grzyby.pl

Fam. Peniophoraceae

powłocznicowate
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈