grzyby.pl

Fam. Physciaceae

obrostowate
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈