opis

Blaszki łatwo oddzielają się od miąższu, zbiegające. Wysyp zarodników brązowy. Zarodniki bez pory rostkowej.

Gills easily separable from flesh, decurrent. Spore print brown. Spores without germ pore.

Paxillus rubicundulus · krowiak olszowy

krowiak włóknisty
Paxillus filamentosus
Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem
owocniki pomarańczowe; wysyp zarodników biały, kremowy|sporocarps orange; spore print white, cream