Septobasidium carestianum

Czerwona Lista — EX–wymarły lub zaginiony

Septobasidium fuscoviolaceum

Czerwona Lista — EX–wymarły lub zaginiony

Colacogloea peniophorae

Czerwona Lista — I–o niekreślonym zagrożeniu

Eocronartium muscicola

Czerwona Lista — E–wymierający - krytycznie zagrożony

Helicogloea farinacea

Czerwona Lista — E–wymierający - krytycznie zagrożony

Helicogloea graminicola

Czerwona Lista — EX–wymarły lub zaginiony

Naohidea sebacea

Czerwona Lista — E–wymierający - krytycznie zagrożony

Platygloea effusa

Czerwona Lista — EX–wymarły lub zaginiony

Platygloea fimetaria

Czerwona Lista — EX–wymarły lub zaginiony


Atractiellomycetes, Atractiellales, Phleogenaceae

Phleogena faginea · suchogłówka korowa

główka korowa
Czerwona Lista — E–wymierający - krytycznie zagrożony
literatura · references
· Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 1997-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.14 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 26.04.2017 · powstała/was created 14.04.2006

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.grzyby.pl.pl/gatunki/Pucciniomycetes.htm"> Pucciniomycetes - Atlas grzybów Polski grzyby.pl</a>