Typhula fistulosa · buławka rurkowata

Macrotyphula fistulosa · Clavariadelphus fistulosus
Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem
owocnik duży, 100-300 mm długości i 2-8 mm szerokości, żółtobrązowy, z wiekiem ciemnieje, czerwonobrązowy do brązowego

dość częsty; owocniki pojawiają się pojedynczo lub w grupach na humusie, rozkładających się liściach i drewnie drzew liściastych

Typhula contorta · buławka rurkowata odmiana skręcona

Macrotyphula fistulosa var. contorta · Macrotyphula contorta · Clavariadelphus fistulosus var. contortus

Macrotyphula juncea · buławka sitowata

buławka nitkowata
Clavariadelphus junceus · Macrotyphula filiformis
Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Alloclavaria purpurea · goździeniec purpurowy

Clavaria purpurea
Czerwona Lista — E–wymierający - krytycznie zagrożony

Clavaria acuta

Clavaria falcata
Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Clavaria argillacea · goździeniec gliniasty

Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Clavaria fumosa · goździeniec przydymiony

Czerwona Lista — E–wymierający - krytycznie zagrożony

Clavaria zollingeri · goździeniec fioletowy

Czerwona Lista — E–wymierający - krytycznie zagrożony

Clavulinopsis corniculata

Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Clavulinopsis laeticolor

Czerwona Lista — I–o niekreślonym zagrożeniu

Ramariopsis kunzei

Czerwona Lista — E–wymierający - krytycznie zagrożony

Ramariopsis subtilis

Clavulinopsis dichotoma


zobacz też

owocniki jaskrawo żółte, elastyczne

gatunek ten należy do rodziny łzawnikowate (Dacrymycetaceae) z rzędu złożonopodstawkowe (Phragmobasidiomycetidae)

Artomyces pyxidatus · świecznica rozgałęziona

świecznik rozgałęziony
Clavicorona pyxidata
Czerwona Lista — V–narażony na wymarcie
ramiona "krzaczka" rozgałęziejące się jak u świecznika

space

literatura · references
· Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 1997-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.14 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 07.05.2017 · powstała/was created 25.12.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.grzyby.pl.pl/gatunki/Clavariaceae.htm"> Clavariaceae (goździeńcowate) - Atlas grzybów Polski grzyby.pl</a>