grzyby.pl
red listGREJ
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Caloscypha fulgens (Pers.) Boud.

kielonka błyszcząca
Caloscypha fulgens (kielonka błyszcząca)
miseczka; 14.04.2004, Warszawa; copyright © by Marek Kozłowski
Caloscypha fulgens (kielonka błyszcząca)
Caloscypha fulgens (kielonka błyszcząca)
Caloscypha fulgens (kielonka błyszcząca)
starszy owocnik
Caloscypha fulgens (kielonka błyszcząca)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20040414.2.mk - Caloscypha fulgens (kielonka błyszcząca); Warszawa
040414-2
leg. Marek Kozłowski
/Warszawa/ #3
znalezisko 20040412.1.ww - Caloscypha fulgens (kielonka błyszcząca); Kotlina Sandomierska
040412-1
leg. Witold Wójciak
/Kotlina Sandomierska/ #5