Grzyby nadrzewne o kolczastym hymenoforze.
owocniki kuliste lub kolistawe z bardzo długimi kolcami (do 60 mm)

space

Creolophus cirrhatus · kolczatek strzępiasty

Hericium cirrhatum
Czerwona Lista — V–narażony na wymarcie
Creolophus cirrhatus (kolczatek strzępiasty)
rzadki; na martwym drewnie drzew liściastych

Dentipellis fragilis · ząbczak kruchy

Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem
Dentipellis fragilis (ząbczak kruchy)