owocnik

Owocniki mają kształt krążka, miseczki, pucharkowaty, kieliszkowaty lub typu smardzowatego tzn. składające się z trzonu i osadzonej na nim główki o powierzchni mniej lub bardziej nieregularnie pofałdowanej.
owocniki zwykle miszeczkowate, rzadziej uchowate, wyrastają na ziemi i na drewnie
owocniki kieliszkowate lub miseczkowate, wyrastają na ziemi i na drewnie

Sarcoscypha coccinea · czarka szkarłatna

Czerwona Lista — I–o niekreślonym zagrożeniu
jaskrawokarminowe owocniki wyrastają na opadłych gałązkach drzew liściastych, pojawiają się w okresie zimowym i wiosną; w szerokim ujęciu obejmuje też inne gatunki z tego rodzaju; ujęta wąsko jest gatunkiem rzadkim; rośnie na drewnie drzew i krzewów z rodziny różowatych (Rosaceae), buku, leszczyny, wiązów
najczęściej spotykany gatunek czarki; rośnie na glebach lekko zasadowych, na drewnie olszy, wierzby, klonów, robinii
na drewnie lipy, na glebach silnie zasadowych; bardzo rzadka

Microstoma protractum · czareczka długotrzonkowa

Microstoma protracta
ochrona ścisła (I.9); b/wył. gosp. (§7.1)
Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Plectania melastoma · kustrzebeczka czarna

Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Sarcosoma globosum

ochrona ścisła (I.4)
Czerwona Lista — E–wymierający - krytycznie zagrożony

Urnula craterium

Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem
owocniki rozpostarte, nieco wypukłe, o pofałdowanej powierzchni, czerwonobrązowe, kasztanowobrązowe, na przyrastającym brzegu jaśniejsze; od spodniej przytwierdzone włókienkowatymi sznurami grzybni do podłoża;
częsty; od wiosny do jesieni, w grupach, na miejscach po starych ogniskach, wypaleniskach, zwłaszcza w terenach podgórskich i górskich

Tuber aestivum · trufla letnia

trufla wgłębiona
Czerwona Lista — EX–wymarły lub zaginiony
na glebach wapiennych, w warstwie humusu, pod różnymi drzewami; w Polsce brak pewnych stanowisk


Caloscypha fulgens · kielonka błyszcząca

Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem