opis

Owocniki zwykle miszeczkowate, rzadziej uchowate. Wyrastają na ziemi lub na drewnie.

space

niezbyt pospolita; na wypaleniskach, w miejscach starych ogniskach, gromadnie, od wiosny do jesieni, na zwęglonym drewnie i węglu drzewnym

zobacz też:

Sarcoscypha coccinea · czarka szkarłatna

Czerwona Lista — I–o niekreślonym zagrożeniu
z rodziny czarkowate (Sarcoscyphaceae);
niezbyt częsta; owocniki wyrastają pod koniec zimy w okresach bezmroźnych i wczesną wiosną do maja na zbutwiałym drewnie drzew liściastych

Genea fragrans

Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Genea lespiaultii

Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Genea verrucosa

Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem