Typhula fistulosa · buławka rurkowata

Macrotyphula fistulosa · Clavariadelphus fistulosus
Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem
owocnik duży, 100-300 mm długości i 2-8 mm szerokości, żółtobrązowy, z wiekiem ciemnieje, czerwonobrązowy do brązowego

dość częsty; owocniki pojawiają się pojedynczo lub w grupach na humusie, rozkładających się liściach i drewnie drzew liściastych

Typhula contorta · buławka rurkowata odmiana skręcona

Macrotyphula fistulosa var. contorta · Macrotyphula contorta · Clavariadelphus fistulosus var. contortus

Macrotyphula juncea · buławka sitowata

buławka nitkowata
Clavariadelphus junceus · Macrotyphula filiformis
Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Alloclavaria purpurea · goździeniec purpurowy

Clavaria purpurea
Czerwona Lista — E–wymierający - krytycznie zagrożony

Clavaria acuta

Clavaria falcata
Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Clavaria argillacea · goździeniec gliniasty

Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Clavaria fumosa · goździeniec przydymiony

Czerwona Lista — E–wymierający - krytycznie zagrożony

Clavaria zollingeri · goździeniec fioletowy

Czerwona Lista — E–wymierający - krytycznie zagrożony

Clavulinopsis corniculata

Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Clavulinopsis laeticolor

Czerwona Lista — I–o niekreślonym zagrożeniu

Ramariopsis kunzei

Czerwona Lista — E–wymierający - krytycznie zagrożony

Ramariopsis subtilis

Clavulinopsis dichotoma


zobacz też

owocniki jaskrawo żółte, elastyczne

gatunek ten należy do rodziny łzawnikowate (Dacrymycetaceae) z rzędu złożonopodstawkowe (Phragmobasidiomycetidae)

Artomyces pyxidatus · świecznica rozgałęziona

świecznik rozgałęziony
Clavicorona pyxidata
Czerwona Lista — V–narażony na wymarcie
ramiona "krzaczka" rozgałęziejące się jak u świecznika

space