grzyby.pl
hubowate itp. porowe / Fungi » Div.Basidiomycota » subDiv.Agaricomycotina » Cl.Agaricomycetes » Ord.Gloeophyllales »

Fam. Gloeophyllaceae

niszczycowate
Boreostereaceae p.p.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈