grzyby.pl

Morchellaceae

smardzowate (potocznie: Morels /en/)

opis

Od 1983r. cała rodzina podlegała ochronie gatunkowej. Od 2004r. chronione gatunki są wyspecyfikowane.
Owocnik składa się z trzonu i główki która zazwyczaj pokryta jest głębokimi jamkami z warstwą zarodnikonośną (alweole), fałdami, bruzdami. Rzadziej powierzchnia główki gładka lub owocnik miseczkowaty. Gatunki i odmiany smardzy i pokrewnych wyróżnia się zwykle na podstawie cech morfologicznych ponieważ często brak istotnych różnic w budowie mikroskopowej. Owocniki większości gatunków pojawiają się na początku wiosny. Wiele z nich preferuje siedliska wilgotne, związane z ciekami wodnymi i podmokłymi miejscami.

Morchella »6

smardz
Owocnik z główką prawie całkowicie zrośniętą z trzonem i pokrytą alweolami; kształt główki jajowaty, stożkowaty lub kulisty

albo wydłużony, stożkowaty i wtedy alweole ułożone w podłużne szeregi oddzielone żebrami.

Verpa bohemica · smardzówka czeska

Ptychoverpa bohemica
ochrona częściowa (II.51)
Czerwona Lista — V–narażony na wymarcie
smardzówka czeska (Verpa bohemica)
Verpa bohemica (smardzówka czeska)


zobacz też:see also: