Hygrophoraceae

wodnichowate
na stronie — opis

opis

Nieduże i często jaskrawo zabarwione grzyby wilgotnych terenów trawiastych, częściej występują w górach (głównie wilgotnice i kopułki). Mniejsza liczba gatunków spotykana także w lasach (głównie wodnichy). Cechują się charakterystycznie grubymi blaszkami, o jakby woskowatej konsystencji – przy ucisku nie kruszą się, lecz w specyficzny sposób rozchodzą, prawie dając się ugniatać.

space

Owocniki często jaskrawo zabarwione, żółe, czerwone. Blaszki grube, zwykle dość rzadkie, sprawiające wrażenie woskowych. Barwa wysypu zarodników jest biała.

space

Saprobionty lub mikoryzowe. Rosną w różnych siedliskach, wiele gatunków poza lasami na terenach trawiastych.
Saprobionts or mycorrhizal. Grows in woods and on grass-lands.