takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Auriporia aurulenta A. David, Tortic et Jelic