Geoglossum atropurpureum

Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Geoglossum fallax

Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Geoglossum glabrum · łęgot głatki

Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Geoglossum glutinosum

Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Geoglossum cookeanum

Geoglossum cookeianum

Microglossum olivaceum

Czerwona Lista — V–narażony na wymarcie