jest w czekliście Chmiel (2006) [140]

Catinella olivacea (Batsch) Boud.

na stronie — znaleziska