Tx: 1854
grzyby.pl

Fistulina hepatica (Schaeff.) With.

ozorek dębowy, Beefsteak Fungus /en/
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Fistulina hepatica (ozorek dębowy)
pokrój
Fistulina hepatica (ozorek dębowy)
Fistulina hepatica (ozorek dębowy)
Fistulina hepatica (ozorek dębowy)
Fistulina hepatica (ozorek dębowy)

owocnik

Fistulina hepatica (ozorek dębowy)
Fistulina hepatica (ozorek dębowy)
przekrój|cross-section
Owocnik przypomina płat mięsa, wątroby lub (zwłaszcza na przekroju) jęzor; owocnik bokiem przyrośnięty lub z krótkim bocznym trzonem, poduszeczkowaty, nerkowaty lub łopatkowaty; 100-250 mm szerokości, 20-60 mm grubości; górna powierzchnia promieniście pręgowana i brodawkowana; bladoróżowa, potem ciemnieje, pomarańczowoczerwona, krwistoczerwona i purpurowobrązowa; wilgotna do lepkiej, może wydzielać krople krwistej cieczy.

space

Miąższ soczysty i mięsisty, na cięciu wydziala krwistą ciecz; cielistoczerwony, marmurkowaty; starsze okazy bardziej włókniste; zapach owocowy, smak kwaskowaty.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. II.38 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
Saprotrof i słaby pasożyt. Owocniki wyrastają na drewnie żywych i martwych dębów, rzadziej innych drzew liściastych, zwykle u postawy pnia lub na niewielkiej wysokości.
Saprotrofic or weak parasite. On live or dead oak wood, rarely other hardwoods, usually at trunk base or low above ground.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

uwagi

Jedyny przedstawiciel rodzaju i rodziny ozorkowate (Fistulinaceae); bardzo charakterystyczny dzięki swojemu wyglądowi przypomnijacemu płat mięsa lub wątroby.
It is the only member of ozorkowate (Fistulinaceae) family. Easy to recognise thanks to its characteristic look resembling piece of meat or liver.

jadalne czy trujące? 🟡🟢

W Polsce podlega ochronie częściowej. Jadalny po wymoczeniu ale o niskiej wartości kulinarnej z uwagi na podły, kwaskowo-ściągający smak.

Edible but of low quality because of unpleasant taste.

znaczenie gospodarcze

Powoduje zgniliznę drewna typu brunatnego, zwłaszcza rdzenia, tworząc z czasem puste wnętrze drzewa, proces jest powolny o niewielkiej szkodliwości.

space

wybrane okazy · selected collections

#10
02 08 15 - 2
leg. Marek Snowarski
/Mielno n. Odrą, lubuskie/
#4
mk.060906-2
leg. Marek Kozłowski
/Lasek Bielański, Warszawa/
#1
mk.060819-2
leg. Marek Kozłowski
/Park Leśny Bemowo, Warszawa/
#1
99 08 28 - 1
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, okolice Obornik Śląskich/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Adamczyk (2003)[1263]Adamczyk (2003) Grzyby wielkoowocnikowe zespołów Tilio-Carpinetum melittetosum i Calamagrostio-Quercetum petraeae rezerwatu leśnego Zielona Góra w północnej części Wyżyny Częstochowskiej. Ziemia Częstochowska 31: 123-138.[1263], Adamczyk (2005a)[1266]Adamczyk (2005a) General notes on macrofungi in forest reserves of Częstochowa Upland. W: Czyżewska K., Hereźniak J. (eds.). Biodiversity in Relation to Vegetation Zones in Europe. University of Łódź Publishing House, Łódź: 177-186.[1266], Adamczyk (2007a)[1268]Adamczyk (2007a) Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu Babsk w województwie łódzkim na tle przemian jego szaty roślinnej. Parki nar. Rez. Przyr. 26(2): 3-16.[1268], Borzyszkowska (2011)[1328]Borzyszkowska (2011) Tucholski Park Krajobrazowy. Polskie Wydawnictwa Reklamowe, Toruń[1328], Bujakiewicz (2003)[1338]Bujakiewicz (2003) Puszcza Białowieska ostoją rzadkich i zagrożonych grzybów wielkoowocnikowych.[1338], Bujakiewicz & Kujawa (2000)[1345]Bujakiewicz & Kujawa (2000) Macrofungi of manorial park in Turew near Poznań.[1345], Bujakiewicz & Kujawa (2010)[1346]Bujakiewicz & Kujawa (2010) Grzyby wielkoowocnikowe wybranych rezerwatów przyrody Puszczy Białowieskiej.[1346], Burakowski (1996)[1351]Burakowski (1996) Uwagi i spostrzeżenia dotyczące chrząszczy (Coleoptera) żyjących w próchnowiskach.[1351], Chachuła & Fiedor (2020)[1373]Chachuła & Fiedor (2020) Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) województwa śląskiego.[1373], Chachuła et al. (2015)[1372]Chachuła et al. (2015) Grzyby Cieszyna.[1372], Chachuła et al. (2020)[1374]Chachuła et al. (2020) New record of macrofungi for the mycobiota of the Cieszyn municipality (Polish Western Carpathians) including new species to Poland.[1374], Chalimoniuk (2003)[1386]Chalimoniuk (2003) Ozorek dębowy Fistulina hepatica w lasach świerklanieckich.[1386], Chojnacki i in. (2010)[1399]Chojnacki i in. (2010) Las Bielański. W: Luniak M. (red.). Przyroda Bielan warszawskich. Muzeum i Instytut Zoologii PAN. Warszawa: 216-221[1399], Domian (2010)[1419]Domian (2010) Ochrona gatunkowa grzybów.[1419], Domian et al. (2010)[1423]Domian et al. (2010) Rezerwaty przyrody.[1423], Fiedorowicz (2009)[1441]Fiedorowicz (2009) The participation of macromycetes in selected forest communities of the Masurian Landscape Park (NE Poland).[1441], Fiedorowicz (2009a)[1442]Fiedorowicz (2009a) Monitoring grzybów wielkoowocnikowych na terenie m. Olsztyna. W: Garbacz J.K. (red.). Diagnozowanie stanu środowiska. Metody badawcze - prognozy. Tom III. Prace Komisji Ekologii i Ochrony Środowiska Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego. Bydgoszcz: 79-85[1442], Fiedorowicz i in. (2000)[1446]Fiedorowicz i in. (2000) Gatunki grzybów monitorowanych w Mazurskim Parku Krajobrazowym. W: Lisiewska M., Ławrynowicz M. (red.). Monitoring grzybów. PTB, Sekcja Mikologiczna. Poznań-Toruń: 73-79[1446], Flisińska (2000)[1450]Flisińska (2000) Uwagi o grzybach wielkoowocnikowych Chełmskiego Parku Krajobrazowego.[1450], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452], Friedrich (2002)[1455]Friedrich (2002) Selected Ascomycota and Basidiomycota from Cedynia Landscape Park (NW Poland).[1455], Friedrich (2006)[1457]Friedrich (2006) Threatened and protected macromycetes in the Wkrzańska Forest.[1457], Friedrich (2006a)[1458]Friedrich (2006a) Stan mikologicznego rozpoznania Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. W: Ochrona Przyrody w Parkach Krajobrazowych. Konferencja Naukowa. XXV rocznica utworzenia Ińskiego Parku Krajobrazowego, V rocznica utworzenia Ośrodka Edukacji Ekologicznej Pojezierza Drawskiego i Ińskiego. Barzkowice, 19-20 września 2006: 105-106[1458], Friedrich (2010)[1460]Friedrich (2010) Mycological relationships in lowland acidophilous beech forest (Luzulo pilosae-Fagetum) in the Puszcza Wkrzańska forest (NW Poland).[1460], Gierczyk & Ślusarczyk (2020)[1507]Gierczyk & Ślusarczyk (2020) Materiały do poznania mykobioty Wielkopolski.[1507], Gierczyk et al. (2013)[1502]Gierczyk et al. (2013) XVIII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej.[1502], Gierczyk et al. (2014)[1493]Gierczyk et al. (2014) Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1493], Gierczyk et al. (2015)[1491]Gierczyk et al. (2015) XX Jubileuszowa Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1491], Gierczyk et al. (2015)[1494]Gierczyk et al. (2015) XXI Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1494], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501], Gierczyk et al. (2020)[1497]Gierczyk et al. (2020) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Wielkopolski National Park (W Poland), Part 2.[1497], Godzik & Piechnik (2019)[1512]Godzik & Piechnik (2019) Puszcza Niepołomnicka - zrównoważona gospodarka leśna a ochrona bogactwa przyrodniczego.[1512], Gorczak et al. (2020)[1517]Gorczak et al. (2020) 18th Congress of European Mycologists Bioblitz 2019 – naturalists contribute to the knowledge of mycobiota and lichenobiota of Białowieża Primeval Forest.[1517], Halama (2015)[1546]Halama (2015) Grzyby makroskopijne (macromycetes).[1546], Halama (2015)[1567]Halama (2015) Grzyby.[1567], Halama & Panek (2000)[1558]Halama & Panek (2000) Macromycetes of various habitats of the nature reserve "Łężczok" near Racibórz (SW Poland).[1558], Halama & Romański (2010)[1565]Halama & Romański (2010) Grzyby makroskopijne (macromycetes).[1565], Holec et al. (2019)[1593]Holec et al. (2019) Macrofungi on fallen oak trunks in the Białowieża Virgin Forest - ecological role of trunk parameters and surrounding vegetation.[1593], Jankowski (2012)[1602]Jankowski (2012) Gryżyński Park Krajobrazowy. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego, Gorzów Wlkp.[1602], Jaworski et al. (2016)[1613]Jaworski et al. (2016) Saproxylic moths reveal complex within-group and group-environment patterns.[1613], Jóźwiak i Wrzosek 2007/2008 (2007/2008)[1615]Jóźwiak i Wrzosek 2007/2008 (2007/2008) Grzyby wielkoowocnikowe zespołu przyrodniczo-krajobrazowego ?Leśny Park Miejski w Mieście-Ogrodzie Podkowie Leśnej?. Biuletyn Ligi Ochrony Przyrody Oddziału w Podkowie Leśnej 3: 27-40[1615], Karasiński (2016)[1641]Karasiński (2016) Grzyby afylloforoidalne Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Tom. 1. Charakterystyka Mykobioty.[1641], Karasiński & Wołkowycki (2015)[1648]Karasiński & Wołkowycki (2015) An annotated and illustrated catalogue of polypores (Agaricomycetes) of the Białowieża Forest (NE Poland).[1648], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643], Kołodziejczak (2010)[1667]Kołodziejczak (2010) Chronione i zagrożone grzyby Pojezierza Kaszubskiego oraz przyległych okolic.[1667], Komorowska (2000)[1668]Komorowska (2000) Materiały do poznania macromycetes Borów Tucholskich i przyległych terenów. W: Lisiewska M., Ławrynowicz M. (red.). Monitoring grzybów. PTB, Sekcja Mikologiczna. Poznań-Toruń: 81-96[1668], Kozłowska et al. (2015)[1704]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota.[1704], Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706], Krotoski (2012)[1722]Krotoski (2012) Chronione i rzadkie gatunki grzybów wielkoowocnikowych rejonu projektowanego rezerwatu przyrody Głębokie Doły w Rybniku w latach 2006-2010.[1722], Krzysztofiak et al. (2010)[1728]Krzysztofiak et al. (2010) Świat śluzowców, grzybów i mszaków Wigierskiego Parku Narodowego.[1728], Kubiak (2002)[1729]Kubiak (2002) Zagrożone i ściśle chronione gatunki macromycetes w rezerwacie "Dębno". Przegląd Przyrodniczy 13(1-2): 71-74[1729], Kubiak (2007)[1730]Kubiak (2007) Stanowiska ozorka dębowego Fistulina hepatica L. w północno-wschodniej Polsce.[1730], Kujawa (2005)[1750]Kujawa (2005) "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005.[1750], Kujawa (2008)[1751]Kujawa (2008) Badania nad różnorodnością gatunkową grzybów wielkoowocnikowych w krajobrazie rolniczym południowej Wielkopolski: wstępna charakterystyka macromycetes Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego. W: Mułenko W. (red.) Mykologiczne badania terenowe. Przewodnik metodyczny. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin: 68-75[1751], Kujawa (2009)[1752]Kujawa (2009) Macrofungi of wooded patches in the agricultural landscape. I. Species diversity.[1752], Kujawa (2009a)[1753]Kujawa (2009a) Grzyby wielkoowocnikowe. W: Okołów C., Karaś M., Bołbot A. Białowieski Park Narodowy. Poznać - Zrozumieć - Zachować. Białowieski Park Narodowy, Białowieża: 87-110[1753], Kujawa & Gierczyk (2007)[1769]Kujawa & Gierczyk (2007) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Podsumowanie roku 2006.[1769], Kujawa & Gierczyk (2010)[1770]Kujawa & Gierczyk (2010) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007.[1770], Kujawa & Gierczyk (2011)[1771]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1771], Kujawa & Gierczyk (2011)[1772]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1772], Kujawa & Gierczyk (2012)[1773]Kujawa & Gierczyk (2012) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010.[1773], Kujawa & Gierczyk (2013)[1774]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011.[1774], Kujawa & Gierczyk (2016)[1776]Kujawa & Gierczyk (2016) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013.[1776], Kujawa et al. (2012)[1800]Kujawa et al. (2012) Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park (NE Poland). II. Macromycetes.[1800], Kujawa et al. (2015)[1778]Kujawa et al. (2015) Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park. Park. Part IV. Macromycetes – new data and the synthesis.[1778], Kujawa et al. (2015)[1780]Kujawa et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego. Przewodnik terenowy.[1780], Kujawa et al. (2018)[1793]Kujawa et al. (2018) Dęby w krajobrazie rolniczym jako siedlisko zastępcze dla ozorka dębowego Fistulina hepatica (Schaeff.) With.[1793], Kujawa et al. (2018)[1797]Kujawa et al. (2018) Ile gatunków grzybów rośnie w Puszczy Białowieskiej? Wystawy grzybów źródłem nowych danych.[1797], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Kujawa et al. (2020)[1799]Kujawa et al. (2020) XXV wystawa grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1799], Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Lisiewska (2000)[1838]Lisiewska (2000) Udział bioekologicznych grup macromycetes w zbiorowiskach acidofilnych dąbrów na Płycie Krotoszyńskiej w południowej Wielkopolsce.[1838], Lisiewska (2004)[1839]Lisiewska (2004) Zmiany w składzie gatunkowym i ilościowości macromycetes Arboretum Kórnickiego po 25 latach.[1839], Lisiewska (2006)[1840]Lisiewska (2006) Endangered macrofungi of selected nature reserves in Wielkopolska.[1840], Lisiewska (2011)[1841]Lisiewska (2011) Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) Wielkopolskiego Parku Narodowego.[1841], Lisiewska & Król (2007)[1844]Lisiewska & Król (2007) Macromycetes na tle fitocenoz lasów dębowych rezerwatu "Czmoń" (centralna Wielkopolska).[1844], Ławrynowicz (2000)[1858]Ławrynowicz (2000) Grzyby Borów Tucholskich. Macromycetes Parku Narodowego Bory Tucholskie.[1858], Ławrynowicz (2001)[1859]Ławrynowicz (2001) Grzyby południowo-wschodniej części Borów Tucholskich.[1859], Ławrynowicz et al. (2009)[1868]Ławrynowicz et al. (2009) Grzyby.[1868], Ławrynowicz et al. (2009)[1874]Ławrynowicz et al. (2009) Grzyby projektowanego rezerwatu "Gąszczyk" na Wyżynie Częstochowskiej.[1874], Ławrynowicz i in. (2004)[1866]Ławrynowicz i in. (2004) Grzyby Borów Tucholskich. W: Krasicka-Korczyńska E., Korczyński M. (red.). Wycieczki geobotaniczne Region kujawsko-pomorski. Oddział PTB w Bydgoszczy, Oddział PTB w Toruniu: 23-32.[1866], Łuszczyński (2000)[1883]Łuszczyński (2000) Grzyby wielkoowocnikowe.[1883], Łuszczyński (2002)[1888]Łuszczyński (2002) Preliminary red list of Basidiomycetes in the Góry Świętokrzyskie Mts (Poland).[1888], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Łyczek & Domian (2010)[1930]Łyczek & Domian (2010) Grzyby wielkoowocnikowe.[1930], Muszyński (2021)[3793]Muszyński (2021) Gatunki cenne dla mykobioty Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”.[3793], Narkiewicz (1997)[1984]Narkiewicz (1997) Osobliwości mikologiczne w parkach Jeleniej Góry.[1984], Narkiewicz (2005)[1996]Narkiewicz (2005) Grzyby chronione Dolnego Śląska.[1996], Narkiewicz (2011)[1997]Narkiewicz (2011) Sprawozdanie z XXI wystawy świeżych grzybów w Jeleniej Górze.[1997], Nespiak (1970)[3782]Nespiak (1970) Grzyby i grzybobranie w Puszczy Białowieskiej.[3782], Niemelä (2013)[2006]Niemelä (2013) Grzyby poliporoidalne Puszczy Białowieskiej. Klucz do oznaczania wraz z opisami gatunków. Białowieski Park Narodowy. Białowieża.[2006], Pietras et al. (2016)[2079]Pietras et al. (2016) Grzyby wielkoowocnikowe.[2079], Piętka (2013)[2090]Piętka (2013) Czynna ochrona zagrożonych grzybów nadrzewnych w lasach. Rozprawy Naukowe i Monografie. Wydawnictwo SGGW Warszawa[2090], Piętka (2014)[2091]Piętka (2014) Przywracanie nadrzewnych grzybów chronionych z warunków ex situ do środowiska przyrodniczego.[2091], Piętka & Borowski (2011)[2094]Piętka & Borowski (2011) Występowanie ozorka dębowego Fistulina hepatica (Schaeff.): Fr. oraz związanego z nim gatunku chrząszcza Triphyllus bicolor (Fabr.) w rezerwacie "Las Natoliński".[2094], Piętka & Ciurzycki (2018)[2096]Piętka & Ciurzycki (2018) The first record of Fistulina hepatica (Schaeff.) With. on Castanea sativa Mill. in Poland.[2096], Piskorski (2021)[2104]Piskorski (2021) Świat grzybów w Bolimowskim Parku Krajobrazowym.[2104], Piskorski i Majda (2019)[2107]Piskorski i Majda (2019) Grzyby w Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich. Różnorodność kształtów i kolorów. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. Euro Pilot Sp.oo, Łódź.[2107], Spałek (2015)[2212]Spałek (2015) Osobliwości przyrody Parku Mużakowskiego. Przyroda polska 12: 30-31[2212], Stasińska (2000)[2220]Stasińska (2000) Rzadkie macromycetes Ińskiego Parku Krajobrazowego. W: Lisiewska M., Ławrynowicz M. (red.). Monitoring grzybów. PTB, Sekcja Mikologiczna. Poznań-Toruń: 97-107[2220], Szczepka & Sokół (1994)[3766]Szczepka & Sokół (1994) Grifola frondosa (Dicks.: Fr.) S.F. Gray - ekologia, ochrona, wartość użytkowa.[3766], Szczepkowski (2006)[2293]Szczepkowski (2006) II warsztaty mikologiczne Rogów 2006 - "Macromycetes lasów Rogowskich".[2293], Szczepkowski (2008)[2297]Szczepkowski (2008) Stanowiska ozorka dębowego Fistulina hepatica (Schaeff.) With. w środkowo-wschodniej Polsce.[2297], Szczepkowski (2020)[2319]Szczepkowski (2020) Ozorek dębowy Fistulina hepatica (Schaeff.) With.[2319], Szczepkowski & Sierota (2010)[2359]Szczepkowski & Sierota (2010) Grzyby.[2359], Szczepkowski et al. (2008)[2347]Szczepkowski et al. (2008) Grzyby zgromadzone na XIV Wystawie Grzybów Puszczy Białowieskiej.[2347], Szczepkowski et al. (2011)[2348]Szczepkowski et al. (2011) XVII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej w Hajnówce.[2348], Szczepkowski et al. (2011)[2361]Szczepkowski et al. (2011) Grzyby podlegające ochronie gatunkowej na terenie Nadleśnictwa Sarnaki.[2361], Szczepkowski i Piętka (2008)[2356]Szczepkowski i Piętka (2008) Rezerwaty przyrody ostoją żagwicy listkowatej Grifola frondosa (Dicks.: Fr.) Gray w środkowej Polsce. Parki nar. Rez. Przyr. 27(4): 3-13[2356], Szewczyk (2019)[2364]Szewczyk (2019) Przyroda gminy Oborniki Śląskie.[2364], Ślusarczyk (2016)[2391]Ślusarczyk (2016) Grzyby makroskopijne Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego. W: Maciantowicz M. (red.). 20 lat. Gryżyński Park Krajobrazowy. Monografia Przyrodnicza. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego, Gorzów Wlpk.: 90-96[2391], Ślusarczyk (2019)[2393]Ślusarczyk (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.[2393], Ślusarczyk & Piskorski (2022)[3787]Ślusarczyk & Piskorski (2022) Chronione i zagrożone grzyby wielkoowocnikowe Lasu Łagiewnickiego w Łodzi, jednego z największych kompleksów leśnych w granicach miasta w Europie.[3787], Świerkosz et al. (2017)[2404]Świerkosz et al. (2017) Muskau Arch Geopark in Poland (Central Europe)—Is it Possible to Integrate Geoconservation and Geoeducation into Biodiversity Conservation?.[2404], Świerkosz et al. (2018)[2408]Świerkosz et al. (2018) Nowe stanowiska grzybów makroskopijnych w Sudetach i na ich Przedgórzu.[2408], Wilga (2000)[2432]Wilga (2000) Makrogrzyby (Macromycetes) doliny Samborowo w Lasach Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy).[2432], Wilga (2000a)[2431]Wilga (2000a) Grzyby makroskopowe (Macromycetes) występujące na obszarze Gdańska. Acta Bot. Cassubica 1: 105-111[2431], Wilga (2001a)[2434]Wilga (2001a) Przyczynek do poznania grzybów wielkoowocnikowych (macromycetes) w dawnej Puszczy Sztumskiej (województwo pomorskie). Acta Bot. Cassubica 2: 143-147[2434], Wilga (2002)[2437]Wilga (2002) Ginące i zagrożone gatunki grzybów wielkoowocnikowych w Lasach Oliwskich.[2437], Wilga (2004)[2440]Wilga (2004) Chronione i zagrożone grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (Pomorze Gdańskie).[2440], Wilga (2004)[2441]Wilga (2004) Grzyby wielkoowcnikowe (macromycetes) Doliny Zielonej (Lasy Oliwskie).[2441], Wilga (2005f)[2452]Wilga (2005f) Interesujące grzyby wielkoowocnikowe Doliny Radości w Gdańsku-Oliwie. Trójmiejski Park Krajobrazowy. Pismo Politechniki Gdańskiej 29: 31-32[2452], Wilga & Ciechanowski (2007)[2470]Wilga & Ciechanowski (2007) Ostoja grzybów wielkoowocnikowych i śluzowców w Lasach Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy).[2470], Wilga & Wantoch-Rekowski (2015)[2484]Wilga & Wantoch-Rekowski (2015) Grzyb Elaphocordyceps longisegmentis (Ascomycota) w Dolinie Samborowo (Trójmiejski Park Krajobrazowy).[2484], Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488], Wojewoda (2008)[2534]Wojewoda (2008) Grzyby wielkoowocnikowe Ojcowskiego Parku Narodowego.[2534], Wołkowycki (2022)[2545]Wołkowycki (2022) Grzyby poliporoidalne Białegostoku.[2545], Wójtowski (2006)[2547]Wójtowski (2006) Rzadkie i ciekawe grzyby wielkoowocnikowe Parku Krajobrazowego "Puszcza Zielonka".[2547], Zielony i Nowakowska (2017)[2569]Zielony i Nowakowska (2017) Jata. Rezerwat przyrody. Miejsce pamięci. Monografia przyrodnicza. Lasy Pańswowe, wyd. Aleksander.[2569], Żółkoś (2006)[2579]Żółkoś (2006) Nowe stanowisko ozorka dębowego Fistulina hepatica (Schaeff.): Fr. w okolicach Koszalina. Chroń. Przyr. Ojcz. 62(4): 103-105[2579], Żurawlew (2018)[2581]Żurawlew (2018) Przyroda parków podworskich powiatu pleszewskiego.[2581]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:01 1 znaleziska Fistulina hepatica (ozorek dębowy) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

bez ATPOL 172348 204778 370895 AB38 337386 AB51 326620 AB52 117584 AB59 333762 AB62 176564 178665 AB65 351044 AB75 299615 353071 AB76 364621 373330 AB84 44574 AB85 347927 AB93 46149 318083 AB94 40814 44938 114373 119081 308397 317946 AB95 349846 AC37 362303 AD93 179948 BA99 76131 151277 BB01 38432 BB08 151278 BB09 76129 115726 115735 151781 155042 155047 BC35 37078 BC79 39759 145148 152521 BC89 112612 152528 180850 195493 BC91 147496 BC98 42945 BC99 110624 114752 149153 172796 173080 195437 355841 355842 BD19 75846 BD40 11143 BD60 353173 353477 BE27 299215 BE28 11142 39381 45140 BE38 147929 176864 BE49 69821 156296 CA57 190012 CA61 100325 CA69 326215 CA71 100327 CA76 358875 CA79 172406 CA89 142991 CA98 176816 CB00 155041 CB09 171293 CB24 115177 145339 CB58 359725 CC00 127307 127308 CC21 127304 145131 145951 174595 CC60 42846 CC73 114774 120378 120460 154098 154500 154501 171507 180599 180609 195368 CC83 120377 154497 CC87 73757 CC91 190383 CC92 113172 119369 141658 149176 152558 171999 172770 174515 195411 195412 195511 CC95 143252 172660 172662 CD01 142083 180613 195512 195515 CD64 112119 CE37 192495 CF11 23721 CF24 23720 DA70 194458 DA80 111673 114721 114781 169578 191266 360486 371684 DA90 372127 DA98 372320 DB05 361081 363537 371402 373280 DB06 347889 348084 349765 361380 371151 DB28 374175 DD06 77810 166549 DD66 72495 DE35 360387 DE47 361009 373663 DE54 191073 192179 305137 351618 371829 DE55 107685 145158 180790 194732 316015 318985 335590 349724 365661 DE57 349255 362663 DE65 180176 319767 349727 DE75 72967 116118 147283 DE94 141681 DF22 48954 DF78 157097 DF87 192514 EB60 336611 EB69 142052 142380 142381 142724 EC04 325970 EC25 298938 ED05 44110 ED16 44479 44480 144199 178765 327408 ED28 141050 ED37 145425 ED39 366877 ED65 366885 EE09 366886 EE55 147284 EE82 73065 EE84 73821 EF04 73178 EF14 83104 121127 EF70 115746 FD60 366879 FD72 145584 FD92 359398 FD98 371449 FE13 12016 FE95 86059 GC02 146661 149208 181468 207569 GC55 371541 GF01 194428

ID 11 142 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: 4 km SE od Obornik Śląskich, groble stawów rekreacyjnych pomiędzy Golędzinowem i Wilczynem (Leśnym), dolnośląskie, BE28; data zbioru: 28 sie 1999; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grobla stawu, na silnie zmurszałym pniaku (dębu? - na groblach kilka starych dębów), jeden b. młody owocnik; leg. det. Marek Snowarski; eksykat: brak; uwagi: [notatka: 990828-1] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

ID 11 143 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Tarnawa, k. Zielonej Góry, na Dębie Napoleona (dąb o największym obwodzie w Polsce) i na kilku innych dębach w okolicy na skarpie doliny Odry, BD40; data zbioru: 15 sie 2002; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zadrzewienia porastające strome zbocze doliny Odry, na żywych dębach, pojedynczo, lub po kilka owocników u podstawy pnia lub na pniu; leg. det. Marek Snowarski; eksykat: brak; uwagi: [notatka: 020815-2] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

ID 12 016 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Puławy, Park Czartoryskich, FE13; data zbioru: 3 paź 2004; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: park, podstawa dużego, lekko próchniejącego dębu, u podstawy pnia (ok. 30 cm nad ziemią); leg. Bogusław Mazurek, det. Bogusław Mazurek; oznaczone jako Fistulina hepatica – ozorek dębowy; uwagi: [notatka: Notes 3 – 03.10.2004 - 1] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

ID 23 720 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Moszna, CF24; data zbioru: 15 sie 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: park pałacowy, karp dębu, pojedynczo; leg. det. Bogusław Cenian; eksykat: nie; uwagi: fot.23321 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

23321

ID 23 721 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Nysa, CF11; data zbioru: 14 sie 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany na terenie fortu, na żywym dębie, pojedynczo; leg. det. Bogusław Cenian; eksykat: Przesłany do kustosza bazy; uwagi: Owocnik częściowo zniszczony. Oderwane części owocnika porzucone pod drzewem zostały zasuszone.; fot.23324 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

23324

ID 37 078 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Zabytkowy park w Smolarni, okolice Trzcianki, woj. welkopolskie, BC35; data zbioru: 28 lip 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Stary park z wieloma gatunkami drzew w bezpośredniej bliskości jeziora i rzeczki, u podstawy dębu o imieniu Wojtek, dwa zrośnięte owocniki; leg. det. Robert Puciata; eksykat: nie; uwagi: fot.45111 [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

45111

ID 38 432 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Woj.zachodniopomorskie, pow.kołobrzeski, 6 km SW od Ustronia Morskiego, Las Kołobrzeski oddz.48a Nadl.Gościno, BB01; data zbioru: 16 sie 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna z domieszką iglastych i dębów, w pobliżu ciek wodny i wilgotne obniżenie terenu., Na ziemi obok wiekowego dębu (ok. 1,5 m od pnia)., Pojedynczy egzemplarz w kształcie grzyba z wyraźnym kapeluszem i trzonem.; leg. Tadeusz Twardy, det. Krzysztof Ślusarczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/TT/8.09.06; uwagi: fot.47586 fot.47587 fot.47588 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

47586
47587
47588

ID 39 381 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Osola, BE28; data zbioru: 25 sie 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las dębowy, u podnóża debu, 1 trzon 4 odgałęzienia; leg. det. Katarzyna wietecha; eksykat: nie; uwagi: nowy okaz,mam wczesniej znalezione tez w odleglosci od tego okolo 1,5 km; fot.49404 [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

49404

ID 39 759 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka, między leśniczówką Łopuchówko a osadą Głęboczek, las mieszany, przy dukcie przecinającym niebieski szlak, BC79; data zbioru: 27 sie 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany (głównie dąb i sosna oraz świerk), Na martwym, niespróchniałym pniaku dębu, Pojedynczo; leg. det. Michał Wójtowski; eksykat: TAK (u zgłaszającego) + w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/MW/2.09.10; uwagi: fot.50078 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

50078

ID 40 814 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,5 km na NE od Babinka, AB94; data zbioru: 2 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany (dąb, buk, grab, jawor), odziomkowa część pnia powalonego ok. 300 letniego dębu, w grupie 3 owocniki; leg. Grazyna Domian, det. Marzena Łyczek, Grażyna Domian; eksykat: nie; uwagi: Największy owocnik miał szerokość 42 cm!; fot.51610 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

51610

ID 42 846 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: rez Dębina , woj.wielkopolskie, CC60; data zbioru: 9 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las dębowy z grabem, na żywym dębie u podstawy, kilka owocników; leg. det. Robert Puciata; uwagi: w rezerwacie znalazłem kilka stanowisk tego grzyba; fot.54452; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

54452

ID 42 945 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: 1 km na południe od rezerwatu Meteoryt Morasko, BC98; data zbioru: 31 sie 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Świetlista dąbrowa, Na pniaku dębu., w grupie, 2 owocniki; leg. det. Marek Zychla; eksykat: TAK, trafi do zielnika UAM jeszcze w tym roku.; uwagi: fot.54656 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

54656

ID 44 110 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Lasy Chotomowskie k. Legionowa, blisko drogi, 2 km na wschód od niebieskiego szlaku, ED05; data zbioru: 21 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany, dęby, sosny, brzozy, na pniaku dębu, dwa owocniki; leg. det. Agnieszka Kapuścińska; eksykat: nie; uwagi: w okolicy widziałam jeszcze drugi pniak dębu z ozorkiem; fot.56463 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

56463

ID 44 479 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Warszawa. Lasek Bielański., ED16; data zbioru: 6 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Na wiekowych dębach. W promieniu 2 km kilka stanowisk., Na pniach, u podstawy pni i na korzeniach wiekowych dębów., Owocniki pojedyńcze, jak i w grupie.; leg. det. Marek KOZŁOWSKI; eksykat: NIE - nie pobierane nawet próby zarodnikowe, że względów oczywistych.; uwagi: fot.57075 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

57075

ID 44 480 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Warszawa. Park leśny - Bemowo, ED16; data zbioru: 20 sie 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany z wiekowymi dębami. Zlokalizowane cztery stanowiska w promieniu 2 km., Na pniach, po ściętych wiekowych dębach., W jednym wypadku owocniki w gromadzie, a w trzech pojedyńczo.; leg. det. Marek KOZŁOWSKI; eksykat: NIE - ze względów oczywistych.; uwagi: fot.57078 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

57078

ID 44 574 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Szczecin Kleskowo, AB84; data zbioru: 21 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze podmiejskiej uliczki, na pniu starego dęba uznanego za pomnik przyrody, pojedynczo i w grupach 8 owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie; uwagi: fot.57207 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

57207

ID 44 938 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1 km na W od Glinnej, AB94; data zbioru: 24 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: starodrzew bukowy z DB, Lp, Gb, na pniu złamanego dębu, 3 owocniki; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie; uwagi: fot.57734 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

57734

ID 45 140 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Oborniki Śląskie pow.Trzebnica, BE28; data zbioru: 7 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: dąb na skraju lasu mieszanego, dąb, w sierpniu był na tym pniu jeden egzemplarz teraz dwa obok siebie; leg. det. Barbara Wrzesińska; eksykat: nie; uwagi: fot.58088 [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

58088

ID 46 149 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, ok. 2 km na NW od Binowa, AB93; data zbioru: 4 paź 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowo-dębowy przy śródleśnym jeziorku, na 2 martwych dębowych odziomkach i w dziupli obumierającego dęba, pojedynczo (na 2 drzewach) i w grupie; łącznie 6 owocników w różnym wieku; leg. Grazyna Domian, det. Grażyna Domian, Marzena Łyczek; eksykat: nie; uwagi: fot.59712 fot.59713 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

59712
59713

ID 48 954 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Kozłowa Góra k. Świerklańca, prawy brzeg zb. zaporowego Kozłowa Góra, DF22; data zbioru: 15 lip 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany (dąb, buk, topola, brzoza, olcha, klon, sosna, świerk), u podstawy dużego, żywego dębu, trzy owocniki obok siebie; leg. det. Tomasz Krzyszczyk; eksykat: u mnie 2006-07-012; uwagi: . fot.64783 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

64783

ID 69 821 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Wrocław, Park Szczytnicki - wschodnia część, BE49; data zbioru: 27 cze 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Rzadko obsadzony park; dęby, lipy i inne, wewnątrz spruchniałego pnia drzewa liściastego, prawdopodobnie dębu, jeden owocnik wielkości ok. 8 cm; leg. det. Tomasz Pachlewski; eksykat: nie; uwagi: fot.103818 fot.103819 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

103818
103819

ID 72 495 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Łódź, Las Łagiewniki, płd. okolice pierwszego stawu, DD66; data zbioru: 28 lip 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany, olsza, dąb, grab, sosna, Podnóże pnia starego dębu szypułkowego, Pojedynczo; leg. Grzegorz Gajkowski, det. Marcin Fałdziński; eksykat: nie, chroniony; uwagi: Młody owocnik.; fot.109601 [notatka: tak, własna] [fotografie: tak, 2 sztuki w formacie 2560x1920 pikseli]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

109601

ID 72 967 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Kłomnice, pow.częstochowski, woj.śląskie, DE75; data zbioru: 2 sie 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: dąb, sosna, brzoza, pień, pojedynczo; leg. det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: nie; uwagi: fot.110777 fot.110778 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

110777
110778

ID 73 065 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Korzecko, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie, EE82; data zbioru: 30 lip 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las dębowy z domieszką buków i sosen, na pniu dęba, jeden owocnik; leg. det. Marcin Fałdziński; eksykat: nie; uwagi: fot.110998 fot.110999 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

110998
110999

ID 73 178 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Las liściasty przy trasie 766 (Morawica - Pińczów) ok. 2 km SW od wsi Czechów, pow. pińczowki, woj. świętokrzyskie, EF04; data zbioru: 5 sie 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las dębowy z domieszką buka, grabu i leszczyny, pnie żywych i ściętych dębów, dość częsty w tym lesie, w sumie 6 spotknych pni z ozorkami w różnych częściach lasu; leg. det. Marcin Fałdziński; eksykat: nie; uwagi: fot.111356 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

111356

ID 73 757 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Miradz koło Strzelna (kujawsko-pomorskie), CC87; data zbioru: 9 sie 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany, dąb, brzoza, olsza. Teren bagienny., Pniak dębu szypułkowego, Pojedynczo; leg. det. Grzegorz Gajkowski; eksykat: Nie, chroniony; uwagi: Owocnik młody, około 1,5 cm. W pobliżu,na innym pniaku drugi, jeszcze mniejszy. Obydwa nadgryzione.; fot.112799 [notatka: nie] [fotografie: Tak, 2 szt., 2560x1920 pikseli]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

112799

ID 73 821 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Las Dąbrowa - Bilcza, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie, EE84; data zbioru: 11 sie 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las dębowo-sosnowy z domieszką jodeł i osik, na wiekowym dębie, pojedynczo; leg. det. Marcin Fałdziński; eksykat: nie; uwagi: W tym lesie pojawia się rzadko, pomimo dużej ilości dębów.; fot.112921; Siedlisko; fot.112922 fot.112923; Rys 1. Ozorek dębowy Fistulina hepatica! – Dąbrowa 31.08.2002 [notatka: tak - zapis wideo] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

112921
112922
112923

ID 75 846 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Las między miejscowościami Mieczewo i Kamionki, pow. poznański, BD19; data zbioru: 2 wrz 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany (głównie dąb i sosna ), na martwym pniaku prawdopodobnie dębu, 2 egzemplarze obok siebie; leg. Błażej Gierczyk, det. Michał Wójtowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/MW/14.10.07; uwagi: [notatka: nie] [fotografie: nie]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

ID 76 129 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: 1,5 km S Przyjezierze, woj. pomorskie, pow. słupski, gmina Kępice, BB09; data zbioru: 7 sie 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: na skraju sosnowego lasu na pojedynczym starym dębie, na dębie 0,5 m nad ziemią, jeden dorosły owocnik średnicy 38 cm; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: nie; uwagi: w odległości ok. 4,5 km NE kolejny młody owocnik na starym zmurszałym dębie 30 cm nad ziemią, na skraju lasu mieszanego sosny, świerki, buki, brzozy!wzdłuż leśnej drogi porośniętej dębami, nad brzegiem jeziorka; fot.118601 fot.118602 fot.118603 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

118601
118602
118603

ID 76 131 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: 1,3 km N Kępka, woj. pomorskie, pow. słupski, gmina Kępice, BA99; data zbioru: 18 sie 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty grabowo-bukowy z domieszką dębów na zboczu nad rzeką Wieprzą, na ściętym dębowym pniu ok 20 cm nad ziemią, kolejny owocnik w odległości 10 m W wyrastał u podstawy rosnącego dębu, dwa owocniki rosnące pojedynczo oddalone od siebie o 10 m; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: nie; uwagi: fot.118608 fot.118609 fot.118610 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

118608
118609
118610

ID 77 810 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Wieś Gaśno, DD06; data zbioru: 28 lip 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany (sosna, dąb, brzoza), Na ściętym pniu dębu, 5 pościskanych ze sobą owocników; leg. det. Adrian Szymkiewicz; eksykat: nie; uwagi: Zdjęcie z 2007.07.28; fot.122241; Zdjęcia z 2007.08.12; fot.122242 fot.122243 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

122241
122242
122243

ID 83 104 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: las galowski, pomiędzy Galowem, a Szańcem, pow. buski, woj. świętokrzyskie, EF14; data zbioru: 22 wrz 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las dębowy z domieszką grabów, brzóz i leszczyn, na pniu żywego dębu tuż nad ziemią, pojedynczy owocnik; leg. det. Zbigniew Oziębło; eksykat: nie; uwagi: fot.133607 fot.133608 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

133607
133608

ID 86 059 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: 2 km,Kochany, gmina Pysznica, pow. stalowowolski, FE95; data zbioru: 29 lip 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany , przy drodze gruntowej, na ziemi między korzeniami starego dębu, pojedynczy osobnik; leg. det. Wiesław Smyrski; uwagi: znaleziono wyrwany z podłoża/; fot.138852 fot.138853 [notatka: nie] [fotografie: tak;canon400d]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

138852
138853

ID 100 325 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: 2km E, Damnica, pow. Słupsk, pomorskie, CA61; data zbioru: 15 wrz 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany przeważnie świerkowy z kilkoma dębami, na żywym dębie, pojedynczo - 1 owocnik; leg. det. Małgorzata Tęsna; eksykat: nie; uwagi: Ozorek dębowy; fot.170309 fot.170310 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

170309
170310

ID 100 327 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: 2,5km SE, Damnica, pow. Słupsk, pomorskie, CA71; data zbioru: 1 paź 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las liściasty z przewagą buka i dęba, Na pniu dębowym, pojedynczo - 1 owocnik; leg. det. Małgorzata Tęsna; eksykat: nie; uwagi: Ozorek dębowy; fot.170316 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

170316

ID 107 685 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: 1km W,Bobry,gm.Radomsko, DE55; data zbioru: 15 lip 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściasty pas drzew na granicy łąk i lasu, na murszejącym pniaku dębu, kilka owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: 15 lipiec; fot.185878; 21 lipiec; fot.185879; 28 lipiec; fot.185880 fot.185881 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

185878
185879
185880
185881

ID 110 624 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: województwo wielkopolskie, powiat poznański, 2,1 km na pn.wsch. od wioski Radojewo k. Poznania, BC99; data zbioru: 24 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las nadwarciański z dębami pomnikami przyrody, poza tym klon, leszczyna, głóg, pniak o dużej średnicy (dębowy?), jeden owocnik; leg. Renata Z., det. Barbara K.; eksykat: Nie (gatunek chroniony); uwagi: N 52°30'39,61 E 16°58'05,82"; fot.192703 fot.192704 fot.192705 fot.192706 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

192703
192704
192705
192706

ID 111 673 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Gdańsk Lasy Oliwskie Leśnictwo Matemblewo ul.Słowackiego, DA80; data zbioru: 24 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany (Lasy Oliwskie) buk,sosna,modrzew,świerk, na przydrożnym dębie, jeden owocnik oderwany od substratu; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/MWR/10.11.10; uwagi: fot.195087 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

195087

ID 112 119 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: ok. 1000 m W od stacji PKP Taczanów, pow. pleszewski, woj. wielkopolskie, CD64; data zbioru: 31 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany z przewagą drzew liściastych, w tym również dębów, na martwym pniaku prawdopodobnie dębu, pojedynczo; leg. det. Michał Wójtowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/MW/23.09.08; uwagi: [notatka: nie] [fotografie: nie]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

ID 112 612 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: województwo wielkopolskie, nadleśnictwo Łopuchówko, 1,3 km na zach. od wioski Starczanowo k. Murowanej Gośliny [N 52°36'31,44" E 16°56'05,88"], BC89; data zbioru: 4 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: młody las: grab, brzoza, klon oraz starszy las mieszany, pniaki dębów, przy każdym z obu pniaków po jednym owocniku; leg. det. Barbara K.; eksykat: Nie (gatunek chroniony); uwagi: oraz N 52°36'33,18" E 16°56'05,26"; Owocniki rosną u podstawy pniaków znajdujących się w odległości najwyżej 40-50 m na skrajach sąsiadujących oddziałów leśnych, stąd w jednym drzewostan młodszy, w drugim starszy.; Owocnik 1:; fot.197290 fot.197291; Owocnik 2:; fot.197292 fot.197293 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

197290
197291
197292
197293

ID 113 172 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: województwo wielkopolskie, powiat gnieźnieński, nadleśnictwo Czerniejewo, 1,4 km na pd.wsch. od wioski Leśniewo k. Gniezna [N 52°28'16,23" E 17°28'39,93"], CC92; data zbioru: 9 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: młody las: brzoza, grab, sosna, próchniejący pień po dorodnym drzewie liściastym z wcześniejszego drzewostanu, przypuszczalnie dębie, dwa owocniki, z jednego pozostał właściwie tylko trzon, z drugiego fragment owocnika; leg. det. Barbara K.; eksykat: Nie (gatunek chroniony); uwagi: Siedlisko:; fot.198805; Pniak bliżej:; fot.198806; Owocniki w dwóch ujęciach:; fot.198807 fot.198808 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

198805
198806
198807
198808

ID 114 373 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,4 km na WN od Glinnej, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 6 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: strefa przejściowa miedzy buczyną pomorską a łęgiem olszowym nad jeziorem, na wypróchniałym odziomku bardzo grubego dębu, 4 owocniki; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony); uwagi: ozorek dębowy; fot.201463 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

201463

ID 114 721 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Gdańsk Oliwa ul.Polanki, DA80; data zbioru: 11 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza,dąb, Na korzeniach dębu, jeden owocnik-prawdopodobnie porażony grzybem; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/MWR/9.11.10; uwagi: fot.202030 fot.202031 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

202030
202031

ID 114 752 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: województwo wielkopolskie, północne okolice Poznania, 0,6 km na pn.zach. od Nowej Wsi Dolnej pod Poznaniem [N 52°28'53,31" E 16°57'15,67"], BC99; data zbioru: 16 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany z pomnikowymi dębami, starą sosną i młodym grabem, u podstawy bardzo starych dębów, po kilka owocników na każdym z dębów; leg. det. Barbara K.; eksykat: Nie (gatunek chroniony); uwagi: od do N 52°28'54,49" E 16°57'14,86"; Na jednym z drzew jeden owocnik był wycięty, drugi w stanie szczątkowym, a trzeci usychający ze starości zdjęcia 2-4!. Na pozostałych dwóch dębach młodziutkie owocniki zdjęcia 5-8!.; fot.202121 fot.202122 fot.202123 fot.202124 fot.202125 fot.202126 fot.202127 fot.202128 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

202121
202122
202123
202124
202125
202126
202127
202128

ID 114 774 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: województwo kujawsko-pomorskie, powiat żniński, gmina Rogowo, ok. 0,8 km na wsch od wioski Bożacin, nadleśnictwo Gołąbki, niedaleko wejścia do szkółki leśnej Mięcierzyn [N 52°39'42,34" E 17°40'03,64"], CC73; data zbioru: 14 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydroże drogi przecinającej las mieszany: buk, dąb, sosna - drzewa dorodne, wieloletnie, także młodziutkie buki, u podstawy dorodnego dębu, potrójny owocnik; leg. det. Barbara K.; eksykat: Nie (gatunek chroniony); uwagi: oddział leśny nr 182; fot.202171 fot.202172 fot.202173 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

202171
202172
202173

ID 114 781 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Gdańsk Oliwa wzgórze Pachołek, DA80; data zbioru: 3 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza,dąb, na karpach i żywych dębach, 5 owocników w rozproszeniu; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony; uwagi: fot.202202 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

202202

ID 115 177 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Dziemiany-Kaszuby, CB24; data zbioru: 14 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza,dąb, na pniu dębu, jeden mały owocnik; leg. det. Mirosława Wantoch-Rekowska; eksykat: nie-chroniony; uwagi: fot.203044 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

203044

ID 115 726 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: ok 3,5 km NE Biesowice, pow.słupski, woj.pomorskie, BB09; data zbioru: 22 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: brzeg lasu mieszanego z przewagą świerka, buka, przy leśnej drodze obsadzonej dębami, nad brzegiem leśnego jeziora, na rosnącym dębie, jeden owocnik; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: nie; uwagi: fot.203942 fot.203943 fot.203944 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

203942
203943
203944

ID 115 735 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: ok 2 km SE stacja kolejowa Biesowice, pow. słupski, woj. pomorskie, ok 200 m E uregulowane koryto rzeki Wieprza, BB09; data zbioru: 24 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty bukowy z domieszką dębów, grabów i brzóz, na stojącym martwym dębie pozbawionym kory, jeden owocnik 20 cm nad ziemią; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: nie; uwagi: fot.203949 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

203949

ID 115 746 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: woj. Małopolskie, pow. wielicki, gm. Wieliczka, Wieliczka, EF70; data zbioru: 21 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: na pojedynczym dębie rosnącym przy ulicy, u podstawy pnia dębu, 1 owocnik, stan zejściowy; leg. det. Tadeusz Sochacki; eksykat: nie (grzyb chroniony); uwagi: Grzyba znalazł dużo wcześniej i obserwował proces jego wzrostu Tadeusz Sochacki. Dzięki jego namiarom, mogłam również grzybowi się przyjrzeć i zrobić zdjęcia.; fot.203966 fot.203967 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

203966
203967

ID 116 118 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Kłomnice, woj.śląskie, DE75; data zbioru: 28 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: sosna, dąb, brzoza, na pniu dębu, pojedynczo, kilka stanowisk; leg. det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: nie; uwagi: .; fot.204911 fot.204912 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

204911
204912

ID 117 584 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Puszcza Wkrzańska k.miejscowości Brzózki, AB52; data zbioru: 9 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowo-sosnowy, na pniu dębu, pojedyńczo 27 cm szerokości; leg. kris, det. Krzysztof S.; eksykat: nie-chroniony; uwagi: . fot.208272 [notatka: 2 fotografie w galerii grzyblandu (http://kopnij.eu/galeria/main.php?g2_itemId=4826)] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

208272

ID 119 081 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Puszcza Bukowa, ok. 1,5 km na NE od Babinka, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 20 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska z domieszką dębów, na korzeniach półwywrotu dębowego, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony i w rezerwacie); uwagi: Ozorek dębowy - oddalony o około 100 metrów od stanowiska ozorka zgłoszonego 03.09.2006 r. ID40814!; fot.211856 fot.211857 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

211856
211857

ID 119 369 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Wielkopolska, nadleśnictwo Czerniejewo, rezerwat Bielawy [N 52°27'29,86" E 17°28'04,55"], CC92; data zbioru: 9 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grąd środkowoeuropejski, spod pniaka drzewa liściastego, podwójny owocnik; leg. det. Barbara K.; eksykat: Nie (gatunek chroniony); uwagi: Widok ogólny strzałką zaznaczone miejsce, gdzie głęboko spod pniaka wyrastają owocniki! oraz widok na owocniki:; fot.212424 fot.212425; wątek na bio-forum [bf:198846] [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83; związane wątki bio-forum.pl: 198846 ;

ID 120 377 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: województwo wielkopolskie, powiat gnieźnieński, nadleśnictwo Gniezno, dolina Wełny, po wsch. stronie rzeczki, ok. 0,2 km na pn.wsch. od leśniczówki Brody [N 52°37'11,75" E 17°38'53,27"], CC83; data zbioru: 21 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj lasu przy nadwełniańskiej łące, przewaga dębu, podrost liściasty, wokoło sosna, leszczyna, brzoza, pniak dębowy, owocniki wyrastają spod kory pniaka, 5 owocników wyrastających spod kory w dwóch kierunkach; leg. det. Barbara K.; eksykat: Nie, gatunek chroniony; uwagi: oddział leśny nr 133; fot.215061 fot.215062 fot.215063 fot.215064 fot.215065; Wątek na bio-forum [bf:203173] [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83; związane wątki bio-forum.pl: 203173 ;

ID 120 378 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: województwo wielkopolskie, powiat gnieźnieński, nadleśnictwo Gniezno, dolina Wełny, po wsch. stronie rzeczki, ok. 0,4 km na pn (nieco na wsch.) oraz 0,3 km na pn.wsch. od leśniczówki Brody [N 52°37'18,81" E 17°38'54,15"], CC73; data zbioru: 21 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przewaga dębu, również grab, sosna, robinia akacjowa, brzoza, trzy pniaki dębowe, 1 pniak - 4 owocniki (2 starsze, 2 młode); 2 pniak - 1 owocnik; 3 pniak - 2 owocniki oraz jeden nowo wyrastający; leg. det. Barbara K.; eksykat: Nie, gatunek chroniony; uwagi: pniaki 1 i 2: , N 52°37'19,58" E 17°38'53,26"; pniak 3: N 52°37'12,37" E 17°39'01,53"; oddział leśny nr 133; fot.215074 fot.215075 fot.215076 fot.215077; Owocniki z bliska:; fot.215078 fot.215079 fot.215080; Materiał fotograficzny ozorków z trzeciego pniaka w wątku [bf:215227] [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83; związane wątki bio-forum.pl: 215227 ;

ID 120 460 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: województwo wielkopolskie, powiat gnieźnieński, nadleśnictwo Gniezno, dolina Wełny, po wsch. stronie rzeczki, ok. 0,6 km na pn od leśniczówki Brody [N 52°37'23,84" E 17°38'50,90"], CC73; data zbioru: 21 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany: dąb, grab, klon, brzoza, leszczyna, nieopodal sosna, u podstawy dębu, dwa owocniki, w dniu znalezienia jeden luzem, oderwany od podłoża; leg. det. Barbara K.; eksykat: Nie, gatunek chroniony; uwagi: oddział leśny numer 126 niedaleko za granicą tego oddziału leśnego!; fot.215259 fot.215260 fot.215261 fot.215262 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

215259
215260
215261
215262

ID 121 127 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Galów, gmina Busko-Zdrój, pow.buski, woj.świętokrzyskie, EF14; data zbioru: 26 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las dębowy, u podnóża żywego dębu, dwa owocniki; leg. det. Zbigniew Oziębło; eksykat: nie; uwagi: jeden owocnik 2008.09.26; fot.217113; kolejny nieopodal 2008.10.08; fot.217114 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

217113
217114

ID 127 304 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Stawy Smogulec, pow. wągrowiecki, woj. wielkopolskie, CC21; data zbioru: 2 wrz 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kilka dębów rosnących przy grobli stawów, na dębie na wysokości kilku metrów, pojedyńczy osobnik; leg. det. Bogdan Rudzionek; eksykat: nie; uwagi: fot.231582 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

231582

ID 127 307 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: 5 km E, Krajenka, pow. złotowski, woj. wielkopolskie, CC00; data zbioru: 28 sie 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy przy śródleśnym stawie z pojedyńczymi dębami na jego skraju, powalony dąb, 4 owocniki; leg. det. Bogdan Rudzionek, Justyna Barteczka; eksykat: nie; uwagi: fot.231590 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

231590

ID 127 308 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: 6 km E, Krajenka, pow. złotowski, woj. wielkopolskie, CC00; data zbioru: 15 sie 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: brzeg drogi leśnej z pojedyńczymi dębami i kasztanowcami, pień dębu, kilka owocników; leg. det. Bogdan Rudzionek, Justyna Barteczka; eksykat: nie; uwagi: fot.231593 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

231593

ID 141 050 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Wiązowna, ED28; data zbioru: 16 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, na pniu dębu, pojedynczy owocnik o średnicy ok 20 cm; leg. det. Ela Twardowska; eksykat: nie; uwagi: fot.263843 fot.263844 fot.263845 [notatka: nie] [fotografie: tak];

263843
263844
263845

ID 141 658 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: nadleśnictwo Czerniejewo, oddz 59, 4 km na pn od Czerniejewa, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie [N 52°28'01,23" E 17°28'42,32"], CC92; data zbioru: 20 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: dąb, grab, brzoza, u podstawy starego pniaka, jeden owocnik; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, gatunek chroniony; uwagi: zdjęcia żywicielskiego pniaka ze wskazaniem owocnika, fragmentu pniaka z owocnikiem oraz owocnika z bliska:; fot.265368 fot.265369 fot.265370 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

265368
265369
265370

ID 141 681 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Olsztyn, woj. śląskie, DE94; data zbioru: 15 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, głównie buk, sosna, dąb, pod dębem, pojedynczo; leg. det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: nie; uwagi: .; fot.265436 fot.265437 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

265436
265437

ID 142 052 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: na terenie Rucianego-Nidy, przy rzece Nidka, EB69; data zbioru: 22 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany (dąb, buk, modrzew, grab) przy korycie rzeki Nidka, na korzeniu dębów, jeden owocnik, 400 metrów dalej 2 młode owocniki; leg. det. Mateusz Pańkowski; eksykat: nie, chroniony; uwagi: Są to pierwsze owocniki ozorka dębowego znalezione przeze mnie w okolicach Rucianego-Nidy.; fot.266225 fot.266226 fot.266227 fot.266228; Zdjęcia młodych owocników w temacie [bf:265929] [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68; związane wątki bio-forum.pl: 265929 ;

ID 142 083 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadl. Czerniejewo, leśn. Jezierce, oddz. 152, 0,8 km na S od osady Jezierce [N 52°25'29,68" E 17°22'20,72"], CD01; data zbioru: 23 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: sosna, leszczyna, brzoza, na boku starego pniaka, jeden młody owocnik; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, gatunek chroniony; uwagi: pniak znajduje się przy ścieżce przyrodniczo-leśnej w Jeziercach, przed przystankiem nr 9, w pobliżu jeziora Ully; fotografie: widok ogólny, lokalizacja owocnika oraz owocnik z bliska:; fot.266295 fot.266296 fot.266297 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

266295
266296
266297

ID 142 380 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: 6km na południe od Rucianego-Nidy, droga do leśniczówki Dębowo, oddział leśny 287, EB69; data zbioru: 24 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: starodrzew dębowy z domieszką świerka, klonu i lipy, na dębie, na korzeniach oraz na wysokości 2 metrów, 5 owocników; leg. det. Mateusz Pańkowski; eksykat: nie, chroniony; uwagi: Ozorki wyrosły na najstarszym ponad 350 lat! dębie w tym oddziale.; fot.266956 fot.266957 fot.266958 fot.266959 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

266956
266957
266958
266959

ID 142 381 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: pas drogowy pomiędzy wyłuszczarnią nasion a Kanałem Nidzkim przy drodze krajowej nr 58 w Rucianem-Nidzie, oddział leśny 96, EB69; data zbioru: 22 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj starodrzewu sosnowo-dębowego z domieszką lipy, na korzeniach martwego dęba (pomnik przyrody), 2 duże owocniki; leg. det. Mateusz Pańkowski; eksykat: nie, chroniony; uwagi: ...; fot.266963 fot.266964 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

266963
266964

ID 142 724 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Ruciane-Nida, ściezka dydaktyczna LP znajdująca się naprzeciw wyłuszczarni nasion, oddział leśny 73, EB69; data zbioru: 26 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany (dąb, grab, lipa, sosna), na korzeniach kilku potężnych dębów (pomników przyrody, z czego jeden powalony),, łącznie 14 owocników na tych dębach; leg. det. Mateusz Pańkowski; eksykat: nie, chroniony; uwagi: ...; fot.267850 fot.267851 fot.267852 fot.267853 fot.267854 fot.267855 fot.267856 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

267850
267851
267852
267853
267854
267855
267856

ID 142 991 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Lasy Oliwskie Matemblewo odz.131, CA89; data zbioru: 29 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany-buk,sosna,brzoza,dąb, na żywym dębie, 5 owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony; uwagi: fot.268498 fot.268499; N 54*22,765'; E 018*32,122'; 135 m.npm [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

268498
268499

ID 143 252 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadl. Gniezno, oddz. 74, ok. 1 km na NE od Skorzęcin Plaża, nad j. Białym [N 52°28'02,98" E 17°54'09,90"], CC95; data zbioru: 30 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: brzoza, dąb, dwa stare porośnięte porostami pniaki, po jednym owocniku u podstawy dwóch pobliskich pniaków; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, gatunek chroniony; uwagi: siedlisko:; fot.269178; pniak pierwszy i owocnik z bliska; fot.269179 fot.269180 fot.269181; pniak drugi i owocnik z bliska; fot.269182 fot.269183 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

269178
269179
269180
269181
269182
269183

ID 144 199 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Lasek Bielański w Warszawie, ED16; data zbioru: 7 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las grabowo-dębowy, grąd niski, na korzeniu dębu, pojedynczo; leg. det. Rafał Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.271381 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

271381

ID 145 131 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Stawy Smogulec, pow. wągrowiecki, woj. wielkopolskie, CC21; data zbioru: 14 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kilka dębów przy grobli stawu, na dębie, blisko ziemi, pojedyńczy osobnik; leg. det. Bogdan Rudzionek; eksykat: nie; uwagi: fot.273804; na tych stawach tylko na innym dębie był równiez stwierdzony ten gatunek ID 127304 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

273804

ID 145 148 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: 2 km S, Nienawiszcz, pow. rogoziński, wielkopolskie BC79; data zbioru: 13 wrz 2009; sielisko podłoże, sposób wzrostu: koło dębu - pomnika przyrody, na korzeniach dębu, dwa egzemplarze - średni i mały; leg. Magdalena Kompf, det. Paula Probucka; uwagi: wpis na forum "intensywny czerwony grzyb pod dębem" fot.273821 fot.273822 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

273821
273822

ID 145 158 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: 1km W,Bobry,gm.Radomsko, DE55; data zbioru: 22 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściasty pas drzew na granicy łąk i lasu, na murszejących dębowych pniakach, pięć owocników na czterech pniakach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: potwierdzenie ubiegłorocznego stanowiska ze zgłoszenia id107685; 1! fot.273868; Nastepne zdjęcia pochodzą z 30 sierpnia.W międzyczasie owocnik z pierwszego pniaka zd1! został zniszczony.; 2! fot.273869; 3! fot.273870; 4! fot.273871 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

273868
273869
273870
273871

ID 145 339 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Dziemiany-Kaszuby, CB24; data zbioru: 12 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany-buk,dąb,sosna,świerk,brzoza,daglezja, na pniu dębu, 1 owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony; uwagi: fot.274521 fot.274522; N 54*02,586'; E 017*44,828'; 183 m.npm; Stanowisko sprzed roku ID: 115177 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

274521
274522

ID 145 425 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Warszawa, rezerwat przyrody Las Kabacki, ED37; data zbioru: 18 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las dębowo-grabowo-modrzewiowy, na starym pniaku dębowym, 2 owocniki, na przeciwległych punktach pniaka; leg. det. Andrzej Sas; eksykat: nie- chroniony i rezerwat; uwagi: fot.274733 fot.274734 fot.274735 fot.274736 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

274733
274734
274735
274736

ID 145 584 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Borucicha pow.Rycki, lubelskie, FD72; data zbioru: 24 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las grabowo-dębowy, na pieńku po dębie, pojedynczo; leg. det. Marzena J.; uwagi: Na fotografiach przedstawione są etapy rozowoju mojego znaleziska.; fot.274959 fot.274960 fot.274961; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

274959
274960
274961

ID 145 951 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Stawy Smogulec, pow. wągrowiecki, woj. wielkopolskie, CC21; data zbioru: 17 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kilka dębów przy grobli stawu, na dębie, 2 owocniki; leg. det. Bogdan Rudzionek; eksykat: nie; uwagi: fot.275775 fot.275776 fot.275777; jest to potwierdzenie stwierdzenia ID 127304 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

275775
275776
275777

ID 146 661 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Puszcza Knyszyńska ,trasa Supraśl-Krynki, około 800 m. w kierunku południowo-wschodnim od przystanku PKS Czółnowo., GC02; data zbioru: 26 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: jeszcze dość młode nasadzenie lasu liściastego(grab, dąb, brzoza) w miejscu wyciętego starego lasu puszczańskiego, Pień dębowy, pojedyńczy owocnik u nasady pnia; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: NIE-chroniony; uwagi: Dodatkowe informacje i zdjęcia w wątku;; [bf:277141] [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68; związane wątki bio-forum.pl: 277141 ;

ID 147 283 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Kłomnice, woj. śląskie, DE75; data zbioru: 12 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, sosna, dąb, brzoza, na pniu, .; leg. det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: nie; uwagi: .; fot.279863 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

279863

ID 147 284 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Bliżyn, woj. świętokrzyskie, Suchedniowsko-Oblęgorski PK, EE55; data zbioru: 15 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, sosna, dąb, przy pniu dębu, kilka owocników; leg. det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: nie; uwagi: .; fot.279867 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

279867

ID 147 496 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Pszczew i okolice, BC91; data zbioru: 26 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany brzoza,buk,sosna,świerk,dąb, na dębach, kilka owocników w okolicach; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony; uwagi: fot.280542 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

280542

ID 147 929 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: 1.5km na zachód od Janówka Wrocław woj.Dolnośląskie, BE38; data zbioru: 23 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las grabowo -dębowy pomiędzy Odrą a Bystrzycą, Na starym pniu chyba dębu, Pojedynczo; leg. det. gabor bozser; eksykat: nie; uwagi: Wcześniejszych latach znalazłem w lepszej kondycji ozorka dębowego.Te zdjęcie nie są najlepsze ale włóknista struktura miąższu pozwoli rozpoznać grzyba.; fot.281300 fot.281301 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

281300
281301

ID 149 153 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: województwo wielkopolskie, północne okolice Poznania, 0,6 km na pn.zach. od Nowej Wsi Dolnej pod Poznaniem, BC99; data zbioru: 14 paź 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany ze starymi dębami, sosną, młodym grabem i klonem, u podstawy starych dębów oraz na pniach dębów na wysokości 1,2 m, 2 m oraz 3,5 m, po jednym do kilku owocników w poszczególnych miejscach wzrostu, łącznie 6 miejsc wzrostu; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, gatunek chroniony; uwagi: Powtórzenie zgłoszenia z 2008 roku ID: 114752; Poszczególne owocniki w różnym stanie, jeden skrajnie zmarnowany, sczerniały, dwa owocniki u podstawy jednego z drzew zjedzone - pozostały resztki owocników, jeden zdjęcie 1! nieco zmarnowany, w pozostałych dwóch miejscach owocniki w dobrym stanie jedno z nich na zdjęciu 2!; siedlisko:; fot.284013; przykładowe owocniki:; fot.284014 fot.284015 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka z 2008 r.] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

284013
284014
284015

ID 149 176 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Linery, oddział 133, ok. 2,3 km na pn.zach. od Czerniejewa, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie [N 52°26'26,26" E 17°27'02,03"], CC92; data zbioru: 27 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj lasu o składzie: kilka dębów o obwodzie pierśnicy ok. 3 m, grab, klon, brzoza, świerk, leszczyna, bez czarny, u podstawy starego dębu, łącznie 4 owocniki, jeden pojedynczo, trzy w grupie; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, gatunek chroniony; uwagi: żywicielski dąb:; fot.284159; owocniki:; fot.284160 fot.284161 fot.284162; W dniach 20-21 grudnia 2008 r. obserwowałam tu pod dwoma dębami zejściowe owocniki Fistulina hepatica z sezonu 2008, obecna obserwacja stanowi potwierdzenie trwania tego stanowiska [notatka: nagranie na dyktafon+mapka z 2008 r. do ID:122964 (P. faginea zaraz obok)] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

284159
284160
284161
284162

ID 149 208 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Puszcza Knyszyńska ,trasa Supraśl-Krynki, około 1km. w kierunku południowo-wschodnim od przystanku PKS Czółnowo., GC02; data zbioru: 4 paź 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: dość młode nasadzenie lasu liściastego(grab, dąb, brzoza) w miejscu wyciętego starego lasu puszczańskiego, Wywrócony pień dębowy, jeden owocnik; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: NIE-chroniony; uwagi: Znaleziony w tym samym kompleksie leśnym co ze zgłoszenia ID;146661 około 400m dalej!; fot.284271 fot.284272 fot.284273 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

284271
284272
284273

ID 151 277 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: 1,3 km N Kępka, woj. pomorskie, pow. słupski, gmina Kępice, BA99; data zbioru: 12 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty grabowo-bukowy z domieszką dębów, na zboczu nad rzeką Wieprzą, na ściętym dębowym pniu ok 20 cm nad ziemią, jeden owocnik; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: nie; uwagi: potwierdzenie zgłoszenia nr ID: 76131 z 2007 r; fot.290239 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

290239

ID 151 278 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Warcino, woj.pomorskie, pow.słupski, gmina Kępice, BB08; data zbioru: 12 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty z przewagą buka, przy ścieżce edukacyjno-ekologicznej nadleśnictwa Warcino przy zespole pałacowo-parkowym, na leżącym pozbawionym kory dębie, jeden owocnik; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: nie; uwagi: fot.290243 fot.290244 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

290243
290244

ID 151 781 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: S Przyjezierze, pow.słupski, woj.pomorskie, BB09; data zbioru: 12 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pomiędzy lasem iglastym sosnowym, a liściastym bukowym, pojedynczy dąb, na żyjącym wiekowym dębie, 30 cm nad ziemią, jeden owocnik; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: nie; uwagi: fot.291625 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

291625

ID 152 521 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: 1,2 km E, Starczanowo, pow. poznański, woj. wielkopolskie [N 52°36'36,11" E 16°56'18,20"], BC79; data zbioru: 5 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: dąb, grab, w okolicy sosna, 4 pniaki dębowe, na powierzchni cięcia oraz z boku lub u podstawy pniaków, po 1-2 owocniki; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, gatunek chroniony; uwagi: nadleśnictwo Łopuchówko, leśnictwo Uchorowo, oddział 229; w zeszłym roku do 100 od tego miejsca znalazłam Fistulina hepatica na dwóch pniakach, zgłoszenie ID: 112612, w tym roku na tych pniakach nie zaobserwowałam owocników ozorka; zdjęcia: siedlisko, 4 pniaki z owocnikami, 3 przykładowe owocniki w tym jeden nadjedzony!; fot.293741 fot.293742 fot.293743 fot.293745 fot.293746 fot.293747 fot.293748 fot.293749 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

293741
293742
293743
293745
293746
293747
293748
293749

ID 152 528 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: 0,9 km SW, Starczanowo, pow. poznański, woj. wielkopolskie [N 52°36'25,56" E 16°56'35,08"], BC89; data zbioru: 5 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: dąb, grab, pniak, kilka owocników w dwóch skupieniach na powierzchni cięcia pniaka; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, gatunek chroniony; uwagi: nadleśnictwo Łopuchówko, leśnictwo Uchorowo, oddział 232; zdjęcia: widok na stanowisko dwa ujęcia!, owocniki fot.293819 fot.293820 fot.293821 fot.293822 fot.293823 [notatka: mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

293819
293820
293821
293822
293823

ID 152 558 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: 1,4 km, Leśniewo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie [N 52°28'16,56" E 17°28'40,36"], CC92; data zbioru: 13 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: młody las: brzoza, grab, sosna, pień po dorodnym drzewie liściastym z wcześniejszego drzewostanu, przypuszczalnie dębie, dwa owocniki na bocznej powierzchni i u dołu pniaka; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, gatunek chroniony; uwagi: nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Linery, oddział 58; powtórzenie zgłoszenie z 2008 r. ID: 113172; znalezione w zeszłym roku w tym oddziale owocniki Fistulina hepatica rosły na innym, pobliskim pniaku, w tym roku na tym pniaku nie zaobserwowałam owocnika; jeden z owocników konsumowany przez żuki leśne :!; zdjęcia: siedlisko, pniak z owocnikami, owocniki z bliska; fot.293987 fot.293988 fot.293989 fot.293990 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

293987
293988
293989
293990

ID 154 098 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: 0,8 km W, Bożacin, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie, CC73; data zbioru: 29 lis 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydroże drogi przecinającej las mieszany: buk, dąb, sosna - drzewa dorodne, wieloletnie, także młodziutkie buki, u podstawy dorodnego dębu, owocnik zejściowy, nadjedzony, zasychający, ale widać po nim, że był to więcej niż 1 owocnik; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, gatunek chroniony; uwagi: nadleśnictwo Gołąbki, leśnictwo Mięcierzyn, oddział 182; powtórzenie zgłoszenia ID: 114774; do 20.09.20009 nie zaobserwowałam ozorka na tym dębie; dziś znaleziony owocnik zejściowy, nadjedzony i zasychający, ale z rozpoznawalnymi wg mnie cechami gatunku, rośnie w innym miejscu obwodu pnia, niż znaleziony w 2008 r.; zdjęcia: żywicielski dąb oraz dwa ujęcia wskazujące położenie owocnika, owocnik w trzech ujęciach; fot.299301 fot.299302 fot.299303 fot.299304 fot.299305 fot.299306 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

299301
299302
299303
299304
299305
299306

ID 154 497 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: 2,4 km W, Modliszewko, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC83; data zbioru: 20 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj lasu przy nadwełniańskiej łące, przewaga dębu, podrost liściasty, wokoło sosna, leszczyna, brzoza, pniak dębowy, owocnik wyrasta u podstawy pniaka, jeden owocnik; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, gatunek chroniony; uwagi: nadleśnictwo Gniezno, leśnictwo Brody, oddział leśny nr 133; powtórzenie zgłoszenia z 2008 r. ID: 120377; w tym roku owocnik wyrastał w innym miejscu pniaka; zdjęcia: widok na stanowisko, pniak z owocnikiem, owocnik z bliska; fot.300530 fot.300531 fot.300532 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

300530
300531
300532

ID 154 500 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: 2,6 km W, Modliszewko, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie [N 52°37'21,52" E 17°39'00,94"], CC73; data zbioru: 20 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: dąb, grab, olsza, leszczyna rosnące wokół śródleśnego mokradełka, w pewnym oddaleniu na wzniesieniu sosna, z boku pniaka, jeden owocnik; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, gatunek chroniony; uwagi: nadleśnictwo Gniezno, leśnictwo Brody, oddział 133; powtórzenie zgłoszenia z 2008 r. ID: 120378; Nie zdążyłam w tym roku obejrzeć wszystkich pniaków, na których w zeszłym roku znalazłam owocniki, dlatego o nich brak danych.; W tym roku znalazłam owocnik na innym pniaku znajdującym się w pobliżu śródleśnego mokradełka.; zdjęcia: widok pniaka z owocnikiem, owocnik z bliska fot.300536 fot.300537 [notatka: mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

300536
300537

ID 154 501 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: 2,4 km W, Modliszewko, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC73; data zbioru: 20 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany: dąb, grab, klon, brzoza, leszczyna, nieopodal sosna, u podstawy dębu oraz na jego korzeniach, po 1-2 owocniki w trzech miejscach; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, gatunek chroniony; uwagi: nadleśnictwo Gniezno, leśnictwo Brody, oddział 126; powtórzenie zgłoszenia z 2008 r. ID 120460; Dwa miejsca wyrastania owocników - u podstawy dębu i zaraz w pobliżu na jego korzeniu - identyczne jak w zeszłym roku. Poza tym w tym roku wyrósł owocnik również z tyłu dębu, kilka m od drzewa, na korzeniach.; Owocnik wyrastający u podstawy dębu znalazłam, podobnie jak w zeszłym roku, oderwany od podłoża oraz odwrócony hymenoforem do góry. Do jednego ze zdjęć przywróciłam mu właściwe ułożenie.; zdjęcia: widok ogólny ze wskazaniem miejsca wyrastania owocników strzałka z prawej strony drzewa wskazuje kierunek, gdzie za dębem w tym roku na korzeniach dębu wyrósł trzeci owocnik!, poszczególne owocniki; fot.300545 fot.300546 fot.300547 fot.300548 fot.300549 [notatka: mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

300545
300546
300547
300548
300549

ID 155 041 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: 200 m E droga 21, Bożanka, pow. pow. bytowski, woj. woj. pomorskie, CB00; data zbioru: 15 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj lasu sosnowego z wiekowymi dębami przy drodze, na wiekowym dębie, 9 owocników po dwóch stronach drzewa, po jednej skupione 6 sztuk na wysokości ok 3 m, trzy pozostałe pojedynczo po drugiej stronie; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: nie; uwagi: fot.302357 fot.302358 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

302357
302358

ID 155 042 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: 1,5 km SE Biesowice, pow. słupski, woj. pomorskie, BB09; data zbioru: 18 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowo-grabowy z domieszką dębu, na żywym dębie 0.5 m nad ziemią, jeden owocnik; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: nie; uwagi: fot.302361 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

302361

ID 155 047 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: 1 km N Lipnik, tuż przy leśnej drodze nad jeziorem, pow. słupski, woj. pomorskie, BB09; data zbioru: 19 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: droga biegnąca wzdłuż leśnego jeziora obsadzona wiekowymi dębami, na żywym dębie 30 cm m nad ziemią, jeden owocnik; leg. Janusz Gądek, det. Joanna Gądek; eksykat: nie; uwagi: fot.302372 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

302372

ID 156 296 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Wrocław, ogród zoologiczny, pow. wrocławski, woj. dolnośląskie, BE49; data zbioru: 28 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: , u podstawy żywego dębu, wszystkie owocnki widoczne na zdjęciu; leg. det. Tomasz Pachlewski; eksykat: tak, w Stacji ZBŚRiL PAN; uwagi: fot.306637;

306637

ID 157 097 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Kraków (Tyniec), przy lesnej drodze w kierunku Podgórek Krakowskich, pow. krakowski, woj. małopolskie, DF78; data zbioru: 30 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: obrzeża lasu liściastego, u podstawy pnia dębu (żywego), trzy owocniki; leg. det. Waldemar Czerniawski; eksykat: nie; uwagi: na tym samym dębie występował 1 owconik w roku 2008; fotografia z dnia 2009.08.30:; fot.309466; Fotografia z dnia 2009.09.13; fot.309467 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

309466
309467

ID 166 549 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Gaśno, pow. Gostynin, woj. Mazowieckie, DD06; data zbioru: 20 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany (sosna, dąb, brzoza), Na ściętym pniu dębu, Jeden owocnik pod korą; leg. det. Adrian Szymkiewicz; eksykat: nie; uwagi: fot.344055 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

344055

ID 169 578 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Gdańsk Oliwa dolina Samborowo Aleja dębowa, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 6 sie 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany buk,sosna,brzoza,świerk,grab,dąb, na powalonym niedawno pomnikowym dębie-zmurszałym- w jego systemie korzeniowym, jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony; uwagi: fot.357459 [notatka: tak Wykaz grzybów TPK Gdańsk] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

357459

ID 171 293 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Kleszczewo rezerwat Dolina Kłodawy, pow. starogardzki, woj. pomorskie, CB09; data zbioru: 21 sie 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany,sosna,buk,dąb, na ogromnym dębie, jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony; uwagi: fot.363448 [notatka: tak Wykaz grzybów rezerwatu Dolina Kłodawy] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

363448

ID 171 507 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: ok. 0,8 km na E od wioski Bożacin, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie, CC73; data zbioru: 25 sie 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydroże drogi przecinającej las mieszany: buk, dąb, sosna - drzewa dorodne, wieloletnie, także młodziutkie buki, u podstawy dorodnego żywego dębu, jeden młody owocnik; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, gatunek chroniony; uwagi: nadleśnictwo Gołąbki, leśnictwo Mięcierzyn, oddział 182, niedaleko wejścia do szkółki leśnej Mięcierzyn; siedlisko i żywiciel oraz owocnik w trzech ujęciach położenie i z bliska!; fot.364230 fot.364231 fot.364232 fot.364233 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

364230
364231
364232
364233

ID 171 999 oznaczenie: Fistulina hepatica; • potwierdzenie ID149 176; lokalizacja: ok. 2,3 km na NW od Czerniejewa, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC92; data zbioru: 30 sie 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj lasu o składzie: kilka dębów o obwodzie pierśnicy ok. 3 m, grab, klon, brzoza, świerk, leszczyna, bez czarny, u podstawy starego dębu, po przeciwnych stronach pnia, z jednej strony pnia 2 mniejsze owocniki, z drugiej bardzo dorodny potrójny owocnik; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, gatunek chroniony; uwagi: nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Linery, oddział 133; dąb od strony wzrostu mniejszych owocników; fot.365941; te owocniki z bliska; fot.365942; potrójny owocnik po przeciwnej stronie pnia; fot.365943 fot.365944 fot.365945 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

365941
365942
365943
365944
365945

ID 172 406 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: gdynia, pow. gdynia, woj. pomorskie, CA79; data zbioru: 22 sie 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: na dębie, na średnio zmurszałym drewnie dębowym, jeden osobnik; leg. det. michał prusiński; eksykat: tak; uwagi: fot.367207 fot.367208 fot.367209 fot.367210 fot.367211 fot.367212 [notatka: nie] [fotografie: tak];

367207
367208
367209
367210
367211
367212

ID 172 660 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: 3,2 km na E od wioski Sokołowo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC95; data zbioru: 5 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: młody las: przewaga sosny, domieszka dębu, dwa pniaki dębowe, po jednym owocniku; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: nadleśnictwo Gniezno, leśnictwo Skorzęcin, oddział 22; N 52°29'11,51"; E 17°52'53,40"; pierwszy z owocników:; fot.367923 fot.367924 fot.367925; drugi owocnik; fot.367926 fot.367927 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

367923
367924
367925
367926
367927

ID 172 662 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: 2,5 km na E od wioski Sokołowo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC95; data zbioru: 5 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany: sosna, dąb, grab, leszczyna, na pniaku, jeden owocnik długości 10 cm; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: nadleśnictwo Gniezno, leśnictwo Skorzęcin, oddział 23; N 52°29'08,98"; E 17°52'16,80"; siedlisko i owocnik:; fot.367948 fot.367949 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

367948
367949

ID 172 770 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: 1,9 km na SW od wioski Pawłowo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC92; data zbioru: 7 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany: dąb, grab, sosna, leszczyna, w pobliżu także olsza i brzoza, pniak, jeden owocnik; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Linery, oddział 83; N 52°28'10,97"; E 17°29'43,93"; siedlisko i owocnik:; fot.368224 fot.368225 fot.368226 fot.368227 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

368224
368225
368226
368227

ID 172 796 oznaczenie: Fistulina hepatica; • potwierdzenie ID110 624; lokalizacja: 2,1 km na NE od wioski Radojewo k. Poznania, pow. poznański, woj. wielkopolskie, BC99; data zbioru: 26 sie 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: łęg nadwarciański z dębami pomnikami przyrody, poza tym wiąz, klon, leszczyna, głóg, stare dęby, kłoda i leżanina dębowa, u podstawy żywych drzew, na bocznej powierzchni kłody, na leżaninie od strony bryły korzeniowej; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: Poprzednio zaobserwowałam tu ozorka w 2008 r., wyrastał na pniaku. Obecnie wyrastał na kłodzie dębowej odsuniętej o kilka m od pniaka tegoroczną falą powodziową.; N 52°30'40,44 E 16°58'05,46"; fot.368432 fot.368433; Kolejne owocniki wyrastały u podstawy czterech starych dębów rosnących w pobliskiej okolicy, wielkość owocników od niewielkich do bardzo dużych.; fot.368434 fot.368435 fot.368436; Owocnik wyrastał również na leżaninie dębowej od strony bryły korzeniowej.; fot.368437 fot.368438 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

368432
368433
368434
368435
368436
368437
368438

ID 173 080 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: 0,6 km na NW od Nowej Wsi Dolnej pod Poznaniem, pow. poznański, woj. wielkopolskie, BC99; data zbioru: 9 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany ze starymi dębami, sosną, młodym grabem i klonem, u podstawy starego dębu, jeden potrójny owocnik, zaczątek nowego owocnika; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: Obserwacja trzeci rok z rzędu każdego roku jedna wizyta!, rośnie tam 6 starych dębów w grupach po 3 i z roku na rok pojawia się na nich ozorek dębowy, w poszczególnych latach obserwowałam różne nasilenie ilości owocników ozorka.; siedlisko ozorek na dębie po lewej stronie zdjęcia!; fot.369165; żywiciel ze wskazaniem miejsca wzrostu owocników; fot.369166 fot.369167; owocniki:; fot.369168 fot.369169 [notatka: nagranie na dyktafon] [fotografie: tak];

369165
369166
369167
369168
369169

ID 174 515 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: 1 km na SE od Leśniewa, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC92; data zbioru: 12 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las: jesion, grab, leszczyna, nieco dalej dąb, pniak dębowy, jeden owocnik; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Linery, oddział 60; N 52°28'07,50"; E 17°28'21,75"; siedlisko i owocnik; fot.373402 fot.373403 fot.373404 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

373402
373403
373404

ID 174 595 oznaczenie: Fistulina hepatica; • potwierdzenie ID127 304; lokalizacja: Stawy Smogulec, pow. wągrowiecki, woj. wielkopolskie, CC21; data zbioru: 16 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kilka dębów rosnących przy grobli stawów, na dębie na wysokości kilku metrów, kilka owocników; leg. det. Bogdan Rudzionek; eksykat: nie; uwagi: fot.373638 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

373638

ID 176 564 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: rezerwat Świdwie, SE granica rezerwatu, pow. policki, woj. zachodniopomorskie, AB62; data zbioru: 26 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: aleja dębowa. drzewa mają po 210 lat, na korze dębu od 10 do 25 cm nad ziemią, 6 osobników częsciowo pozrastanych; leg. det. Kazimierz Olszanowski; eksykat: grzyb chroniony; uwagi: Największy owocnik został wycięty i zniszczony przez nieznaną osobę.; fot.379155 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

379155

ID 176 816 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Rezerwat przyrody Jar rzeki Raduni Babi dól, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA98; data zbioru: 3 paź 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las łęgowy,osza,jesion,brzoza,wierzba,dąb, na powalonych dębach, 3 stanowiska w rezerwacie; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony; uwagi: fot.379953 fot.379954 fot.379955 [notatka: tak Wykaz grzybów rezerwatu Jar Rzeki Raduni] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

379953
379954
379955

ID 176 864 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: 3km W Prężyce, pow. Wrocław, woj. Dolnośląskie, BE38; data zbioru: 3 paź 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las dębowy, Na korzeniach dębu, W wiązce ( owocniki porastane trzonami); leg. det. gabor bozser; eksykat: nie; uwagi: Witam!; W tym lesie występują systematycznie prawie co roku.; W tym roku drugi raz.; fot.380088 fot.380089 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

380088
380089

ID 178 665 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Węgornik-Gunice. 1.6 km na E od Wegornika, pow. policki, woj. zachodniopomorskie, AB62; data zbioru: 31 paź 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany w dolinie rzeczki. dęby, buki z domieszką innych gatunków., dąb o średnicy do 60 cm, częściowo próchniejący i zaatakowany przez dzięcioły, trzy osobniki ułożone dachówkowato,; leg. Kazimierz Olszanowski, det. kazimierz olszanowski; eksykat: nie; uwagi: fot.385028 fot.385029 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

385028
385029

ID 178 765 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Warszawa, rezerwat Las Bielański, pow. m. st. Warszawa, woj. Mazowieckie, ED16; data zbioru: 14 paź 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grąd, pień dębu, pojedynczo; leg. det. krzysztof marek pawlowski; uwagi: fot.385565 [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

385565

ID 179 948 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Łęknica, Park Mużakowski, pow. Żary, woj. lubuskie, AD93; data zbioru: 29 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: park przypałacowy ze starymi drzewami liściastymi, pień dębu, dwa zrośnięte owocniki; leg. det. Ryszard Orzechowski; eksykat: brak - gat. chroniony; uwagi: fot.390148 [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

390148

ID 180 176 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: 1,3 km NE,Teklinów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE65; data zbioru: 13 sie 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -sosny,brzozy,dęby, u podstawy obumarłego dębu, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: 13.08.2010; fot.390778; 28.08.2010; fot.390779 fot.390780 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

390778
390779
390780

ID 180 599 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: 2,4 km na E od Modliszewka, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC73; data zbioru: 22 sie 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany: dąb, grab, klon, brzoza, leszczyna, nieopodal sosna, korzeń dębu, jeden młody owocnik; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: nadleśnictwo Gniezno, leśnictwo Brody, oddział leśny numer 126 niedaleko za granicą tego oddziału leśnego!; stanowisko obserwowane od 2008 r.; widok na stanowisko i owocnik; fot.391686 fot.391687 [notatka: nagranie na dyktafon] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

391686
391687

ID 180 609 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: 2,5 km na E (nieco na S) od Modliszewka, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie [N 52°37'18,66" E 17°38'54,96"], CC73; data zbioru: 22 sie 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las - przewaga dębu, również grab, sosna, robinia akacjowa, brzoza, 3 pniaki dębowe, po 1 do 3 owocników u góry pniaka, z boku lub u podstawy pniaka; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: położenie od do N 52°37'15,41" E 17°38'52,33"; nadleśnictwo Gniezno, leśnictwo Brody, oddział 133; zdjęcia pniaków "ozorkowych" i owocników wyrastających na nich; pniak 1: fot.391739 fot.391740; pniak 2 odległy od pierwszego o 8 kroków w tle pniak 1!: fot.391741; pniak 3: fot.391742 fot.391743 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

391739
391740
391741
391742
391743

ID 180 613 oznaczenie: Fistulina hepatica; • potwierdzenie ID142 083; lokalizacja: ok. 0,8 km na S od osady Jezierce, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CD01; data zbioru: 27 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las - sosna, leszczyna, brzoza, stary pniak dębu, jeden (nadjedzony) owocnik u podstawy pniaka; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Jezierce, oddział 152; podobna lokalizacja jak w poprzednim zgłoszeniu, ale inny pniak, który również znajduje się przy ścieżce przyrodniczo-leśnej w Jeziercach, w pobliżu jeziora Ully; zdjęcia stanowiska i owocnika:; fot.391772 fot.391773 fot.391774 [notatka: nagranie na dyktafon] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

391772
391773
391774

ID 180 790 oznaczenie: Fistulina hepatica; • potwierdzenie ID107 685; lokalizacja: 1km W,Bobry,gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 25 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściasty pas drzew na granicy łąk i lasu, na murszejących dębowych pniakach, cztery owocniki na czterech pniakach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: 11.09.2010; fot.392251; 25.09.2010; fot.392252 fot.392253 fot.392254 fot.392255 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

392251
392252
392253
392254
392255

ID 180 850 oznaczenie: Fistulina hepatica; • potwierdzenie ID152 528; lokalizacja: ok. 1 km na SW od Starczanowa, pow. poznański, woj. wielkopolskie, BC89; data zbioru: 3 paź 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las: dąb, grab, domieszka sosny, pniak dębowy, jeden owocnik u podstawy pniaka, w dniu znalezienia zejściowy; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: nadleśnictwo Łopuchówko, leśnictwo Uchorowo, oddział 232; stanowisko i owocnik:; fot.392474 fot.392475 fot.392476 [notatka: nagranie na dyktafon] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

392474
392475
392476

ID 181 468 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: 4,5 km. na płn-wschód od Supraśla, pow. pow. białostocki, woj. woj. podlaskie, GC02; data zbioru: 7 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Stary mieszany las puszczański, Pień dębowy, jeden owocnik na pniu; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: nie; uwagi: fot.393968 fot.393969 fot.393970 fot.393971 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

393968
393969
393970
393971

ID 190 012 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Puszcza Darżlubska Wejherowo, pow. wejherowski, woj. pomorskie, CA57; data zbioru: 13 sie 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany,buk,sosna,brzoza,świerk,dąb, na dębie, 3 owocniki; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony; uwagi: fot.437829 fot.437830; http://www.bing.com/maps/?v=2&sty=h&mkt=pl-pl&cp=54.61900~18.21550&lvl=15&sp=point.54.61900_18.21550_13%20sierpnia%202011%20 89!.JPG [notatka: tak,Spis grzybów Pomorza] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

437829
437830

ID 190 383 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Kapalica, 0,8 i 1,2 km SW, pow. poznański, woj. wielkopolskie, CC91; data zbioru: 26 sie 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty, dąb, grab, leszczyna, pniaki na przydrożach, pniaki dębu, po jednym owocniku na dwóch pniakach; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Promno, oddziały 235 i 236; niedaleko rezerwatu "Jezioro Drążynek", na północ od jeziora; obszar Natura 2000 - Ostoja koło Promna; oddział 235:; fot.439334 fot.439335 fot.439336; oddział 236; fot.439337 fot.439338 fot.439339 [notatka: nagranie na dyktafon+mapki] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

439334
439335
439336
439337
439338
439339

ID 191 073 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: 2 km S od wsi Wola Wiewiecka, gm.Strzelce Wielkie, pow. pajęczański, woj. łódzkie, DE54; data zbioru: 6 wrz 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: dąbrowa, na żywym dębie, przy murszejącym kikucie jednego z pni, pojedynczo; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: 51 5 41,26 N ; 19 15 39,39 E; fot.442711 fot.442712 fot.442713 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

442711
442712
442713

ID 191 266 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Gdańsk Oliwa ul.Dębinki, pow. gdański, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 13 wrz 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Szpaler dębów przy ulicy, na żywym dębie, jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/MWR/25.11.11; uwagi: fot.443870 fot.443871; Dwa dni temu spotkałem się z takim oznakowaniem purchawic olbrzymich.Moja etykieta wzbudziła zainteresowanie przechodniów,których tam nie brakuje,gdyż jest to ulica prowadząca do Akademii Medycznej [notatka: tak,Spis grzybów TPK i okolic] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

443870
443871

ID 192 179 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: 1 km W, Kijów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE54; data zbioru: 6 paź 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany nad rz.Wartą, przy dębowym pniaku, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.448064 fot.448065; Ozorek ten wyrósł przy tym samym pniaku co żagwica listkowata ze zgłoszenia ID192178 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

448064
448065

ID 192 495 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: 700 m na N-W od zabudowań Żdżar (Podjaworka), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 16 paź 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty, na pniaku dębowym, pojedynczy; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 247. Gmina Bolesławiec. Owocnik był dużych rozmiarów: szerokość 21 cm, długość- 32 cm.; fot.449793 fot.449794 fot.449795 [notatka: nie] [fotografie: tak];

449793
449794
449795

ID 192 514 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Bugaj (gmina Kalwaria Zebrzydowska), pow. wadowicki, woj. małopolskie, DF87; data zbioru: 16 paź 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: aleja dębowa, na korzeniach kilkusteletniego (pomnik przyrody dębu), jeden owocnik; leg. det. Waldemar Czerniawski; eksykat: nie; uwagi: Owocnik był już mocno zniszczony po ostatnich mrozach! lecz możliwy do identyfikacji.; fot.449877 fot.449878 fot.449879 [notatka: nie] [fotografie: tak];

449877
449878
449879

ID 194 428 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Górecko Kościelne, pow. biłgorajski, woj. lubelskie, GF01; data zbioru: 22 paź 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Kaplica, na pniu dębu, na 2 dębach, w sumie 3 owocniki; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Nie, gatunek chroniony; uwagi: fot.459539 fot.459540 fot.459541 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

459539
459540
459541

ID 194 458 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Rezerwat Przyrody Zajęcze Wzgórze Sopot, pow. Sopot, woj. pomorskie, DA70; data zbioru: 30 lis 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany,buk,dąb,sosna, na martwym dębie, dwa owocniki; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 12/MWR/21.03.12; uwagi: fot.459655 [notatka: tak,Spis grzybów TPK i okolic] [fotografie: tak];

459655

ID 194 732 oznaczenie: Fistulina hepatica; • potwierdzenie ID107 685; lokalizacja: 1km W od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 1 paź 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściasty pas drzew na granicy łąk i lasu -gł.dęby i graby, na zmurszałym pniaku dębu, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.461211 fot.461212; W tym roku ozorek pojawił się tylko na jednym pniu, tym z pierwotnego zgłoszenia. [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

461211
461212

ID 195 368 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Bożacin, 0,8 km E, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie, CC73; data zbioru: 24 paź 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydroże drogi przecinającej las mieszany: buk, dąb, sosna - drzewa dorodne, wieloletnie, także młodziutkie buki, u podstawy dorodnego żywego dębu, jeden starszawy owocnik; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: nadleśnictwo Gołąbki, leśnictwo Mięcierzyn, oddział 182, niedaleko wejścia do szkółki leśnej Mięcierzyn; widok na stanowisko; fot.464608 fot.464609; owocnik; fot.464610 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

464608
464609
464610

ID 195 411 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Goranin, ok. 2,5 km SW, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC92; data zbioru: 4 wrz 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, dąb, brzoza, sosna, na pozostawionym odziomku dębowym, jeden owocnik; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Linery, oddział 110; Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:; specjalny obszar ochrony siedlisk Dyrektywa Siedliskowa! - Grądy w Czerniejewie; stanowisko i żywiciel; fot.464747 fot.464748; owocnik; fot.464749 [notatka: nagranie na dyktafon] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

464747
464748
464749

ID 195 412 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Czerniejewo, 2,3 km NW, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC92; data zbioru: 4 wrz 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj lasu, na drzewostan składa się kilka dębów o obwodzie pierśnicy ok. 3 m, grab, klon, brzoza, świerk, leszczyna, bez czarny, u podstawy starego dębu, jeden owocnik; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Linery, oddział 133; ozorek jest tu obserwowany przeze mnie co roku od pierwszego znalezienia zejściowego owocnika w grudniu 2008; stanowisko i owocnik:; fot.464753 fot.464754 [notatka: nagranie na dyktafon] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

464753
464754

ID 195 437 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Poznań-Nowa Wieś Dolna, 0,6 km NW, pow. miasto Poznań, woj. wielkopolskie, BC99; data zbioru: 7 wrz 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany ze starymi dębami, sosną, młodym grabem i klonem, u podstawy starych dębów i na pniu jednego z nich, na wysokości ok. 3 m, jeden do kilku owocników na poszczególnych dębach; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: Nadleśnictwo Łopuchówko; Obserwacja czwarty rok z rzędu od 2008, każdego roku jedna wizyta!, rośnie tam 6 starych dębów w grupach po 3 i z roku na rok pojawia się na nich ozorek dębowy, w poszczególnych latach obserwowałam różne nasilenie ilości owocników ozorka.; stanowisko; fot.464815; dąb pierwszy z owocnikami; fot.464816 fot.464817 fot.464818; dąb drugi z owocnikami; fot.464819 fot.464820; dąb trzeci z owocnikami; fot.464821 fot.464822 [notatka: nagrania na dyktafon] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

464815
464816
464817
464818
464819
464820
464821
464822

ID 195 493 oznaczenie: Fistulina hepatica; • potwierdzenie ID112 612; lokalizacja: Starczanowo, 1,3 km W, pow. poznański, woj. wielkopolskie, BC89; data zbioru: 6 paź 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, dąb, sosna, pniak dębowy, jeden owocnik; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: nadleśnictwo Łopuchówko, leśnictwo Uchorowo; pierwsze zgłoszenie pochodzi z 2008 r., od tego czasu nie zaobserwowałam lub nie natrafiłam na ozorka, za to obserwowałam owocniki w innych oddalonych miejscach; Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk Dyrektywa Siedliskowa! - Biedrusko; widok na stanowisko, w głębi pniak z ozorkiem; fot.465147; owocnik; fot.465148 fot.465149 [notatka: nagranie na dyktafon] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

465147
465148
465149

ID 195 511 oznaczenie: Fistulina hepatica; • potwierdzenie ID172 770; lokalizacja: Pawłowo, 1,9 km SW, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC92; data zbioru: 27 wrz 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany: dąb, grab, sosna, leszczyna, w pobliżu także olsza i brzoza, pniak dębu, jeden owocnik; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Linery, oddział 83; stanowisko; fot.465243; owocnik; fot.465244 fot.465245 [notatka: nagrania na dyktafon] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

465243
465244
465245

ID 195 512 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Jezierce, 0,8 km S, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CD01; data zbioru: 27 wrz 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las - sosna, leszczyna, brzoza, po dawniej rosnących tu dębach pozostały pniaki, u podnóża dwóch pniaków dębowych, po 2-3 owocniki przy poszczególnych pniakach; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Jezierce, oddział 152; ozorki obserwuję tu od 2009 r., nie zawsze przy tych samych pniakach; przy ścieżce przyrodniczo-leśnej w Jeziercach p. mapka!, 50-60 m przed i za zaznaczonym na mapce punktem ścieżki przyrodniczej, obecnie "w naturze" ma on nr 8 na mapce 10!; fot.465256; pniak pierwszy; fot.465257 fot.465258 fot.465259; owocnik; fot.465260; pniak 2; fot.465261 fot.465262 fot.465263; owocniki; fot.465264 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

465256
465257
465258
465259
465260
465261
465262
465263
465264

ID 195 515 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Jezierce, 1,4 km S, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CD01; data zbioru: 27 wrz 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: leśne przydroże z rzędem kilku okazałych dębów, na pniu żywego dębu, jeden owocnik na pniu na wysokości kilkudziesięciu cm; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Jezierce, na granicy oddziałów 154 i 170; dęby rosną na przydrożu gruntowej leśnej drogi przebiegającej na S od jeziora Baba p. mapka!; fot.465287; dąb z ozorkiem; fot.465288 fot.465289; owocnik; fot.465290 fot.465291 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

465287
465288
465289
465290
465291

ID 207 569 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: 3.5 km na NE od Supraśla, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC02; data zbioru: 14 paź 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: stary puszczański las mieszany, na pniu ściętego dębu, jeden owocnik; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: ZBŚRiL PAN, 10/MG/6.12.12; uwagi: fot.528842 fot.528843 fot.528844 [notatka: nie] [fotografie: tak];

528842
528843
528844

ID 298 938 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: ok.1,0km na N od Osówca Szlacheckiego,gm.Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC25; data zbioru: 24 sie 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany,sosna,brzoza,dąb, na żywym dębie, Pojedynczy owocnik; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: nie dotyczy; uwagi: fot.916376 fot.916377 [notatka: nie] [fotografie: tak];

916376
916377

ID 299 215 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Bagno (gmina Oborniki Śląskie), pow. trzebnicki, woj. dolnośląskie [51°20'12,0"N 16°49'07,8"E], BE27; data zbioru: 8 wrz 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: park przypałacowy, pień żywego dębu, podwójny owocnik; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie (gatunek chroniony); uwagi: siedlisko; fot.917662; owocniki; fot.917663 fot.917664 [notatka: nie] [fotografie: tak];

917662
917663
917664

ID 299 615 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Puszcza Goleniowska, ok. 3 km na SW od Stawna, gm. Goleniów, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB75; data zbioru: 26 paź 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: okrajek dębowy nad łąkami w dolinie Iny, na odziomkowej części żywego dębu, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony); uwagi: fot.919496 fot.919497 fot.919498 [notatka: tak] [fotografie: tak];

919496
919497
919498

ID 305 137 oznaczenie: Fistulina hepatica; • potwierdzenie ID192 179; lokalizacja: 1 km W od wsi Kijów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE54; data zbioru: 10 wrz 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany nad rz. Wartą, na pomnikowym dębie, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.945459 fot.945460; 3.09.2016; fot.945461 fot.945462 [notatka: nie] [fotografie: tak];

945459
945460
945461
945462

ID 308 397 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,5 km na W od Kołbacza, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 22 paź 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna, na przydrożnym przestoju dębowym, w wiązce - kilka owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony); uwagi: fot.960122 fot.960123 fot.960124 [notatka: tak] [fotografie: tak];

960122
960123
960124

ID 316 015 oznaczenie: Fistulina hepatica; • potwierdzenie ID107 685; lokalizacja: 1 km W od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 1' 25" N i 19st 23' 35" E], DE55; data zbioru: 29 lip 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściasty pas drzew na granicy łąk i lasu -gł. dęby i graby, u podstawy murszejącego pniaka dębu, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, Stacja Badawcza ISRiL PAN 25/JN/16.05.2019; uwagi: fot.1009621 fot.1009622 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1009621
1009622

ID 317 946 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Puszcza Bukowa (rez. Osetno), 1,9 km na W od Kołbacza, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 12 wrz 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna z domieszką dębów, na odciętym odziomku dawnego wywrotu dębowego, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony); uwagi: fot.1022736 fot.1022737 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1022736
1022737

ID 318 083 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Puszcza Bukowa (Dolina Ponikwy), 2,5 km na N od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 27 wrz 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: dąbrowa z domieszką buków, na odziomku po dawno ściętym dębie, 2 zrośnięte ze sobą owocniki; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony); uwagi: fot.1023674 fot.1023675 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1023674
1023675

ID 318 985 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: 0,3 km SW od leśn. w Stobiecku Miejskim ( Radomsko ), gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 20 sie 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -dęby, brzozy, sosny, buki i inne, na dębowym pniaku, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: 51st 4' 9,2" N i 19 st22' 38" E; fot.1030603; .; 28.08.2018; fot.1030604 fot.1030605 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1030603
1030604
1030605

ID 319 767 oznaczenie: Fistulina hepatica; • potwierdzenie ID180 176; lokalizacja: 1,3 km NE od wsi Teklinów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie [50st 59' 44,2" N i 19st 22' 34,4" E], DE65; data zbioru: 9 wrz 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy z domieszką dębów i brzóz, u podstawy martwego dębu, 2 (-4) owocniki; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, Stacja Badawcza ISRiL PAN 27/JN/16.05.2019; uwagi: fot.1035472 fot.1035473 fot.1035474; 20.09.2018 owocniki zmarnowane, jeden oderwany z niego eksykat !; fot.1035475 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1035472
1035473
1035474
1035475

ID 325 970 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Ok.3 km na NW do Starej Wsi,gm.Chorzele, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC04; data zbioru: 22 wrz 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zdegradowany grąd, u podstawy żywego dębu, Pojedynczy owocnik; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: Nie,chroniony; uwagi: fot.1095856 fot.1095857 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1095856
1095857

ID 326 215 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Gdynia Grabówek, ok. 200 m na W od Morskiego Instytutu Rybackiego, pow. Gdynia, woj. pomorskie, CA69; data zbioru: 27 wrz 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las bukowy z domieszką dębów, na korzeniu u nasady pnia dębu bezszypułkowego, pojedynczy owocnik; leg. det. Włodzimierz Chojnacki; eksykat: nie (gatunek chroniony); uwagi: oddział 266.; fot.1098731 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1098731

ID 326 620 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Puszcza Wkrzańska (prop. rez. Rytka), 1,2 km na SW od Karszna w gminie Nowe Warpno, pow. policki, woj. zachodniopomorskie, AB51; data zbioru: 14 paź 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kwaśna buczyna z domieszką poj. Db, na odziomku starego Db, w wiązce; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony); uwagi: fot.1103984 fot.1103985 fot.1103986 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1103984
1103985
1103986

ID 333 762 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: 2km na pn. od Radówka, przy j.Piaski,odz.153D, pow. łobeski, woj. zachodniopomorskie, AB59; data zbioru: 1 sie 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las dębowo-bukowy z sosną, podstawa zranionego, zamierającego dębu, jeden młody owocnik; leg. Marcin Sławomir Lożek, det. Grażyna Domian; eksykat: nie chroniony; uwagi: Ozorek dębowy fot.1155669 fot.1155670fot. 1155671 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1155669
1155670

ID 335 590 oznaczenie: Fistulina hepatica; • potwierdzenie ID107 685; lokalizacja: 1 km W od wsi Bobry; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51st 1' 25" N i 19st 23' 35,5" E], DE55; data zbioru: 9 wrz 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściasty pas lasu na granicy lasu i nadwarciańskich łąk -dęby, osiki, lipy i inne, przy zmurszałych dębowych pniakach, 4 owocniki przy 3 pniakach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy zgłoszeniu 316015; uwagi: fot.1168572 fot.1168573 fot.1168574 fot.1168575 fot.1168576 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1168572
1168573
1168574
1168575
1168576

ID 336 611 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: 1,23 km SSE od leśniczówki Gąsiory (Gąski 1), pow. ostródzki, woj. warmińsko-mazurskie, EB60; data zbioru: 5 paź 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: LŚW las bukowo-dębowy, u podnóża starego dębu, pojedynczy owocnik; leg. det. Artur Jeżewski; eksykat: nie; uwagi: Nadleśnictwo Stare Jabłonki, Leśnictwo Ostrowin, Obręb 1, Oddział 293, Wydzielenie: a -00, WGS84: 53.6662, 20.1302. Stanowisko obserwowane od kilku lat, co roku od 1 do 7 owocników. Ten wyjątkowo duży; szerokość kapelusza 34 cm, długość 33 cm. fot.1175875 fot.1175876 fot.1175877 fot.1175878 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1175875
1175876
1175877
1175878

ID 337 386 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Prop. rez. Wyszoborski Las Barwinkowy w gm. Płoty, 1,7 km na SW od Wyszoboru, pow. gryficki, woj. zachodniopomorskie, AB38; data zbioru: 13 paź 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna z domieszką starych dębów, na odziomkowej części starego Quercus, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony); uwagi: fot.1180793 fot.1180794 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1180793
1180794

ID 347 889 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Elbląg, Las Bażantarnia, 300 m. N od wiaty Parasol, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°10'51.3"N 19°28'32.2"E], DB06; data zbioru: 16 sie 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las bukowy z dodatkiem dębu, U podstawy martwego dębu, 5 owocników; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza; uwagi: GPS:; Wątek: [bf:1251100]; 1 owocnik był wyrwany z podłoża, więc wziąłem fragment na eksykat; Ozorek dębowy [notatka: tak] [fotografie: w wątku na forum]; związane wątki bio-forum.pl: 1251100 ;

ID 347 927 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: ZPK Torfowisko Reptowo5km na pnzach od Reptowa pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB85; data zbioru: 13 sie 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: szczątkowa dąbrowa, pień dębu, jeden młody owocnik; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: nie, chroniony; uwagi: Ozorek dębowy fot.1252527 fot.1252528 fot.1252529 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1252527
1252528
1252529

ID 348 084 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Elbląg, Las Bażantarnia, 250m NE od mostka Elewów, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°10'34.8"N 19°28'13.4"E], DB06; data zbioru: 22 sie 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany Bk, Db, So, Gb, u podstawy żywego dębu, 3 owocniki, zrośnięte; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: GPS:; 2 największe owocniki ponad 30cm! wyrwane i porzucone.; fot.1253757 fot.1253758 fot.1253759 fot.1253760 fot.1253761 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1253757
1253758
1253759
1253760
1253761

ID 349 255 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: 1 km E od wsi Ujazdówek; gm. Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE57; data zbioru: 10 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -dąb, buk, sosna, na dębowym pniaku, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji; uwagi: GPS: 51st 2' 38" N 19st 39' 48" E; fot.1262099 fot.1262100 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1262099
1262100

ID 349 724 oznaczenie: Fistulina hepatica; • potwierdzenie ID107 685; lokalizacja: 1 km W od wsi Bobry; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 16 sie 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściasty pas lasu na granicy lasu i nadwarciańskich łąk -dęby, osiki, lipy i inne, na murszejących dębowych pniakach, kilka owocników na trzech pniakach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.1265674 fot.1265675 fot.1265676 fot.1265677; 7.09; fot.1265678 fot.1265679 fot.1265680 fot.1265681 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1265674
1265675
1265676
1265677
1265678
1265679
1265680
1265681

ID 349 727 oznaczenie: Fistulina hepatica; • potwierdzenie ID180 176; lokalizacja: 1,3 km NE od wsi Teklinów; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE65; data zbioru: 7 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy z domieszką dębów i brzóz; obecnie poręba, przy dębowym pniaku, dwa owocniki; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: fot.1265700 fot.1265701 fot.1265702 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1265700
1265701
1265702

ID 349 765 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Elbląg, las Bażantarnia, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°10'22.5"N 19°28'21.8"E], DB06; data zbioru: 21 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las liściasty Bk - Db, u podstawy żywego dębu, 1 owocnik; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: GPS:; Owocnik w stanie zejściowym, w celu potwierdzenia oznaczenia zrobiłem małe nacięcie ostatnie zdjęcie!.; fot.1266107 fot.1266108 fot.1266109 fot.1266110 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1266107
1266108
1266109
1266110

ID 349 846 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Kobylanka, gm.Kobylanka, przy kościele, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB95; data zbioru: 17 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zieleń przykościelna, pomnikowe chronione lipy i dęby, u podstawy dębu szypułkowego Fastigiata, jeden owocnik; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: nie chroniony; uwagi: Ozorek dębowy, drzewo zamierające fot.1266824 fot.1266825 fot.1266826 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1266824
1266825
1266826

ID 351 044 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Glewice,1km w stronę Goleniowa pow. goleniowski woj. zachodniopomorskie, AB65; data zbioru: 1 paź 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi, skraj lasu mieszanego, karpa dębu, u podstawy pnia, jeden owocnik 30cm x 15; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: nie, chroniony; uwagi: Ozorek dębowy fot.1276673 fot.1276674 fot.1276675 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1276673
1276674
1276675

ID 351 618 oznaczenie: Fistulina hepatica; • potwierdzenie ID192 179; lokalizacja: 1 km W od wsi Kijów; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE54; data zbioru: 21 sie 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany nad Wartą, na pniu pomnikowego dębu, trzy owocniki; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, fragment owocnika w Stacji; uwagi: GPS: 51st 1' 57" N 19st 15' 23" E; fot.1281437 fot.1281438 fot.1281439; W 2018 znalazłem na tym dębie 1 owocnik, a w 2020 trzy owocniki ozorka [notatka: nie] [fotografie: tak];

1281437
1281438
1281439

ID 353 071 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: 1.5km na zachód od Przemocza, Nadl. Kliniska, Leśnictwo Bącznik, oddział 359, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB75; data zbioru: 3 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna, pień dębu, w grupie, dwa owocniki; leg. Tomasz Redmer, det. Jacek Drozda; eksykat: nie, chroniony; uwagi: Ozorek dębowy fot.1295926 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1295926

ID 353 173 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Rezerwat Przyrody Bażantarnia, pow. nowosolski, woj. lubuskie, BD60; data zbioru: 22 sie 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Usychający dąb, dąb, Pojedyńczy owocnik; leg. det. Iwona Burzynska; eksykat: Nie dotyczy,ochrona.; uwagi: fot.1297164 fot.1297165 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1297164
1297165

ID 353 477 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: 0,3 km na E od miejscowości Stany, pow. nowosolski, woj. lubuskie, BD60; data zbioru: 29 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Bór sosnowy z domieszką dębów i brzóz, pniak dębowy, pojedyńczy owocnik; leg. det. Iwona Burzynska; eksykat: nie,chroniony; uwagi: fot.1299734 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1299734

ID 355 841 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Puszcza Zielonka, 400 m na NE od Parkingu pod Dziwewiczą Górą, przy ścieżce, pow. poznański, woj. wielkopolskie, BC99; data zbioru: 12 wrz 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: , blisko starego pniaka, dwa młode okazy; leg. det. Sławomir Maizner; uwagi: N52 29 06.9 E17 00 30.9 fot.1319323 fot.1319324 [fotografie: tak];

1319323
1319324

ID 355 842 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Puszcza Zielonka, 750 m na NE od Parkingu pod Dziewiczą Górą, pow. poznański, woj. wielkopolskie, BC99; data zbioru: 4 paź 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: , na starym pniaku, trzy owocniki, w tym dwa zrośnięte; leg. det. Sławomir Maizner; uwagi: N52 29 14.6 E17 00 47.1 fot.1319329 fot.1319330 fot.1319331 [fotografie: tak];

1319329
1319330
1319331

ID 359 398 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Dęblin - 21.830653 , 51.607468, pow. rycki, woj. lubelskie, FD92; data zbioru: 27 lip 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las dębowy, Na żywym dębie, 4 owocniki; leg. det. Robert Kozak; eksykat: nie; uwagi: fot.1356434 [fotografie: tak];

1356434

ID 359 725 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Rezerwat Krzywe Koło w Pętli Wdy, pow. starogardzki, woj. pomorskie, CB58; data zbioru: 7 sie 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grąd, grab,dąb, lipa, brzoza, osika, sosna, świerk jarząb, na suchej kłodzie dębowej, pojedynczy owocnik; leg. det. Marian Sęktas; eksykat: NIE, chroniony; uwagi: Kłoda zlokalizowana na północnym cyplu półwyspu fot.1359965 fot.1359966 fot.1359967 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1359965
1359966
1359967

ID 360 387 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: 1 km NE od wsi Borowa; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE35; data zbioru: 26 sie 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -dąb, brzoza, jesion, grab, jodła i inne, na murszejącym, omszałym pniaku dębowym, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji, fragment owocnika; uwagi: GPS: 51st 11' 52" N 19st 23' 10" E; fot.1366229 fot.1366230; młody owocnik -15.08.; fot.1366231 fot.1366232 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1366229
1366230
1366231
1366232

ID 360 486 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Gdańsk-Brętowo, TPK, rez. Dolina Strzyży, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 2 wrz 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grąd, dąb, buk, grab, żywy dąb, pojedynczy owocnik; leg. det. Marian Sęktas; eksykat: NIE, chroniony; uwagi: fot.1367483 fot.1367484 fot.1367485 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1367483
1367484
1367485

ID 361 009 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: 1,5 km SE od wsi Gertrudów; gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,163167 19,584725], DE47; data zbioru: 14 sie 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -dąb, sosna, brzoza i inne, na dębowym pniaku opanowanym przez żółciaka siarkowego, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: fot.1371276 fot.1371277 fot.1371278 fot.1371279; 3.09. stwierdzono iż owocnik obumarł za młodu. [notatka: nie] [fotografie: tak];

1371276
1371277
1371278
1371279

ID 361 081 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Elbląg, las Bażantarnia, 75 m. od parkingu pod restauracją Myśliwska, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°10'26.9"N 19°26'43.3"E], DB05; data zbioru: 14 wrz 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Przydroże asfaltowej drogi leśnej z dębami, blisko podstawy martwego, złamanego dębu, 3 owocniki; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: fot.1371948 fot.1371949 fot.1371950 fot.1371951 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1371948
1371949
1371950
1371951

ID 361 380 oznaczenie: Fistulina hepatica; • potwierdzenie ID347 889; lokalizacja: Elbląg, las Bażantarnia, 300 m. N od wiaty Parasol, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB06; data zbioru: 19 sie 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna z dodatkiem dębu i in., U podstawy martwego dębu, 2 owocniki; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: Dokładnie ten sam pień dębu, co przy pierwotnym zgłoszeniu. Jeden owocnik obserwowany na kolejnych zdjęciach: 19.08, 23.08 dwa zdjęcia, razem z siedliskiem!, 28.08, 18.09 nowy owocnik!; fot.1374376 fot.1374377 fot.1374378 fot.1374379 fot.1374380 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1374376
1374377
1374378
1374379
1374380

ID 362 303 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Równina Gorzowska (prop. rez. Jezioro Okunie w Barlineckim PK), 130 m na NW od Leśniczówki Okno przy NE Brzegu Jeziora Okunie, pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie, AC37; data zbioru: 3 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grąd, na odziomkowej części dwóch Quercus petraea (pomniki przyrody), 7 owocników (na jednym dębie 6, na drugim 1); leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony); uwagi: fot.1381778 fot.1381779 fot.1381780 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1381778
1381779
1381780

ID 362 663 oznaczenie: Fistulina hepatica; • potwierdzenie ID349 255; lokalizacja: 1 km E od wsi Ujazdówek; gm. Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE57; data zbioru: 13 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -dąb, buk, sosna i inne, na dębowym pniaku, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: fot.1384300 fot.1384301 fot.1384302 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1384300
1384301
1384302

ID 363 537 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Elbląg - Rubno (Wysoczyzna Elbląska), pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°13'21.3"N 19°24'20.2"E], DB05; data zbioru: 31 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna z udziałem Db, Brz, u podstawy żywego, pomnikowego dębu (pierśnica pow. 2 m.) we wnęce nad ziemią, 2 lub 3 owocniki zejściowe; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: Ze względu na daleko posunięty rozkład i niepewność oznaczenia wyciąłem fragment w nieco lepszym stanie do zdjęcia.; fot.1390753 fot.1390754 fot.1390755 fot.1390756 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1390753
1390754
1390755
1390756

ID 364 621 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Danowo, gm.Goleniów, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB76; data zbioru: 28 lis 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: teren rekreacyjny z dębem na skraju, nabiegi korzeniowe, jeden owocnik; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: nie, chroniony; uwagi: pomnik przyrody - dąb szypułkowy "Henryk"; fot.1400172 fot.1400173 fot.1400174 fot.1400175 fot.1400176 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1400172
1400173
1400174
1400175
1400176

ID 365 661 oznaczenie: Fistulina hepatica; • potwierdzenie ID107 685; lokalizacja: 1 km W od wsi Bobry; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 20 sie 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściasty pas lasu na granicy lasu i nadwarciańskich łąk -dęby, osiki, lipy i inne, na murszejącym dębowym pniaku, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: fot.1407524 fot.1407525 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1407524
1407525

ID 366 877 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Siwianka, pow. otwocki, woj. mazowieckie, ED39; data zbioru: 24 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy z domieszką dęba, na stojącym dębie, jeden owocnik; leg. Robert Łyżczarz Magdalena Mularczyk, det. Robert Łyżczarz; eksykat: nie,pod ochroną; uwagi: fot.1419946 fot.1419947 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1419946
1419947

ID 366 879 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Stoczek, pow. garwoliński, woj. mazowieckie, FD60; data zbioru: 25 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las debowy z domieszka graba, na stojacym dębie, pojedynczy owocnik mocno zniekształcony; leg. Robert Łyżczarz Magdalena Mularczyk, det. Robert Łyżczarz; eksykat: nie,pod ochroną; uwagi: fot.1419962 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1419962

ID 366 885 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Rezerwat Modrzewina, pow. grójecki, woj. mazowieckie, ED65; data zbioru: 25 wrz 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las dębowo grabowy z domieszką lipy i modrzewia, na stojącym umierajacym dębie, jeden owocnik; leg. Robert Łyżczarz Magdalena Mularczyk, det. Robert Łyżczarz; eksykat: nie,pod ochroną; uwagi: fot.1420003 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1420003

ID 366 886 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Rezerwat Jedlnia Kozienicki Park Krajobrazowy, pow. radomski, woj. mazowieckie, EE09; data zbioru: 3 wrz 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las dębowo jodłowy z domieszką graba,buka,sosny, na stojącym starym dębie, 5 owocników; leg. Robert Łyżczarz Magdalena Mularczyk, det. Robert Łyżczarz; eksykat: nie,pod ochroną; uwagi: z jednej strony dęba rosły dwa owocniki,po drugiej stronie trzy. fot.1420007 fot.1420008 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1420007
1420008

ID 370 895 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: 1,88km na północ od Brwic, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie; data zbioru: 20 sie 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las dębowy, pień dębu, świeżo ścięty, grzyb w centralnej, spróchniałej części pnia, 3 zrośnięte osobniki w wiązce; leg. Agnieszka Szlauer-Łukaszewska, det. Grażyna Domian; eksykat: -; uwagi: fot.1466492 fot.1466493 fot.1466494 [fotografie: tak];

1466492
1466493
1466494

ID 371 151 oznaczenie: Fistulina hepatica; • potwierdzenie ID349 765; lokalizacja: Elbląg, las Bażantarnia, 20 m. S. od szczytu wzg. Świątynia Dumania, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°10'21.8"N 19°28'21.6"E], DB06; data zbioru: 26 sie 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna z domieszkami (Db, Św), u podstawy pnia żywego dębu, 3 lub 4 owocniki; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: Stanowisko oddalone o 30 m. od pierwotnego; fot.1469176 fot.1469177 fot.1469178 fot.1469179 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1469176
1469177
1469178
1469179

ID 371 402 oznaczenie: Fistulina hepatica; • potwierdzenie ID361 081; lokalizacja: Elbląg, las Bażantarnia, tuż przy Muszli Koncertowej obok restauracji Myśliwska, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°10'24.6"N 19°26'43.1"E], DB05; data zbioru: 1 wrz 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: tereny rekreacyjne, w pobliżu Bk, Db, Gb, u nasady pnia żywego dębu, 1 duży owocnik i 1 “osesek” po drugiej stronie pnia; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: Fragment większego owocnika odkrojony przez ciekawskiego grzybiarza lub turystę.; Stanowisko oddalone o 70 m. S od pierwotnego.; fot.1472351 fot.1472352 fot.1472353 fot.1472354 fot.1472355 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1472351
1472352
1472353
1472354
1472355

ID 371 449 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Ostrówek, przy drodze Kamieniowola - Leszkowice, pow. lubartowski, woj. lubelskie, FD98; data zbioru: 12 sie 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: dąbrowa z domieszką sosny, żywy dąb, pojedynczy owocnik; leg. Renata Ligaj, det. Marian Sęktas; eksykat: NIE, chroniony; uwagi: Oznaczono na podstawie zdjęcia; fot.1473048 fot.1473049 [fotografie: tak];

1473048
1473049

ID 371 541 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Puszcza Białowieska, pow. hajnowski, woj. podlaskie, GC55; data zbioru: 8 wrz 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las grabowo-dębowo-świerkowy, na powalonym dębie, jeden owocnik; leg. det. Robert Kozak; uwagi: fot.1474261 [fotografie: tak];

1474261

ID 371 684 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Gdańsk-Oliwa, TPK, Dolina Radości, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 12 wrz 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna z dębem, sosną, stara karpa dębowa, pojedynczy owocnik; leg. det. Marian Sęktas; eksykat: NIE, chroniony; uwagi: fot.1475860 fot.1475861 fot.1475862 fot.1475863 fot.1475864 [fotografie: tak];

1475860
1475861
1475862
1475863
1475864

ID 371 829 oznaczenie: Fistulina hepatica; • potwierdzenie ID192 179; lokalizacja: 1 km W od wsi Kijów; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie [GPS: 51,0324 19,2563], DE54; data zbioru: 9 wrz 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany nad Wartą, na pniu, przy podstawie, pomnikowego dębu, dwa owocniki; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: fot.1477130 fot.1477131 fot.1477132 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1477130
1477131
1477132

ID 372 127 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Gdańsk-Orunia, Park Oruński, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA90; data zbioru: 20 wrz 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Starodrzew parkowy, buk, dąb, kasztanowiec, klon, karp bardzo starego dębu, pojedynczy owocnik; leg. det. Marian Sęktas; eksykat: NIE, chroniony; uwagi: fot.1479554 fot.1479555 fot.1479556 fot.1479557 [fotografie: tak];

1479554
1479555
1479556
1479557

ID 372 320 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Piórkowo 2 km. E, parking przy Ścieżce Dydaktycznej nad Jeziorem Pierzchalskim (rezerwat Ostoja Bobrów nad Rzeką Pasłęką), pow. braniewski, woj. warmińsko-mazurskie [54°14'43.8"N 19°51'11.1"E], DA98; data zbioru: 21 wrz 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: parking leśny obok starej dąbrowy, na starym, złamanym dębie przerobionym częściowo na rodzaj rzeźby, 2 owocniki u podstawy dębu, 1 na wys. 2 m. (przedost. zdjęcie) i 1 na wys. ponad 4 m. (ost. zdjęcie); leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: fot.1481527 fot.1481528 fot.1481529 fot.1481530 fot.1481531 fot.1481532 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1481527
1481528
1481529
1481530
1481531
1481532

ID 373 280 oznaczenie: Fistulina hepatica; • potwierdzenie ID363 537; lokalizacja: Elbląg - Rubno, 800 m. NE, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie [54°13'22.7"N 19°24'21.6"E], DB05; data zbioru: 14 paź 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty Bk, Brz, Gb i stare Db, u podstawy pomnikowego dębu (dąb Hoggo, którego wiek szacowany jest na 500-600 lat), łącznie 5 owocników (2 + 2 + 1) na obwodzie drzewa; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: W pierwotnym zgłoszeniu rosły na innym pomnikowym dębie oddalonym o 50 m., teraz ich tam nie było.; fot.1491428 fot.1491429 fot.1491430 fot.1491431 fot.1491432 fot.1491433 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1491428
1491429
1491430
1491431
1491432
1491433

ID 373 330 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Mosty, gm. Goleniów, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB76; data zbioru: 17 paź 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: park podworski Bk, Db, Lp, odziomki zamierających dębów, po kilka owocników przy trzech dębach; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: nie, chroniony; uwagi: fot.1492364 fot.1492365 fot.1492366 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1492364
1492365
1492366

ID 373 663 oznaczenie: Fistulina hepatica; • potwierdzenie ID361 009; lokalizacja: 1,5 km SE od wsi Gertrudów; gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE47; data zbioru: 11 paź 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -dąb, sosna, brzoza i inne, na dębowym pniaku, dwa owocniki; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: 2.09 pierwszy owocnik, który, tak jak w poprzednim roku obumarł za młodu; fot.1495332; 13.10 drugi owocnik, po przeciwnej stronie pnia; fot.1495333 fot.1495334 fot.1495335 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1495332
1495333
1495334
1495335

ID 374 175 oznaczenie: Fistulina hepatica; lokalizacja: Surowe 1,2 km. SE (rezerwat Dęby w Krukach Pasłęckich), pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie [54°01'49.8"N 19°47'10.0"E], DB28; data zbioru: 4 lis 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty z przewagą lipy z domieszką starodrzewu dębowego i bukowego, na pniu żywego starego dębu, 1 owocnik na wys. 1,5 m.; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: fot.1499679 fot.1499680 fot.1499681 fot.1499682 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1499679
1499680
1499681
1499682
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji