grzyby.pl
red listGREJ
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]
· Czerwona Lista — E–wymierający - krytycznie zagrożony

Laeticutis cristata (Schaeff.) Audet

naziemek zielonawy, bielaczek grzebieniasty
Albatrellus cristatus (Schaeff.) Kotl. & Pouzar (główna w czekliście) · Scutiger cristatus (Schaeff.) Bondartsev et Singer
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Laeticutis cristata (naziemek zielonawy)
13.09.2008, Gdańsk; copyright © by Włodzimierz Chojnacki
Laeticutis cristata (naziemek zielonawy)
Laeticutis cristata (naziemek zielonawy)
Laeticutis cristata (naziemek zielonawy)
Laeticutis cristata (naziemek zielonawy)

opis

Laeticutis cristata (naziemek zielonawy)

występowanie

W lasach liściastych i mieszanych, z udziałem jodły i świerków, często w towarzystwie buków i dębów; na ziemi, w pobliżu korzeni lub starych, rozłożonych pniaków, wśród traw; sierpień – wrzesień. Gatunek mykoryzowy.

Statusy czerwonej listy. [125]: E–wymierający - krytycznie zagrożony

wartość

Młode owocniki jadalne.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20080913.114168.wch - Laeticutis cristata (naziemek zielonawy); Gdańsk
080913-114168
leg. Włodzimierz Chojnacki
/Gdańsk/ #3
znalezisko 20080909.113332.wch - Laeticutis cristata (naziemek zielonawy); Gdańsk
080909-113332
leg. Włodzimierz Chojnacki
/Gdańsk/ #3
znalezisko 20060924.46201.ah - Laeticutis cristata (naziemek zielonawy); Zyndranowa, pow. krośnieński
060924-46201
leg. Anna Hreczka
/Zyndranowa, pow. krośnieński/ #4