grzyby.pl

resupinatowe "farby i tapety"

Schizopora paradoxa · strzępkoząb wielkopory

drewniczka różnopora
Hyphodontia paradoxa · Xylodon paradoxus
strzępkoząb wielkopory (Schizopora paradoxa)
przedstawiciel rodziny drewniczkowate (Schizoporaceae)przedstawiciel rodziny drewniczkowate (Schizoporaceae)