grzyby.pl

Fam. Hericiaceae

soplówkowate
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Russulales Russulales Russulales RussulalesRussulales kolczaste kolczastekolczasteskórnikowate (Stereaceae)naziemkowate (Albatrellaceae)