chronionyred listGREJ
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]
· ochrona ścisła (I.53); b/wył. gosp. (§7.1)
· Czerwona Lista — V–narażony na wymarcie

Skeletocutis odora (Peck ex Sacc.) Ginns

szkieletnica wonna
na stronie — występowanie

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. I.53 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§7.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2014 roku.
W lasach o charakterze naturalnym, na drewnie drzew iglastych, jodły, świerka i sosny, rzadko na topoli osice. Gatunek chroniony w Polsce (od 2014r.).

Statusy czerwonej listy. [125]: V–narażony na wymarcie