grzyby.pl

Sistotremastrum suecicum Litsch. ex J. Erikss.

wielozarodnikowiec szwedzki
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach łęgowych, na zmurszałych pniakach; kwiecień-listopad.W lasach łęgowych, na zmurszałych pniakach; kwiecień-listopad.