grzyby.pl

Fam. Schizophyllaceae

rozszczepkowate
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈