red listGREJ
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Caloscypha fulgens (Pers.) Boud.

kielonka błyszcząca
na stronie — znaleziska