grzyby.pl

Agaricales (grzyby blaszkowe)

wysyp zarodników purpurowo-brązowy, fioletowo-brązowy do czarnego; zarodniki z porą rostkową.|spore print purple-brown, violet-brown to black; spores with an apical germ pore

Bolbitiaceae · gnojankowate »3

wysyp zarodników rdzawobrązowy; zarodniki z porą rostkową

spore print rusty brown; spores with an apical germ pores

Strophariaceae · pierścieniakowate »17

wysyp purpurowo-brązowy, fioletowo-czarny do czarnego lub rdzawo-brązowy (łuskwiak (Pholiota)); często z pierścieniem i resztkami osłony; barwa kapelusza od żółci do brązów; zarodniki z porą rostkową

spore print purple-brown, violet-black to black or rusty-brown (łuskwiak (Pholiota)); often with ring and veil remnants; pileus in shades of yellow and brown; spores with an apical germ pores

wysyp zarodników w różnych odcieniach brązu (zwykle rdzawych); owocniki często z mniej lub wyraźniej zaznaczoną włóknistą osłoną pod kapeluszem (zasnówką); zarodniki bez pory rostkowej|spore print in different shades of brown (usually rusty-brown); sporocarps with more or less distinct fibrous partial veil under cap; spores without an apical pore

blaszki łatwo oddzielają się od miąższu, zbiegające; wysyp zarodników brązowy; zarodniki bez pory rostkowej|gills easily separable from flesh, decurrent; spore print brown; spores without germ pore
wysyp zarodników czarny lub szaro-czarny; blaszki grube, zbiegające, woskowatej konsystencji; wyrastają na ziemi pod drzewami iglastymi|spore print black or gray-black; gills thick, decurrent, waxy consistency; grows under conifers

Zobacz też See also:

Russula · gołąbek »29

(potocznie: surojadki)
gołąbek (Russula)
z kruchym miąższem|with brittle flesh
z kruchym miąższem i sokiem mlecznym|with brittle flesh and with latex
z żyłkowanym hymenoforem przypominającym blaszki|with ridges resembling gills