Myxomycetes

śluzorośla
na stronie — charakterystyka

charakterystyka

Podobne grzybom ciekawe organizmy o jeszcze ciekawszym cyklu życiowym i życiu płciowym.

Fulgo septica

01.06.1998; na pniaku (sosny?, dębu?); dojrzały owocnik podziurawiony przez owady; Enterydium lycoperdon

Lycogala epidendrum

fot.1 - 17.05.1998; w lesie łegowym na leżącej, silnie spróchniałej kłodzie (grab?); mniejszy owocnik fot. 2 - 23.05.1998; ta sama kłoda; rozsypujący się owocnik; prawdopodobnie Stemonitis fusca

23.05.1998; na stojącym pniu obumarłego drzewa (grab?, buk?) ok 1.2 m nad ziemią; dojrzałe, osypane; prawdopodobnie to samo co powyżej