.1284884 fot.1284885 fot.1284886 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1284884
1284885
1284886

ID 358 463 oznaczenie: Artomyces pyxidatus; lokalizacja: Elbląg, dolina między G. Chrobrego i G. Gęsią, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°09'53.9"N 19°26'24.9"E], DB05; data zbioru: 14 cze 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Łozowisko z dodatkiem głogów, nad wyschniętym strumykiem, Na spróchniałym i omszonym pniu prawdopod. wierzby, 1 owocnik większy i 4-5 małych; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza; uwagi: fot.1345850 fot.1345851 fot.1345852 fot.1345853 fot.1345854 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1345850
1345851
1345852
1345853
1345854

ID 358 533 oznaczenie: Artomyces pyxidatus; lokalizacja: Gdańsk-Brętowo, dolina strumienia Jasień, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 16 cze 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grąd, grab, olcha, osika, leszczyna, brzoza, dąb, na zmurszałych (4) kłodach grabowych, bardzo liczne 0wocniki (ok. 50); leg. det. Marian Sęktas; eksykat: TAK, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: 3 kłody obok siebie, czwarta w oddaleniu ok. 100 m. W sąsiedniej, równoległej dolinie rez. Doliny Strzyży ok. 300 m!, kilka owocników na kłodach grabowych lub olchowych fot.1346733 fot.1346734 fot.1346735 fot.1346736 fot.1346737 fot.1346738 fot.1346739 fot.1346740 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1346733
1346734
1346735
1346736
1346737
1346738
1346739
1346740

ID 358 561 oznaczenie: Artomyces pyxidatus; lokalizacja: Elbląg-Modrzewina, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°12'07.9"N 19°24'35.2"E], DB05; data zbioru: 19 cze 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las w typie łęgowym z Tp, Ol, Db, Brz, Lp, na kilku mocno zbutwiałych kawałkach drewna liściastego, ok. 20 owocników na kilku fragmentach drewna; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza; uwagi: fot.1346970 fot.1346971 fot.1346972 fot.1346973 fot.1346974 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1346970
1346971
1346972
1346973
1346974

ID 358 581 oznaczenie: Artomyces pyxidatus; lokalizacja: 1,5 km N od wsi Wąglin; gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE46; data zbioru: 18 cze 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -dąb, osika, brzoza, sosna, na silnie zmurszałych kłodach osikowych, ponad 100 owocników na 4 kłodach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 9' 16" N 19st 34' 15,2" E; fot.1347079 fot.1347080 fot.1347081 fot.1347082 fot.1347083 fot.1347084 fot.1347085 fot.1347086 fot.1347087 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1347079
1347080
1347081
1347082
1347083
1347084
1347085
1347086
1347087

ID 358 583 oznaczenie: Artomyces pyxidatus; • potwierdzenie ID101 210; lokalizacja: 1,2 km SW od Stobiecka Miejskiego ( Radomsko ); gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 17 cze 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -sosna, brzoza, osika,, na silnie zmurszałych kłodach, ponad 100 owocników na 5 kłodach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 4' 21,2" N 19st 22' 21,5" E; fot.1347112 fot.1347113 fot.1347114 fot.1347115 fot.1347116 fot.1347117 fot.1347118 fot.1347119 fot.1347120 fot.1347121 fot.1347122 fot.1347123 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1347112
1347113
1347114
1347115
1347116
1347117
1347118
1347119
1347120
1347121
1347122
1347123

ID 358 793 oznaczenie: Artomyces pyxidatus; • potwierdzenie ID101 212; lokalizacja: 1,5 km NE od wsi Klekowiec; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51st 1' 9,7" N i 19st 27' 30,7" E], DE56; data zbioru: 28 maj 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściaste zadrzewienia na skraju lasu, przy strumieniu -olcha, wierzba, brzoza, czeremcha, na silnie zmurszałym, obecnie padłym, kikucie pnia wierzby, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: fot.1348907 fot.1348908 fot.1348909 fot.1348910 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1348907
1348908
1348909
1348910

ID 359 185 oznaczenie: Artomyces pyxidatus; lokalizacja: Elbląg – Jelenia Dolina, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°15'01.0"N 19°29'03.2"E], DA96; data zbioru: 12 lip 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Grąd z Db, Gb, Brz, na mocno zbutwiałym pniu liściastego, kilka owocników (w odległości 80 m. na dwóch zbutwiałych pniach kolejnych kilkanaście - 2 ost. zdjęcia); leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza; uwagi: fot.1352971 fot.1352972 fot.1352973 fot.1352974 fot.1352975 fot.1352976 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1352971
1352972
1352973
1352974
1352975
1352976

ID 359 218 oznaczenie: Artomyces pyxidatus; lokalizacja: Rychnowy, 1 km SE - rezerwat Piórpusznikowy Jar, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie [54°15'10.9"N 19°38'05.6"E], DA97; data zbioru: 17 lip 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna, Na średnio spróchniałym pniu buka, 4 dorosłe owocniki i ok. 3 małych; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - rezerwat; uwagi: fot.1353463 fot.1353464 fot.1353465 fot.1353466 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1353463
1353464
1353465
1353466

ID 359 386 oznaczenie: Artomyces pyxidatus; lokalizacja: Gdańsk, Trójmiejski Park Krajobrazowy, Małe Bieszczady, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 26 lip 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna z domieszką świerka i sosny, kłoda bukowa, 3 owocniki; leg. det. Marian Sęktas; eksykat: TAK zostanie wysłany do kustosza; uwagi: fot.1356206 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1356206

ID 359 537 oznaczenie: Artomyces pyxidatus; lokalizacja: Wierzbiny k. Skórcza, Bory Tucholskie, pow. starogardzki, woj. pomorskie, CB59; data zbioru: 31 lip 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Bór sosnowy, sosna, świerk, kruszyna, olcha, brzoza, na sosnowym pniu, pojedynczy owocnik; leg. det. Marian Sęktas; eksykat: TAK zostanie wysłany do kustosza; uwagi: fot.1358118; Na tym samym pniu spotkany już w lipcu 2020 4 owocniki! i 2021 3 owocniki!. Okaz z 2020 fot.1358119 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1358118
1358119

ID 360 406 oznaczenie: Artomyces pyxidatus; lokalizacja: Kol. Dobryszyce; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE46; data zbioru: 26 sie 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściaste zarośla przy A1, dawne gospodarstwo; robinia, leszczyna, osika, na murszejącym pniu padłej osiki, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 8' 52,5" N 19st 26' 10" E; fot.1366433 fot.1366434 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1366433
1366434

ID 360 473 oznaczenie: Artomyces pyxidatus; lokalizacja: Gdańsk-Orunia, łęg w dolinie potoku Oruńskiego, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA90; data zbioru: 31 sie 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: łęg wierzbowo-olchowy, wiąz, spróchniała kłoda wierzbowa, 6 owocników; leg. det. Marian Sęktas; eksykat: TAK zostanie wysłany do kustosza; uwagi: fot.1367216 fot.1367217 fot.1367218 fot.1367219 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1367216
1367217
1367218
1367219

ID 360 922 oznaczenie: Artomyces pyxidatus; lokalizacja: Zalesie, 700 m. SSE, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie [54°08'38.3"N 19°37'30.9"E], DB17; data zbioru: 11 wrz 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna, na silnie zbutwiałej kłodzie buka, 2 owocniki; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak; uwagi: fot.1370470 fot.1370471 fot.1370472 fot.1370473 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1370470
1370471
1370472
1370473

ID 360 984 oznaczenie: Artomyces pyxidatus; • potwierdzenie ID317 698; lokalizacja: 1,5 km SW od wsi Kijów; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE54; data zbioru: 7 sie 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -brzozy, olchy, sosny i inne, na silnie zmurszałej kłodzie, grupa co najmniej 12 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: fot.1371017 fot.1371018 fot.1371019 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1371017
1371018
1371019

ID 362 534 oznaczenie: Artomyces pyxidatus; lokalizacja: 0,8km N od Swojcina, gm.Maszewo, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB76; data zbioru: 8 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany Db, Brz, Lsz, Bk, rozkładające się kłody brzozy, kilkanaście owocników w 4 miejscach; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak; uwagi: Świecznica rozgałęziona; fot.1383383 fot.1383384 fot.1383385 fot.1383386; Nad.Kliniska, Leśn.Poczernin, odz.558 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1383383
1383384
1383385
1383386

ID 363 039 oznaczenie: Artomyces pyxidatus; • potwierdzenie ID315 400; lokalizacja: 1 km S od wsi Bobry; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,0091 19,4069], DE65; data zbioru: 18 wrz 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pas lasu mieszanego, na zmurszałym pniaku, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: fot.1387739 fot.1387740 fot.1387741; Stanowisko oddalone o ok. 200 m na wsch. od tego ze zgłoszenia pierwotnego. [notatka: nie] [fotografie: tak];

1387739
1387740
1387741

ID 363 287 oznaczenie: Artomyces pyxidatus; lokalizacja: Równina Pyrzycka (Barlinecki PK, prop. rez. Źródła Płoni) 1,9 km N od miejscowości Krzynka, pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie, AC37; data zbioru: 23 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: łęg olszowy, na pniaku Alnus glutinosa pozostałym po ścięciu drzewa przez Castor fiber, kilka owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1388597 fot.1388598 fot.1388599 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1388597
1388598
1388599

ID 363 378 oznaczenie: Artomyces pyxidatus; lokalizacja: Otomin k. Gdańska, Las Otomiński nad jez. Otomińskim, pow. gdański, woj. pomorskie, CA99; data zbioru: 29 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna z domieszką sosny i dębu, kłoda bukowa, 2 owocniki; leg. det. Marian Sęktas; eksykat: TAK zostanie wysłany do kustosza; uwagi: fot.1389315 [fotografie: tak];

1389315

ID 363 523 oznaczenie: Artomyces pyxidatus; lokalizacja: Elbląg, las Bażantarnia, przy wzg. Belweder, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°10'30.8"N 19°27'58.4"E], DB06; data zbioru: 22 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna, na próchniejącym wywrocie bukowym, 1 owocnik; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak; uwagi: wątek: [bf:1387334] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1387334 ;

ID 368 317 oznaczenie: Artomyces pyxidatus; lokalizacja: Kolbudy, 2 km N, nad prawym brzegiem rz. Raduni, pow. gdański, woj. pomorskie, CA99; data zbioru: 27 maj 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: łęg-grąd, wiąz, jawor, osika, grab, dąb, lipa, buk, zmurszała kłoda liściastego, kilka skupisk; leg. det. Marian Sęktas; rev. Błażej Gierczyk 6 sty 2024; eksykat: BGF0011665; uwagi: fot.1435525 fot.1435526 fot.1435527 fot.1435528 [fotografie: tak];

1435525
1435526
1435527
1435528

ID 368 434 oznaczenie: Artomyces pyxidatus; lokalizacja: Kraków, pow. krakowski, woj. małopolskie, DF69; data zbioru: 28 maj 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las łęgowy, na martwym pniu drzewa liściastego, w grupie, 4 osobne owocniki; leg. det. Anna Pytel; eksykat: nie; uwagi: Znaleziony w niewielkim lasku w typie łęgu, z topolami, wierzbami, czeremchą zwyczajną, na omszałym, wilgotnym, martwym drewnie.; fot.1437648 fot.1437649 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1437648
1437649

ID 369 244 oznaczenie: Artomyces pyxidatus; lokalizacja: Piórkowo, 2,4 km. E, rezerwat Ostoja Bobrów na Rzece Pasłęce, pow. braniewski, woj. warmińsko-mazurskie [54°14'53.9"N 19°51'22.9"E], DA98; data zbioru: 1 lip 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany Brz, Św, So, Bk i in., na metrowym pniaku drzewa liściastego., 8 młodych owocników; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - rezerwat; uwagi: fot.1447724 fot.1447725 fot.1447726 fot.1447727 fot.1447728 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1447724
1447725
1447726
1447727
1447728

ID 369 249 oznaczenie: Artomyces pyxidatus; lokalizacja: Tolkmicko, 500 m. SE, rezerwat Nowinka (Wysoczyzna Elbląska), pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie [54°18'52.6"N 19°32'37.4"E], DA96; data zbioru: 9 lip 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wilgotny las liściasty Os, Ol, Brz, Bk i in., dno stromego jaru, na spróchniałym drewnie leżącym w korycie małego strumyka, 1 większy owocnik i kilka małych; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - rezerwat; uwagi: fot.1447798 fot.1447799 fot.1447800 fot.1447801 fot.1447802 fot.1447803 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1447798
1447799
1447800
1447801
1447802
1447803

ID 370 257 oznaczenie: Artomyces pyxidatus; lokalizacja: Elbląg - Dębica, 230m. SE od parkingu cmentarza Dębica (Wysoczyzna Elbląska), pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°09'53.2"N 19°28'16.0"E], DB06; data zbioru: 5 sie 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las liściasty z Brz, Os, Db, Gb, Głg i in., na mocno spróchniałym drewnie liściastego, 3 owocniki; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak; uwagi: fot.1460056 fot.1460057 fot.1460058 fot.1460059 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1460056
1460057
1460058
1460059

ID 370 452 oznaczenie: Artomyces pyxidatus; lokalizacja: Majewo, 1 km. E (Wysoczyzna Elbląska), pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie [54°13'16.3"N 19°36'04.8"E], DB06; data zbioru: 12 sie 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wilgotny las mieszany (Ol, Brz, Md i in.), na pniu padłej młodej brzozy, nieco spróchniałym, 2 owocniki; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak; uwagi: fot.1461174 fot.1461175 fot.1461176 fot.1461177 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1461174
1461175
1461176
1461177

ID 371 746 oznaczenie: Artomyces pyxidatus; lokalizacja: Piórkowo, 1 km. SE, pow. braniewski, woj. warmińsko-mazurskie [54°14'12.6"N 19°49'53.0"E], DB08; data zbioru: 14 wrz 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany Gb, Św, Db, Brz i in., Na zbutwiałej, omszonej kłodzie liściastego, 2 owocniki; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak; uwagi: fot.1476689 fot.1476690 fot.1476691 fot.1476692 fot.1476693 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1476689
1476690
1476691
1476692
1476693

ID 371 835 oznaczenie: Artomyces pyxidatus; lokalizacja: 1 km SW od wsi Jankowice; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,0366 19,2478], DE54; data zbioru: 9 wrz 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany nad Wartą; sosna, grab, brzoza, dąb, osika, na zmurszałej kłodzie powalonej osiki, grupa 10 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Ani Kujawie; uwagi: fot.1477241 fot.1477242 fot.1477243 fot.1477244 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1477241
1477242
1477243
1477244

ID 372 186 oznaczenie: Artomyces pyxidatus; lokalizacja: 1 km N od wsi Budy; gm. Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,0009 19,4895], DE66; data zbioru: 20 wrz 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: 100-letni las mieszany -olcha, brzoza, dąb, sosna, na mocno zmurszałym pniu i konarze powalonego drzewa liściastego, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Ani Kujawie; uwagi: fot.1480216 fot.1480217 fot.1480218 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1480216
1480217
1480218

ID 372 192 oznaczenie: Artomyces pyxidatus; • potwierdzenie ID304 642; lokalizacja: 1,3 km NW od osady Brylisko; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,0315 19,4497], DE56; data zbioru: 20 wrz 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -sosna, osika, brzoza, olcha, na mocno zmurszałej kłodzie osikowej, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Ani Kujawie; uwagi: fot.1480267 fot.1480268 fot.1480269 fot.1480270 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1480267
1480268
1480269
1480270

ID 372 424 oznaczenie: Artomyces pyxidatus; lokalizacja: Kraków, pow. krakowski, woj. małopolskie, EF70; data zbioru: 25 wrz 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zadrzewienie ok. 30-letnie, na dawnym ugorze, topola osika, wierzba iwa, brzoza, czeremcha późna, robinia akacjowa, na zmurszałym leżącym pniu wierzby, W grupie, 12 owocników; leg. det. Anna Pytel; eksykat: tak; uwagi: W odległości 30 m na południowy wschód drugie stanowisko, na zmurszałym leżącym pniu osiki, też kilkanaście owocników w różnym stadium rozwoju. Owocnik suszy się, zostanie wysłany do kustosza.; fot.1482428 fot.1482429 fot.1482430 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1482428
1482429
1482430

ID 373 012 oznaczenie: Artomyces pyxidatus; lokalizacja: Elbląg - Dąbrowa, 450 m. NNE od Leśnictwa Dąbrowa, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°11'47.6"N 19°27'49.8"E], DB06; data zbioru: 8 paź 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: granica buczyny i lasu mieszanego z przewagą iglastych (Św, Md), na lekko spróchniałym pniu młodego buka, 2 owocniki; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak; uwagi: fot.1489359 fot.1489360 fot.1489361 fot.1489362 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1489359
1489360
1489361
1489362

ID 374 169 oznaczenie: Artomyces pyxidatus; lokalizacja: Surowe 1,2 km. SE, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie [54°01'49.9"N 19°47'07.8"E], DB28; data zbioru: 4 lis 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty z przewagą lipy, Db, Bk, Gb, na pniu powalonej młodej lipy, 1 owocnik; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak; uwagi: fot.1499611 fot.1499612 fot.1499613 fot.1499614 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1499611
1499612
1499613
1499614
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji