Steccherinum fimbriatum · ząbkowiec strzępiasty

Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Steccherinum bourdotii

Irpex bourdotii

Flaviporus citrinellus

Czerwona Lista — E–wymierający - krytycznie zagrożony

Junghuhnia collabens

Czerwona Lista — E–wymierający - krytycznie zagrożony

Junghuhnia lacera

Czerwona Lista — V–narażony na wymarcie

Irpex lacteus

Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Irpex luteoalbus

Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Irpex nitidus

Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Mycoleptodonoides pusilla

Czerwona Lista — EX–wymarły lub zaginiony