grzyby.pl

Fam. Lachnocladiaceae

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Russulales Russulales Russulales RussulalesRussulales resupinatowe "farby i tapety" resupinatowe "farby i tapety"resupinatowe "farby i tapety"bondarcewowate (Bondarzewiaceae)naziemek zielonawy (Laeticutis cristata)