red listGREJ
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]
· Czerwona Lista — E–wymierający - krytycznie zagrożony

Eichleriella deglubens (Berk. et Broome) Lloyd

skórkotrzęsak ciernisty
na stronie — występowanie