Tx: 3017
grzyby.pl

Helicobasidium purpureum (Tul.) Pat.

skrętniczka purpurowa
Rhizoctonia violacea Tul. et C. Tul.[anamorfa (2022-12)]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706], Kujawa & Gierczyk (2016)[1776]Kujawa & Gierczyk (2016) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013.[1776], Wojewoda (2003)[2523]Wojewoda (2003) Morphology of some rare and threatened Polish Basidiomycota.[2523], Wojewoda (2005)[2527]Wojewoda (2005) Helicobasidium purpureum Pat.[2527]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:06 1 znaleziska Helicobasidium purpureum (skrętniczka purpurowa) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

CB55 345715 CC15 340417 DE35 344254 DE45 227133 DE46 229158 331193 DE54 213180 213181 DE55 229155 332585 367427 DE56 236570 DE65 300491 EC36 343979

ID 213 180 oznaczenie: Helicobasidium purpureum; lokalizacja: 700 m E od zabudowań wsi Kruplin Barbarówka, gm.Nowa Brzeźnica, pow. pajęczański, woj. łódzkie [51st 5' 51,4" N i 19st 15' 0,7" E], DE54; data zbioru: 23 kwi 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: śródleśny ols w zagłębieniu terenu, murszejąca olchowa gałąź leżąca w sciółce, jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki, det. Marcin Piątek; eksykat: tak, u Marcina Piątka; uwagi: Znalezisko prezentowane w wątku [bf:554860] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 554860 ;

ID 213 181 oznaczenie: Helicobasidium purpureum; lokalizacja: 200 m N od zabudowań wsi Kruplin Barbarówka, gm.Nowa Brzeźnica, pow. pajęczański, woj. łódzkie [51st 5' 51,4" N i 19st 14' 13,6" E], DE54; data zbioru: 23 kwi 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: ols, prawdopodobnie młode kruszyny, dwa owocniki na dwóch pędach; leg. Jacek Nowicki, det. Marcin Piątek; eksykat: tak, u Marcina Piątka; uwagi: Znalezisko prezentowane w wątku [bf:554851] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 554851 ;

ID 227 133 oznaczenie: Helicobasidium purpureum; lokalizacja: 1 km NE od wsi Adamów, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE45; data zbioru: 22 paź 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj lasu sosnowo-dębowego, na łodygach pokrzyw, przy ziemi, 2 owocniki; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 30/JN/28.12.13; uwagi: 51st 6' 28,4" N i 19st 17' 52,1"; fot.617438 fot.617439 [notatka: nie] [fotografie: tak];

617438
617439

ID 229 155 oznaczenie: Helicobasidium purpureum; lokalizacja: 1,5 km NW od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 1' 24,43" N i 19st 23' 20,2" E], DE55; data zbioru: 27 paź 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: okresowo zalewany pas nadrzecznych zarośli nad rz.Wartą, na łodygach pokrzyw, przy ziemi, dwa owocniki; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.627354 [notatka: nie] [fotografie: tak];

627354

ID 229 158 oznaczenie: Helicobasidium purpureum; lokalizacja: Radomsko, las pomiędzy linią kolejową a ul.Górnickiego; gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 6' 10" N i 19st 26' 21,5" E], DE46; data zbioru: 2 lis 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wilgotny las liściasty -olchy, osiki, brzozy, jesiony, kruszyny, na dnie lasu, owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.627386 fot.627387 [notatka: nie] [fotografie: tak];

627386
627387

ID 236 570 oznaczenie: Helicobasidium purpureum; lokalizacja: dawna osada Brylisko, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 1' 9,8" N i 19st 27' 30,15" E], DE56; data zbioru: 4 sty 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściaste zadrzewienia nad rzeczką, u podstawy żywego pędu krzewu ( kruszyny ? ), jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.667208 fot.667209; 6.04.2014; fot.667210 fot.667211 [notatka: nie] [fotografie: tak];

667208
667209
667210
667211

ID 300 491 oznaczenie: Helicobasidium purpureum; lokalizacja: 1,5 km SW od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 0' 30" N i 19st 23' 40,5" E], DE65; data zbioru: 27 lut 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściasty fragment lasu nad rz.Widzówką, na gałęzi leżącej w stercie chrustu na brzegu rzeczki, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.923382 [notatka: nie] [fotografie: tak];

923382

ID 331 193 oznaczenie: Helicobasidium purpureum; lokalizacja: Radomsko, las pomiędzy ul. Bat. Chłopskich a linią kolejową; gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 6' 25,8" N i 19st 26' 25,2" E], DE46; data zbioru: 1 kwi 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: podmokły las mieszany -olchy, brzozy, wierzby i inne, na zmurszałej gałęzi zagrzebanej w ściółce, kilka owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: fot.1137191 fot.1137192 fot.1137193 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1137191
1137192
1137193

ID 332 585 oznaczenie: Helicobasidium purpureum; lokalizacja: 2 km NE od wsi Łęg; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie [GPS: 51st 2' 35,8" N i 19st 19' 31,3" E], DE55; data zbioru: 11 kwi 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pas lasu nad śródleśną strugą -olcha, brzoza, sosna i inne, na zagrzebanych w ściółce gałęziach, kilka owocników na dwóch gałęziach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: fot.1146611 fot.1146612 fot.1146613 fot.1146614 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1146611
1146612
1146613
1146614

ID 340 417 oznaczenie: Helicobasidium purpureum; lokalizacja: Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC15; data zbioru: 13 lis 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Użytek zielony na gruncie ornym - brzeg oczka wodnego, Łodygi Cirsium arvense i innych roślin, Gromadnie; leg. det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany.; uwagi: fot.1194888 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1194888

ID 343 979 oznaczenie: Helicobasidium purpureum; lokalizacja: ok.0,5 km na E od Karwacza,gm.Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC36; data zbioru: 16 kwi 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Podtapiany skraj lasu mieszanego(olchy,brzozy,wierzby,świerki), gałąź liściastego, tapeta; leg. Romuald Tomaszewski, det. J.Nowicki; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: [bf:1217383] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1217383 ;

ID 344 254 oznaczenie: Helicobasidium purpureum; lokalizacja: 1 km NE od wsi Borowa; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE35; data zbioru: 24 kwi 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty -jesion, brzoza, klon, wiąz, osika i inne, na zagrzebanej w ściółce gałęzi jesionu lub klonu, dwa owocniki; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 11' 50,8" N 19st 23' 20" E; fot.1220524 fot.1220525 fot.1220526 fot.1220527 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1220524
1220525
1220526
1220527

ID 345 715 oznaczenie: Helicobasidium purpureum; lokalizacja: Zapędowo, pow. chojnicki, woj. pomorskie, CB55; data zbioru: 3 maj 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Zadrzewienie (olcha, czeremcha, brzoza, świerk, sosna) nad Czerską Strugą, Gałąź olchy, 1 duży owocnik; leg. det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany.; uwagi: fot.1231658 fot.1231659 fot.1231660 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1231658
1231659
1231660

ID 367 427 oznaczenie: Helicobasidium purpureum; lokalizacja: 1,2 km S od wsi Łęg; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie [GPS: 51,0114 19,2967], DE55; data zbioru: 15 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -olcha, brzoza, sosna, świerk, osika, pod leżącym na ziemi kawałkiem drewna, na ściółce, gł. na gałązkach, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Ani Kujawie; uwagi: fot.1425874 fot.1425875 fot.1425876 fot.1425877 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1425874
1425875
1425876
1425877
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji