grzyby.pl

Auriscalpiaceae

szyszkogłówkowate
W nowym ujęciu systematycznym rodzina ta znajduje się w rzędzie gołąbkowców (Russulales) i ujmuje obok szyszkolubki kolczastej (Auriscalpium vulgare) także blaszkowe grzyby z rodzaju twardówka (Lentinellus) i bezblaszkowy gatunek o krzaczkowatych owocnikach - świecznica rozgałęziona (Artomyces pyxidatus). Podobieństwa pomiędzy tymi, różnymi makroskopowo, grzybami występują na poziomie mikroskopowym.
Auriscalpium vulgare (szyszkolubka kolczasta)
spód kapelusza z kolczastym hymenoforem
Pospolita ale trudna do zauważenia z uwagi na niewielki rozmiar i barwę zlewającą się z podłożem. Owocniki wyrastają na zagrzebanych w ściółce szyszkach sosny, rzadko świerka, spojrzenie na spód kapelusza z kolczastym hymenoforem rozwiewa wątpliwości co do oznaczenia gatunku.

Artomyces pyxidatus · świecznica rozgałęziona

świecznik rozgałęziony
Clavicorona pyxidata
Czerwona Lista — V–narażony na wymarcie
Artomyces pyxidatus (świecznica rozgałęziona)
miseczkowate zakończenia gałązek
Artomyces pyxidatus (świecznica rozgałęziona)
Gatunek łatwy do rozpoznania. Owocniki średniej wielkości, o zbitym pokrój, charakterystyczne kandelabrowato rozgałęzione. Ważną cechą diagnostyczną jest miseczkowate zakończenia gałązek.

space