Septobasidium carestianum

Czerwona Lista — EX–wymarły lub zaginiony

Septobasidium fuscoviolaceum

Czerwona Lista — EX–wymarły lub zaginiony

Colacogloea peniophorae

Czerwona Lista — I–o niekreślonym zagrożeniu

Eocronartium muscicola

Czerwona Lista — E–wymierający - krytycznie zagrożony

Helicogloea farinacea

Czerwona Lista — E–wymierający - krytycznie zagrożony

Helicogloea graminicola

Czerwona Lista — EX–wymarły lub zaginiony

Naohidea sebacea

Czerwona Lista — E–wymierający - krytycznie zagrożony

Platygloea effusa

Czerwona Lista — EX–wymarły lub zaginiony

Platygloea fimetaria

Czerwona Lista — EX–wymarły lub zaginiony


Atractiellomycetes, Atractiellales, Phleogenaceae

Phleogena faginea · suchogłówka korowa

główka korowa
Czerwona Lista — E–wymierający - krytycznie zagrożony