grzyby.pl

Fam. Meruliaceae

stroczkowate
Hyphodermataceae incl. p.p.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Stereophlebia tuberculata
1
Stereophlebia tuberculata
Phlebia tuberculata
korownica jasnoochrowa (Efibulella deflectens)
E
Efibulella deflectens
korowni. jasnoochro.

Phlebia deflectens Phanerochaete d.
Lilaceophlebia tremelloidea
Lilaceophlebia tremelloidea
Phlebia tremelloidea
niegdyś tu, ale też ujmowane w innych rodzinach
strzępkoząb miękki (Kneiffiella subalutacea)
Kneiffiell. subalutace.
strzępkoząb miękki

Kneiffia subalutacea Chaetoporellaceae Hymenochaetales
objaśnienie skrótów