grzyby.pl

resupinatowe "farby i tapety"

cechy diagnostyczne w kluczu:Grzyby Polskikl 90
grzyby nadrzewne o gładkim hymenoforze; tu jeden z najpospolitszych: skórnik szorstki (Stereum hirsutum)

Aleurodiscus amorphus · tarczówka bezkształtna

Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem
tarczówka bezkształtna (Aleurodiscus amorphus)