grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Anzina carneonivea (Anzi) Scheid.

anzina blada