grzyby.pl

Fam. Cystostereaceae

białoskórnikowate
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Polyporales Polyporales Polyporales PolyporalesPolyporaleskorownicowate (Phanerochaetaceae)żagwiowate (Polyporaceae)