grzyby.pl
red listGREJ
· Czerwona Lista — E–wymierający - krytycznie zagrożony

Spongipellis delectans (Peck) Murrill

Sarcodontia delectans (Peck) Spirin