grzyby.pl

Fam. Dacryobolaceae

płaszczkowate
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Polyporales Polyporales Polyporales PolyporalesPolyporalesstrzępkoskórkowate (Hyphodermataceae)białakowate (Postiaceae)