grzyby.pl

Fam. Arthoniaceae

plamicowate
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Ascomycota Ascomycota Ascomycota AscomycotaAscomycotazmiennosporek kruchy (Bactrospora dryina)