Owocniki przeważnie rozpostarte, hymenofor gładki; saprobionty na drewnie. Stara rodzina Corticiaceae jest obecnie rozbity na wiele rodzin, należących do odległych rzędów.

Cytidia salicina · talerzyk szkarłatny

Czerwona Lista — E–wymierający - krytycznie zagrożony


zobacz także:

Xylodon radula · strzępkoskórka kolista

Hyphoderma radula · Basidioradulum radula

Plicaturopsis crispa · fałdówka kędzierzawa

Plicatura crispa
Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem