grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Heteromycophaga glandulosae P. Roberts