grzyby nadrzewne o gładkim hymenoforze; tu jeden z najpospolitszych: skórnik szorstki (Stereum hirsutum)

Aleurodiscus amorphus · tarczówka bezkształtna

Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem