grzyby.pl

Fam. Geoglossaceae

ziemiozorkowate, łęgotowate
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Helotiales Helotiales Helotiales HelotialesHelotialesDermateaceaewłosóweczkowate (Vibrisseaceae)