skorowidze (indices)

nazwy zwyczajowe, „ludowe” mają kilka ciekawych właściwości, które często prowadzą do nieporozumień
  
grzyby (↓nie)
· To co zwykle nazywamy grzybami, i co zbieramy, to są (z naukowego punktu widzenia) owocniki grzyba. Zasadniczą częścią organizmu grzyba jest ukryta w podłożu grzybnia - podobna do pajęczyny oplata ona cząstki podłoża lub przenika korzenie i drewno.
  
    

Elaphomyces muricatus (jeleniak nastroszony)

owocniki podziemne, bulwiaste (↓nie)
    
    
grzyby podstawkowe(↑nie) (↓nie)
· Zarodniki tworzą się na podstawkach.
· Owocniki najróżniejszego kształtu i wielkości od mikroskopijnych do ponad metra długości.
    
      
Auricularia auricula-judae (uszak bzowy)

Exidia glandulosa (kisielnica trzoneczkowa)

galaretowate (↓nie)
· Owocniki w stanie nawilżonym galaretowate
· i/lub ze złożonymi podstawkami i/lub zarodniki kiełkujące dwuetapowo lub tworzące konidia.
      
      
nie galaretowate(↑nie)
· Owocniki o konsystencji mięsistej, skórzastej, korkowatej lub zdrewniałe.
      
        
rurkowe (↓nie)
· Hymenofor w formie rurek znajduje się pod spodem kapelusza, gdzie widoczne są pory (ujścia rurek).
        
          
Boletus luridus (borowik ponury)

Suillus granulatus (maślak ziarnisty)

rurkowe mięsiste (↓nie)
· Owocniki o konsystencji mięsistej, zwykle typowe z trzonem i centralnie umieszczonym kapeluszem.
  Tutaj, między innymi, zbierane konsumpcyjnie rurkowe grzyby jadalne z rodziny borowikowatych (Boletaceae).
          
          
Piptoporus betulinus (białoporek brzozowy)

Daedalea quercina (gmatwek dębowy)

Fomitopsis pinicola (pniarek obrzeżony)

hubowate itp.(↑nie)
· Owocniki o rurkowatym hymenoforze
· i różnego kształtu, zwykle "hubowate" tj. bocznie przyrośnięte lub z ekscentrycznym trzonem, kopytowate, konsolowate, półeczkowate;
· mogą też być rozpostarte, rozpostarto odgięte, rzadko z kapeluszem i centralnie umieszczonym trzonem.
          
        
klucze po obrazkach

· Hymenofor w formie blaszek, rzadziej w formie żyłek lub gładki.
· Owocniki z trzonem i kapeluszem lub bez trzonu, bocznie przyrośnięte do podłoża.
        
        
Sarcodon imbricatus (sarniak świerkowy)

Hydnum repandum (kolczak obłączasty)

· Hymenofor kolczasty, kolce skierowane w dół (geotropizm dodatni).
· Owocniki mięsiste, kapeluszowe z trzonem lub siedzące, przyrośnięte bokiem do podłoża, także owocniki formy krzaczkowatej lub rozpostarte na podłożu i wtedy kolce długie przynajmniej na kilka mm.
        
        
Peniophora quercina (powłocznica dębowa)

rozpostarte i ±gładkie ("farby i tapety")(↑nie) (↓nie)
· Owocniki z ±spłaszczonym cienkim hymenoforem;
· gładkie lub z krótkimi wyrostkami, zmarszczkami, kolcami itp.;
· rozpostarte lub rozpostarto-odgięte na brzegu.
        
        
Macrotyphula juncea (buławka sitowata)

Clavariadelphus pistillaris (buławka pałeczkowata)

pałeczki, szpileczki, krzaczki(↑nie) (↓nie)
· Owocniki maczugowate, pałeczkowate, szpilkowate lub krzaczkowate; jeśli w formie przypominającej kolce, to te dość krótkie i skierowane w górę.
        
        
Geastrum pectinatum (gwiazdosz długoszyjkowy)

Lycoperdon perlatum (purchawka chropowata)

Phallus impudicus (sromotnik smrodliwy)

purchawki i inne wnętrzniaki(↑nie) (↓nie)
· Zarodniki tworzą się wewnątrz owocnika i są uwalniane przez jego rozerwanie.
        
        
Merismodes confusa (osiękla wąskozarodnikowa)

GREJ: ID42324 (© autora fot.)

cyfeloidalne - kubeczkowate, miseczkowate, rurkowate itp.(↑nie)
· Owocniki ±imitujące typowe owocniki grzybów workowych, miseczkowate, kubkowate, tarczkowate lub rurkowate, przyczepione do podłoża za pomocą trzoneczka lub też siedzące.
        
    
Vibrissea truncorum (włosóweczka nadrzewna)

Peziza badia (kustrzebka brunatna)

grzyby workowe(↑nie)
· Zarodniki tworzą się w workach.
· Owocniki najczęściej drobne lub średniej wielkości, wyjątkowo do kilkunastu cm wielkości;
· zwykle miseczkowate, tarczkowate itp., rzadko z wyodrębnionym trzonem i mniej lub bardziej nieregularną główką (smardze, piestrzenice).
    
  
grzybopodobne(↑nie)
· Czy jesteś pewien, czy to w ogóle jest grzyb? podobne do grzybów (niekapeluszowych) mogą też być owocniki śluzowców lub plechy porostów (i vice versa).
· Are you sure it is fungus? some lichens or sporocarps of slime-molds are fungus lookalikes.
  
    
Leocarpus fragilis

śluzowce (↓nie)
· Organizmy grzybopodobne, w pewnej fazie rozwoju skupiające się w pełzające powoli zespoły, następnie formujące i zastygające różne utwory owocnikopodobne, utworzone z elementów nośnych i masy zarodników.
    
    
klucze po obrazkach

porosty(↑nie)
· Organizmy symbiotyczne składające się ze strzępek grzyba i komórek glonu. Tworzą różne formy plechy rozpostarte albo listkowate, krzaczkowate, czasem z miseczkowatymi utworami.
· Współcześnie zaliczane do grzybów (lichenizujących). Tradycyjnie jednak ujmowane jako osobna grupa badanych organizmów żywych badana przez lichenologów, a nauka nimi zajmująca się to lichenologia.
    

wybrane grupy (groups)

na każdej stronie atlasu poznajesz gatunek lub grupę gatunków dzięki ilustracjom, klasyfikacji systematycznej, dostępnym opisom i kluczowi, informacji o występowaniu
skonsultuj ciekawsze znaleziska na bio-forum.pl
Clathrus archeri (okratek australijski)

dziwne owocniki

„Atlas Przyrodnika” — grzyby duże, pospolite lub charakterystyczne

najbardziej intrygujące grzyby

dobre grzyby jadalne często zbierane (best edible)

„Niezbędnik Grzybiarza” — trujące i jadalne grzyby interesujące dla grzybiarzy

chronione (protected)

czerwona lista (Red List)

Grzyby są bardzo liczną grupą organizmów, liczącą ponad 100 000 gatunków. Przedmiotem zainteresowania tego atlasu są jedynie grzyby tworzące duże owocniki tj. dostrzegalne gołym okiem - tzw. macromycetes - jest to grupa sztuczna - w jej skład wchodzą grzyby z różnych odległych ewolucyjnie grup. Liczbę gatunków macromycetes występujących w Polsce, należy szacować w tysiącach, w atlasie jest jedynie ich część, choć większość pospolitych i łatwych do zauważenia.

Podział stosowany w kluczu, dopóki jest to możliwe, opiera się na cechach dostrzegalnych gołym okiem i łatwych do stwierdzenia. Kluczem posługujemy się wybierając w kolejnych krokach ten odnośnik, który najbliżej odpowiada oznaczanemu egzemplarzowi. W razie pomyłki, wycofanie się ułatwiają nam linki zwrotne i listwa menu na górze i dole strony, pokazująca odbytą przez nas drogę w głąb klucza.

Każdy gatunek ma dwuczłonową nazwę np. Boletus edulis. Jej pierwszy człon to nazwa rodzaju. Drugi gatunku. Jednostkami podziału wyższymi od rodzaju są rodzina (nazwa zakończona na -ceae), rząd (-les), klasa, gromada. Polskie nazwy mają jedynie charakter pomocniczy.

There is a large number of species of fungi, probably way beyond 100 000. On this web site you will find only macromycetes - an artificial group of fungi forming sporocarps which can be seen with the naked eye. In Poland, there are a few thousand species of macromycetes. On this site you will find only a fraction of them but most of these are common and easy to find.

The system of classification in this key is kept simple, as far as possible. I have tried to base it on characteristics which are easy to define macroscopically. You should choose the alternative closest to your specimen. The back-links and menu at the top and bottom of the page show the path you have taken, so you can easily go back and check other alternatives.